Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
İçindekiler

Üveit Nedir?

Göz yuvarlağının orta tabakasını oluşturan uveanın iltihaplanmasına “üveit” adı verilir. Aynı zamanda göz iltihabı olarak da bilinir. Uvea tabakası üç bölümden oluşur: iris, siliyer cisim ve koroid.

İris; gözün önündeki renkli dairedir. Siliyer cisim; gözün odaklanmasına yardımcı olur.

Koroid; retinayı besleyen ince, süngerimsi kan damarları ağıdır.

Yalnızca bu üç bölge değil, retina ya da gözün içindeki jelin iltihaplanması da üveit olarak adlandırılır. Üveit hastalığı gözlerde kanlanma, göz ağrısı, bulanık görme ile kendini belli eder ve şikayetler hızlıca kötüleşir. İki gözü de etkileyebilir.

Tedavi edilmediğinde görme kaybına yol açabileceği için, üveitin erken tanısı çok önemlidir.

Göz iltihabının nedenleri bilinmese de enfeksiyonlar (toksoplazma, HPV virüsü, tüberküloz gibi), bağışıklık sistemi hastalıkları (Sedef hastalığı, MS, Behçet hastalığı gibi) ya da göze gelen darbelerin neden olduğu tahmin edilmektedir. Ağırlıkla 20-60 yaş arasında görülen üveit, ilaçlar yoluyla tedavi edilebilir.

Ancak altta yatan neden bağışıklık sistemi hastalıkları ve diğer enfeksiyonlar olabileceği için, Romatoloji uzmanı, İç Hastalıkları uzmanı gibi diğer branş hekimleri de hastalığın tedavisinde yer alır.

Üveit, göz ağrısı ve kızarıklığının önemli bir nedenidir. Üveite vücutta pek çok başka hastalık yol açabilmektedir. O nedenle üveit tanısı konanların romatoloji uzmanına başvurmaları ve üveitin nedeninin araştırılması gereklidir.

Üveit Çeşitleri

Sahip olduğunuz üveitin tipi, uveada iltihaplanmanın oluştuğu yere göre sınıflandırılır:

Anterior üveit: irisin (iritis) veya iris ve siliyer cismin birlikte iltihaplanmasıdır. Gözde kızarıklık ve ağrıya neden olur, çok hızlı gelişir. Orta üveit, siliyer cismin iltihaplanmasıdır. Uçuşan cisimler, görme ve bulanık görüş şeklinde belirti verir.

Posterior üveit: koroidin iltihaplanmasıdır. Görmede bozukluğa yol açar.

Diffüz üveit (aynı zamanda panuveit olarak da adlandırılır): uvea'nın tüm bölgelerinin iltihaplanmasıdır.

Üveit tanısı göz muayenesinde konabilir. Üveitin tipi ve itihaplanmanın nedenini araştırmak için göz ultrasonu, MR ve kan testleri istenebilir. Bunun için göz doktorunuz Romatolog, İç Hastalıkları ya da Nörologlarla birlikte çalışır.

Üveit Nedenleri Nelerdir?

 • Daha önce üveit geçirmiş olmak
 • Göze gelen çarpma ve yaralanmalar
 • Göz ameliyatı geçirmek
 • Lenfoma gibi bazı kanser tipleri (çok nadirdir)

Üveit Belirtileri Nelerdir?

Üveit tek bir hastalık değildir, gözün uvea tabakasının genel anlamda çok sayıdaki hastalığını içerir. Gözün ön tarafında olan üveitlerde daha çok gözde ağrı, ışıktan rahatsızlık, gözde uçuşan cisimler ön plana çıkabilir. Eğer çok yoğun iltihap gözün içine dökülürse görme bulanabilir. Bazen göz bebeğinde düzensizlikler oluşabilir çünkü iltihap nedeniyle iris yani renkli kısım arkadaki lense yapışabilir veya kenarda yapışıklıklar oluşabilir. Eğer arka taraftaki iltihaplar söz konusuysa, gözün görme merkezini tutan bir hasar varsa görme bozulabilir. Sonuçta üveitte tek bir bulgudan söz etmek çok zordur. Görmeyi engelleyen her türlü bulgu üveit belirtisi olabilir. Genel olarak, uyarı işaretleri şunları içerir:

 • Kırmızı göz
 • Göz ağrısı
 • Bulanık görme
 • Kamaşma, ışığa hassasiyet
 • Göz yaşarması
 • Görme alanında oluşan lekeler

Eğer gözünüzde ağrı ve eşlik eden ani bir bulanıklık varsa, vakit geçirmeden göz doktorunuza başvurun.

Üveit Tedavisi

Üveit tek bir hastalık grubundan kaynaklanmaz, birçok farklı nedenleri olabilir. Üveitin nedenini bulmak için çeşitli testler yapıldıktan sonra nedene yönelik tedavi verilir.

Ana tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Çok nadir görülen ve ciddi seyreden üveitlerde göz ameliyatı (vitrektomi) gerekebilir.

Genel olarak ön üveitte enfeksiyondan kurtulmak için antibiyotik içeren damlalarla hastalık tedavi edilmeye başlanır.

İltihabın şiddetli olduğu durumlarda ise tedaviye antibiyotik ve antiviral içeren hap ve enjeksiyon eklenebilir.

Eğer otoimmün bir üveit varsa gözün içerisindeki enflamasyonun baskılanmasına yönelik stereoid (kortizon) ilaçlar verilebilir ya da altında yatan başka bir hastalık varsa buna yönelik tedavi yöntemi uygulanır. Sonuçta üveit tedavisi kişiye özel tedavidir.

Üveit hastalığının tedavisi sonrası, hasta en az 3 ayda bir izlenmelidir. Hastalık tekrarlayabileceğinden kontrollere ara verilmemelidir.

Diğer yandan üveit geçirmiş biri organlarında farklı belirtiler görürse göz doktoruna bilgi vermelidir. Örneğin ağızda aft, ciltte lekeler veya romatizmal belirtiler gibi. Bunlar bağışıklık sistemi hastalıklarına işaret edebilir.

Üveit Hastalığı Başka Hastalıkların Belirtisi Olabilir mi?

Göz iltihaplanmalarının nedeni çeşitlidir. Göz doktorunuz üveit tanısı koyduktan sonra, altta yatan başka bir hastalığınız olup olmadığını kontrol eder.

Üveit iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak tekrarlamaması için diğer hastalıklarınızın kontrol altında tutulması gerekir.

Üveite neden olabilecek durumlar şunlardır:

Bağışıklık Sistemi Hastalıkları (Otoimmün hastalıklar)

Bağışıklık sisteminiz zayıflayıp enfeksiyonlar organ ve dokularınıza zarar verdiğinde, gözünüz de etkilenir.

Üveitin en sık karşılaşılan nedeni bağışıklık sistemi hastalıklarıdır. Bunlar;

 • Ankilozan spondilit
 • Behçet hastalığı
 • Crohn hastalığı
 • Multipl skleroz (MS)
 • Sedef hastalığı
 • Psöriyatik artrit (Sedef hastalığına bağlı artrit)
 • Reaktif artrit
 • Romatoid artrit
 • Juvenil idiyopatik artrit (çocukları etkileyen artrit)
 • Sarkoidoz
 • Ülseratif kolit
Enfeksiyonlar

Üveit, vücuda göz dışında giren enfeksiyonlar yoluyla da oluşabilir. Bu enfeksiyonlardan bazıları;

 • Toksoplazma (Parazitlerden bulaşan enfeksiyon)
 • HPV virüsü (uçuklara neden olan virüs)
 • Varisella zoster Virüs -VZV (Su çiçeği ve zonaya sebep olan virüs)
 • Tüberküloz
 • Sitomegalovirüs (Cytomegalovirus, CMV)
 • Kabakulak
 • Batı Nil virüsü (West Nile Virus)
 • Lyme hastalığı (Kene yoluyla bulaşan virüs)
 • HIV ve Sifiliz (nadir durumlarda)
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı

Tıbbi Birimler

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?