LEED Gold Sertifikalı
Yeşil Hastane

ACIBADEM MASLAK HASTANESİ projesi, LEED NC v4: Healthcare kategorisinde GOLD sertifikasına sahiptir. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiştir. LEED Sistemi kapsamında ACIBADEM MASLAK HASTANESİ projesinde uygulanan öngörülen sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

KONUM VE ULAŞIM
SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ VE LOKASYON
SU VERİMLİLİĞİ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
MALZEME ve KAYNAKLAR
İÇ MEKAN HAVA KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU
 • Karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenirken, ACIBADEM MASLAK HASTANESİ binasına yakın yürüme mesafesindeki metro durağı ile, toplu taşımaya teşvik etmektedir.
 • Hastane çalışanları ve ziyaretçiler için bisiklet parkları, bina girişlerine yakın mesafelere konumlandırılmıştır.
 • Otoparklarda düşük emisyonlu araçlar ile araç paylaşımı yapacak olan araçlar için öncelikli park yerleri ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları ayrılmıştır.
 • ACIBADEM MASLAK HASTANESİ projesi, sağlıklı ve ekolojik bir yaşam çevresi oluşturma prensibiyle ele alınmıştır. Arazi içerisinde bitkilendirme, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerde yapılmıştır.
 • Yerel ve adapte olmuş bitkiler ile bio çeşitlilik sağlayan peyzaj tasarımı yapılmıştır.
 • Yeraltı otoparkı ile ısı adası etkisinin azaltılması hedeflenmiştir.
 • Yağmur suyunun depoda toplanması ile şiddetli yağmur anında, yağmur suyu şebeke yükünün azaltılması hedeflenmiştir.
 • Peyzaj tasarımında mümkün olduğunca bölgenin iklimine uygun, az su tüketen bitki tipleri tercih edilerek ve toplanan yağmur suyunun peyzajda kullanımı ile peyzaj sulamasında %50’nin üzerinde tasarruf hedeflenmiştir.
 • Az su tüketen verimli batarya ve rezervuarlar kullanılarak ve toplanan yağmur suyunun rezervuarlarda kullanılması ile su tüketiminde %50 tasarruf hedeflenmektedir.
 • Soğutma kuleleri su verimli seçilerek hastanelerde yoğun su tüketimine neden olan ekipmanlarda harcanan şebeke suyu miktarının azaltılması hedeflenmiştir.
 • Projede %24 enerji tasarrufu hedeflenmektedir.
 • Mekanik ve elektrik sistemlerinin bina kullanımı öncesi çalışımı denetlenerek ve testlerle ölçülerek, istenilen verim düzeylerinin kontrolü hedeflenmektedir.
 • Binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarların %75 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda inşaat sürecinde çıkan tüm evsel atıklar ve geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edilmiştir.
 • Proje kapsamında Geri Dönüştürülmüş İçerikli Malzeme ve Yerel Malzeme kullanımına özen gösterilmesi hedeflenmiştir.
 • İşletme sırasına geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanarak geri dönüşüme gönderilecektir.
 • Malzemelerin yaşam döngüsünde Persistent Bioaccumulative and Toxic (PBTs) kimyasallar yayılmasının azaltılması hedeflenerek uygun aydınlatma armatürü ve malzeme seçimleri yapılmıştır.
 • İç mekan kirliliğini önlemeye yönelik olarak tüm ana girişlere paspaslar yerleştirilecek ve zehirli gaz içerikli çöp odası gibi mahallerin ayrı egzozu yapılacaktır.
 • Mahallerde ASHRAE standardına uygun sıcaklık set değerleri belirlenmiştir.
 • Blok kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC ( uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olanlarından tercih edilmesi hedeflenmektedir.
 • Hastane tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekanlarda yaşayanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca bina cephe tasarımı yapılırken bina kullanıcılarının dış mekanları oturdukları yerden rahatlıkla görebilmelerine dikkat edilmiştir.

Neden Çevre Dostu Binalar Yapıyoruz?

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır.

Çevre Dostu (Yeşil Bina) Sertifikasyonu LEED "Leadership in Energy and Environmental Design"

1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

Yeni Binalar (New Construction)

Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)

İç Mekanlar (Commercial Interiors)

Okullar (Schools)

Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)

Müstakil Evler (Homes )

Hastane ve Klinikler (Healthcare)

Mağazalar (Retail New Construction / Retail Commercial Interiors)

Veri Merkezleri (Data Centers)

Depo ve Dağıtım Merkezleri (Warehouses and Distribution Centers)

Konaklama (Hospitality)

Mahalleler (Neighbourhood Development )

LEED sistemi binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:

1. Konum ve Ulaşım

2. Sürdürülebilir Arazi

3. Su Verimliliği

4. Enerji ve Atmosfer

5. Malzemeler ve Kaynaklar

6. İç Mekan Yaşam Kalitesi

7. İnovasyon

8. Yerel Önem Sırası

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanacak, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılacaktır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir.

Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

Sertifikalı: 40-49 puan

Gümüş: 50-59 puan

Altın: 60-79 puan

Platin: 80-110 puan

LEED başlıkları kapsamında:

Toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi,

Su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların uygulanması,

Tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması,

İç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü,

İnsan sağlığına zararlı uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması,

Çevre Dostu Binalar

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde çevre dostu / sürdürülebilir bina konsepti giderek popüler bir hale gelmektedir.

Zira yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’u binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamamaktadır. Bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir.

Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Neden Çevre Dostu Binalar Yapıyoruz?

Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, enerji ve malzemenin %70’ini, suyun % 17’sini, ormanların % 25’ni tüketirler ve % 33 CO2 emisyonunu arttırırlar. Geleneksel binalarda sadece % 5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre % 30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar, verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak % 50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek % 50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Leed Gold sertifikasına sahip Acıbadem Maslak Hastanesini keşfedin.

Detaylı Bilgi >>