Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Amadeo Nedir?

Amadeo , nörolojik el rehabilitasyonu amacıyla el parmaklarına yönelik üretilmiş bir cihazdır. Robotik El Rehabilitasyon cihazıyla el ve parmaklarda kısıtlı hareketi bulunan hastaların, fonksiyonlarının geliştirilmesi hedeflenir. Cihaz her hastanın el ve parmaklarına uygun gerekli tedavi programının planlanması ve uygulanmasına olanak sağlar. Böylece hastanın parmaklarındaki motor becerilerinin geri kazandırılması ve yaşam kalitesinin artırılması kolaylaşır.

Robotik el rehabilitasyon cihazı, her hastanın tedavi sürecindeki ilerlemeleri kaydeder. Böylece tedaviyi sağlayan uzmanlara tedavi planlamasında yardımcı olur. Hastanın değişen tedavi ihtiyacına göre, tedavi seçeneklerini çoğaltabilir. Hekim, cihazın önerdiği pasif, yardımcı veya aktif tedavi programlarını hastanın durumuna göre seçer ve uygular.

  • Sürekli ve ergonomik kavrama hareketinin simülasyonunu sunar.
  • Nörolojik rehabilitasyonun tüm aşamalarında kullanım için uygulanabilir. Pasif terapi, yardımcı terapi, aktif ve etkileşimli terapi seçenekleri bulunur.
  • İzometrik kuvvetlerin ve hareket açıklığının ölçümünü yapar.
  • Gerçek zamanlı entegre biyo-geribildirim yaparak, hastanın tedavisindeki ilerlemeyi kaydeder.
  • Her hastanın el ve parmak yapısına uygun olarak ayarlanabilir böylece tedavinin planlama kısmını olduğu gibi uygulamasını da kolaylaştırır.

Uygulama Yöntemleri

Parmak pedleri parmak uçlarına ve baş parmağa yerleştirildikten sonra otomatikleşmiş hareket dizileri gerçekleştirilir. Beyin, el ve parmak hareketleri tarafından uyarıldığında, motor fonksiyonları düzenlemeye veya yeniden düzenlemeye başlar. Yüksek frekansta kavrama hareketlerinin yoğun antrenmanı hastanın beynindeki düşünce sürecini teşvik eder. Böylece beyin ve el arasındaki nörolojik bağlantı uyarılır. Nörolojik hasarın nedenine bağlı olarak hasta, pasif veya aktif terapiye tabi tutulabilir.

Amadeo ile yapılan görev odaklı eğitim sırasında motor fonksiyonlara olan talepler sürekli olarak artırılabilir. Cihaz, hastanın performans limitinde egzersiz yapması için gereken doğru yoğunluğu tam olarak destekler.

Amadeo hem hastanın motor fonksiyonlarını hem de parmak veya el kuvvetini artırır. Böylece spastisiteyi azaltır. Bu şekilde hasta, elinin en büyük doğal hareket aralığına geri dönme konusunda desteklenir. Çeşitli eğitim ve net geri bildirim değerlendirmeleri hasta için motive edici olarak tedavinin devamlılığı ve başarı oranını artırır.

Amadeo rotobik el koordinasyon cihazı ile her hastanın bedenine uygun olan tedavi süreci planlanır ve uygulanır. Hastanın el parmaklarındaki kavrama kabiliyeti ve diğer motor becerilerinin geri kazandırılması hedeflenir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba

Tıbbi Birimler

Hastaneler

Sıralama Türü:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?