Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
İçindekiler

Fibroscan Nedir?

Fibroscan , günümüzde karaciğer hasarının belirlenmesinde ve karaciğerde biriken nedbe dokusunun yoğunluğunu ölçmede karaciğer biyopsisi yerine ultrason dalgaları kullanarak ölçüm yapan tıbbi bir cihazdır. Bu yöntemde vücuda ve karaciğere herhangi bir girişim uygulanmadan gönderilen ses dalgaları yardımı ile karaciğerde biriken yağ miktarını kantitatif olarak ölçme özelliği de vardır. Bu ölçümler ile karaciğer biyopsisine göre yaklaşık 100 kat büyük bir karaciğer alanı değerlendirilebilmektedir.

Karaciğer vücudumuz için gerekli yapı taşlarını üreten bir fabrika ve aynı zamanda zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştıran bir arıtma merkezi gibi çalışan organımızdır. Karaciğere zararlı olabilecek pek çok durumda geçici hasarlar oluşsa bile, karaciğerin kendini yenileyebilme kapasitesi bu hasarları çoğu zaman bertaraf edebilmektedir. Ancak; alkol, karaciğer hasarı oluşturma potansiyeli olan bazı ilaçların uzun süreli kullanımı Hepatit B, Hepatit C ve yağlı karaciğer hastalığı gibi kronik hastalıklarda karaciğer yapısı zamanla bozulur ve sertleşmeye başlar. Zamanında tanı konup gerekli tedaviler başlanmaz ise karaciğer sirozu ortaya çıkabilir. Ne yazık ki karaciğer dokusunun büyük kısmı kalıcı olarak hasara uğramadan herhangi bir şikayet oluşturmadığı ve bu dönemde genellikle kan tetkikleri de tanı koymada yardımcı olmadığı için karaciğer hasarını erken saptayabilmek her zaman mümkün olamamaktadır. Bu dönemde karaciğerde hasar olup olmadığını, varsa derecesini değerlendirebilmek için karaciğerde oluşan nedbe dokusunun (fibrozis) yoğunluğunu değerlendirmek gerekir. Bu amaçla yıllardır kullanılan ve altın standart olarak kabul edilen yöntem karaciğer biyopsisidir . Karaciğer biyopsisi kanama, ağrı, safra yolu zedelenmesi gibi bazı riskler taşıdığı ve belli bir süre hastane yatışı gerektirdiği için ancak sınırlı gerekçeler ile uygulanmaktadır.

Fibroscan Nasıl Uygulanır?

İşlem için hastanın en az 3 saatlik açlığı gerekmektedir. Açlık dışında işlem için bir hazırlığa gerek yoktur. İşlem, hasta sırt üstü yatarken sağ tarafından ve kaburgaların arasından yapılır. Bu işlem için geliştirilmiş özel problar bahsedilen bölgelerde cilt üzerine yerleştirilerek ölçümler yapılır. Ölçümlerin doğruluğu hem doktor hem de cihazın üzerindeki yazılım tarafından kontrol edilir. Yaklaşık 5-10 dakika arasında süren işlem sırasında hasta hiçbir ağrı hissetmez. İşlem bittiğinde rapor otomatik olarak düzenlenir ve sonucu hastaya verilir.

Karaciğer biyopsisi yerine kullanılan fibroscan ile karaciğer yağlanmasının düzeyini ve karaciğer sertliğini (fibrozis ) ölçerek hasar düzeyi tahmin edilebilmektedir. Ayrıca fibroscan sonucuna göre kişiye özel tedavi planı yapılabilmektedir. Pek çok karaciğer hastalığının takibinde ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde etkili yöntem olarak kullanılabilir.

  • Kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir. Bu nedenle sadece tanı koymak için değil, takip amacı ile de kullanılabilir.
  • Girişimsel bir işlem değildir, hiçbir yan etkisi yoktur ve hastada ağrı, rahatsızlık oluşturmaz.
  • İşlem süresi kısadır. (5-10 dk)
  • Hemen sonuç verir. Çıkan sonucun güvenilirliği hekim ve cihazın yazılımı tarafından değerlendirilir.
Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 1 Aralık 2021 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 1 Aralık 2021 Çarşamba

Hastaneler

Sıralama Türü:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?