Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Kuantum teknolojili BT, kuantum teknolojisi ile çalışan ve foton sayımı detektörleri kullanan bir medikal görüntüleme cihazıdır. Bu teknoloji, X-ışınlarının enerjisini hassas bir şekilde ölçerek düşük dozlarda yüksek kaliteli ve net görüntüler sağlar. Hızlı çekim özelliği ile hastaların maruz kaldığı radyasyon miktarını minimize eder. Özellikle onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji gibi alanlarda kullanılarak, tümörlerin, kalp hastalıklarının ve nörolojik bozuklukların tespitinde detaylı analizler sunar. Tasarımı klasik BT cihazlarına göre daha açık ve geniş olup, klostrofobisi olan hastaların rahat etmesini sağlar. Görüntüleme süreci, hastanın tıbbi geçmişi ve belirtileri doğrultusunda belirlenir, tarama hızlı ve düşük radyasyonla gerçekleştirilir. Yüksek çözünürlüklü görüntüler, doğru teşhis ve tedavi planlaması için doktorlar tarafından analiz edilir.
İçindekiler

Kuantum Teknolojili BT Nedir?

Kuantum teknolojili BT, kuantum teknolojisi ile donatılmış medikal bir görüntüleme cihazıdır. Bu cihaz, geleneksel bilgisayarlı tomografi (BT) sistemlerinden farklı olarak foton sayımı detektörleri ile çalışır. Kuantum teknolojisi sayesinde, foton sayımı detektörleri, X-ışınlarının enerjisini daha hassas bir şekilde ölçebilir ve böylece daha net ve detaylı görüntüler oluşturabilir. Özellikle düşük dozlarda yüksek kaliteli görüntüler elde edilmesini sağlar. Ayrıca hızlı çekim özelliği sayesinde hastaların maruz kaldığı radyasyon miktarını minimize eder.

Kuantum teknolojili BT ile çok yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmesi, doktorların daha doğru teşhis koymasına yardımcı olur. Kuantum teknolojisi ile çalışan görüntüleme cihazı, ayrıca farklı doku türlerini ve yoğunluklarını daha net ayırt edebilme yeteneği sağlar.

Kuantum teknolojili BT’nin tasarımı klasik BT cihazlarına göre daha açık ve geniştir. Cihazın sessiz çalışma modu ve görüntüleme süresi boyunca teknisyenlerle iletişim halinde kalınması klostorofobisi olan hastaların kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerini sağlar.

Kuantum Teknolojisi: Kuantum teknolojili BT, kuantum teknolojisi ile donatılmış yeni nesil tıbbi cihazlardan biridir. Foton sayımı detektörleri kullanarak X-ışınlarının enerjisini daha hassas bir şekilde ölçer ve bu sayede daha net ve detaylı görüntüler sunar.

Yüksek Çözünürlük: Cihaz, çok yüksek çözünürlüklü görüntüler üretirken, geleneksel BT görüntüleme sistemlerine göre daha az gürültüdür.

Düşük Radyasyon Dozu: Kuantum teknolojili BT, düşük radyasyon dozlarında yüksek kaliteli görüntüler elde edebilir. Bu da, hastaların maruz kaldığı radyasyon miktarını minimize ederek güvenliği artırır.

Geniş Kullanım Alanı : Kanser , kalp hastalıkları , nörolojik bozukluklar gibi hastalıkların teşhisinde kullanılabilir.

Hızlı Görüntüleme: Görüntüleme süreci, geleneksel BT taramalarına göre daha hızlı gerçekleştirilir. Hızlı görüntüleme süreleri, hastaların daha kısa sürede tanı ve tedavi planlarına erişmesini sağlar.

Detaylı Doku Analizi: Kuantum teknolojisi, farklı doku türlerini ve yoğunluklarını daha net ayırt edebilme yeteneğine sahiptir.

Kuantum Teknolojili BT Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır?

Kuantum teknolojili BT, özellikle onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji alanındaki hastalıkların görüntülenmesinde kullanılır. Kanser tanısında, yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler elde edilmesi sayesinde, tümörlerin boyutları, yerleşimleri ve yayılımları daha net bir şekilde tespit edilebilir. Bu durum, tedavi planlarının daha etkili bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır.

Kardiyolojik değerlendirmelerde, Kuantum teknolojili BT, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve diğer kardiyak anormalliklerin tespitinde kullanılır. Detaylı ve net görüntüler, doktorların kalp ve damar yapısını daha iyi analiz etmelerine yardımcı olur. Bu, invaziv olmayan bir yöntemle hastalıkların erken teşhis edilmesine olanak tanır.

Nörolojik hastalıkların teşhisinde de büyük bir rol oynar. Beyin ve sinir sistemiyle ilgili anormalliklerin tespitinde yüksek çözünürlüklü görüntüler, doğru ve hızlı bir teşhis sürecine katkı sağlar. Özellikle beyin tümörleri, inme ve diğer nörolojik bozukluklar gibi durumların değerlendirilmesinde oldukça etkilidir.

Pulmonolojik hastalıkların teşhisinde ise, akciğer kanseri , pulmoner emboli ve diğer solunum yolu hastalıklarının tespiti için kullanılır. Kuantum teknolojili BT’nin sağladığı detaylı akciğer görüntüleri, hastalıkların erken evrede tanınmasını ve tedaviye daha hızlı başlanmasını sağlar.

Kuantum Teknolojili BT Nasıl Uygulanır?

Kuantum teknolojili BT ile görüntüleme sürecinde; ilk olarak, hastanın tıbbi geçmişi ve belirtileri göz önünde bulundurularak hastaya en uygun prosedür belirlenir. Görüntüleme sırasında, hasta cihazın içine yerleştirilir ve belirli bir pozisyonda sabit kalması istenir. Kuantum teknolojisi ile donatılmış foton sayımı detektörleri, X-ışınlarını hastanın vücudundan geçirir ve geri dönen sinyalleri toplayarak yüksek çözünürlüklü görüntüler oluşturur.

Tarama çekimi, klasik BT taramalarına göre daha hızlı ve daha düşük radyasyon dozları ile gerçekleştirilir. Elde edilen görüntüler, ileri analiz yazılımları tarafından işlenir ve doktorlar tarafından incelenir. Yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler, hastalıkların doğru teşhis edilmesine yardımcı olur ve tedavi planlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynar.

Kuantum teknolojisi ile donatılmış Kuantum teknolojili BT, hastaların görüntüleme sürecinde daha rahat hissetmelerini sağlamak için geniş bir tasarıma sahiptir. Özellikle klostrofobisi olan hastalar, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas hasta gruplarında tercih edilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi

Tıbbi Birimler

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?