Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Ürtiker Nedir?

Kurdeşen olarak da bilinen ürtiker , ani başlangıçlı, ciltte kabarık, kaşıntılı ve genellikle kırmızı lekelerle karakterize, kimi zaman dudak, göz kapağı gibi bölgelerde şişlikler ile seyreden ve yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir cilt hastalığıdır. Lezyonların boyutu ve şekli değişebilir ve birkaç saat veya gün içinde gelip gidebilirler. Ürtiker , toplumun yaklaşık %2’sini etkilemektedir ve bulaşıcı bir hastalık değildir.

Eğer ürtikerden kaynaklanan kızarıklıklar ile kabarıklıklar altı haftadan daha uzun süre devam ederse ve aylar ya da yıllar boyunca sık sık tekrarlarsa, durum kronik ürtiker olarak kabul edilir. Kronik ürtiker insanlar çok rahatsız edici olabilir. Uykuya veya günlük faaliyetlere engel olabilir, hayat kalitesini önemli ölçüde düşürür.


Ürtiker Nedenleri Nelerdir?

Ürtiker kızarıklıkları ve bunlarla birlikte beliren kabarıklıklar, bazı hücreler tarafından kan dolaşımına histamin ve diğer kimyasalların serbest bırakılmasıyla ortaya çıkar. Kimi zaman bu reaksiyona neden olan unsurlar net olarak saptanamaz ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

Yiyeceklere, ilaçlara veya diğer maddelere karşı alerjiler

Alkol kullanımı

Viral veya bakteriyel enfeksiyonlar gibi enfeksiyonlar

Böcek ısırıkları veya sokmaları, parazitik enfeksiyonlar

Güneş ışığında, sıcağa veya soğuğa maruz kalma

Stres veya kaygı

Dar giysiler veya kaşınma gibi cilt üzerindeki fiziksel baskı

Egzersiz veya diğer fiziksel aktivite

Bunların yanı sıra, bazı tiroid hastalıklar ile kanserler de kronik ürtiker döküntülerine neden olabilir.

Ürtikerin Belirtileri Nelerdir?

Ürtikerin ana semptomu, ciltte kabarık, kaşıntılı kaynakların ortaya çıkmasıdır. Lezyonlar küçük veya büyük olabilir ve kırmızı/pembe veya ten renginde olabilir. Genellikle aniden ortaya çıkarlar ve vücudun bir farklı bölgelerinde bulunabilirler. Etkilenen bölgedeki belirtilerin çeşitli tedaviler ile iyileşmesi 24 saatten birkaç güne kadar değişebilir.

Dudaklarda, göz kapaklarında ve boğaz içinde ağrılı şişme, yani anjiyoödem de görülebilir. Yorulma, stres, sıcaklama ve egzersiz esnasında ürtiker belirtilerinin şiddetlendiği gözlemlenmiştir.

Kronik ürtiker altı haftadan daha uzun süre kesintisiz devam ederek yıllar içinde tekrarlayabilir, ancak kısa süreli yani akut ürtiker aniden ortaya çıkar ve birkaç hafta içerisinde seyrini tamamlayarak kaybolur.

Tek başına akut veya kronik ürtiker kişide anafilaksi adı verilen şiddetli alerjik reaksiyon açısından ek bir riske neden olmaz; ancak ürtiker benzeri belirtiler baş dönmesi, nefes darlığı, dudak-göz kapakları-dilde şişme ile birlikte anafilaktik durumlarda da gözlemlenebilir.

Eğer birkaç gün boyunca ortaya çıkmaya devam eden kabarıklıklar ve kızarıklar görüldüyse mutlaka bir deri hastalıkları uzmanına yani dermatoloğa başvurulması gereklidir. Öte yandan yukarıda belirtilen anafilaksi belirtilerinin bulunması halinde mutlaka acil tıbbi yardıma başvurulmalıdır.


Ürtiker Nasıl Teşhis Edilir?

Ürtiker tanısı genellikle bir dermatolog tarafından yapılan fiziksel muayene sonrasında konulur. Hekim, hastanın belirti ve semptomların neden kaynaklandığını anlamak üzere bir dizi soru soracaktır.

Bununla birlikte durumu takip etmek üzere bireyden içinde günlük faaliyetlerin, alınan tıbbi ilaçların, bitkisel ilaçların veya takviyelerin, beslenme sırasında yenilip içilenlerin, ürtikerin hangi bölgede göründüğünün ve ne kadar sürdüğünün veya ürtikerin ağrılı şişliklerle birlikte olup olmadığının anlaşılması için bir günlük liste tutmasını isteyebilir.

Fizik muayene ile tıbbi geçmişin incelenmesi sonucunda eğer hekim ürtikerin altta yatan ayrı bir tıbbi sorundan kaynaklandığı sonucuna varırsa ek tetiklere başvurabilir.


Ürtiker Nasıl Tedavi Edilir?

Ürtiker tedavisi hastalığın şiddetine ve tutulum gösteren organlara göre şunları içerebilir:

Antihistaminik ilaçlar

Kortikosteroid içerikli ilaçlar

Etken olduğu tespit edilen gıdalar veya ilaçlar gibi tetikleyicilerden kaçınmak

Kaşıntı ve kabarıklığı azaltmak için soğuk kompresler veya banyolar

Şiddetli vakalar için bağışıklık baskılayıcı ilaçlar

Bazı durumlarda alerji aşıları veya diğer immünoterapiler

Stres kaynaklı olduğu düşünülen durumlarda terapiler ve çeşitli psikiyatrik ilaçlar

Bu tedavilerin hekim kontrolü olmadan kullanılması uygunsuz ve istenmeyen etkilere yol açabilir. Özellikle hamile ya da emziren bireylerde, kronik tıbbi durumu olan bireylerde ya da başka ilaçları kullanan bireylerde istenmeyen etkilerle karşılaşılabilir. Bu nedenle herhangi bir ilacı kullanmaya başlamadan önce mutlaka hekime başvurulmalıdır.

Bunların yanı sıra alınacak bir kaç basit önlem kronik ürtikerin tekrarlayan cilt reaksiyonlarını önlemeye veya yatıştırmaya yardımcı olabilir:

Bilinen tetikleyicilerden kaçınmak

Bol, gevşek ve hafif giysiler giymek

Etkilenen bölgeyi yıkayarak, yelpazeleyerek, serin ve nemli bir bez kullanarak rahatlatmak

Tetikleyicinin güneş olduğu bilindiği durumlarda güneş koruyucular kullanmak

Sert sabunları kullanmaktan kaçınmak

Altta yatan nedeni saptanması ve kişiye en uygun tedavinin belirlenebilmesi için, ürtiker semptomları görülen hastaların hekime başvurmaları önemlidir. Acıbadem Sağlık Grubu’nda akut ve kronik ürtiker tanılı hastaların hastalık hakkında bilgilendirilmekte, hastalığın tam kontrol altına alınabilmesi için güncel kılavuzlar ışığında tedavileri düzenlenmekte ve eşlik edebilecek diğer hastalıklar açısından farklı bölümlerle işbirliği içerisinde düzenli olarak takip edilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma Yayımlanma Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe

Doktorlar

Ürtiker Tedavisi biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?