Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 Profesör
 • 2005 Doçent
 • 1998 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 1992 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1985 Ted Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
ÜYELİKLER
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2004-2008)
 • Fleboloji Derneği
 • Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (EACTS)
 • Avrupa Damar Cerrahisi Derneği (ESVS)
 • The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (Danışma Kurulu üyesi 2011- ), (Yönetim Kurulu Üyesi 2013- )
 • European Society of Surgical Research
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Rejeneratif Tıp Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2010- )
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Percutaneous Transluminal Angioplasty for Complete Membranous Obstruction of Suprahepatic Inferior Vena Cava: Long-Term Results. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016 Jun 6. Kucukay F, Akdogan M, Bostanci EB, A.Tulga Ulus , Kucukay MB.
 • An interesting case of hemoptysis; aorta-bronchial fistula caused by spinal fixation device. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2015;16(1):22-6. Acar LN, Fındık G, Gülhan E, Aydoğdu K, A. Tulga Ulus, Tunç M, Kaya S.
 • Human Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cell Transplantation in Myocardial Ischemia (HUC-HEART Trial). A Study Protocol of a Phase 1/2, Controlled and Randomized Trial in Combination with Coronary Artery Bypass Grafting Stem Cell Rev. 2015 Oct;11(5):752-60. doi: 10.1007/s12015-015-9601-0. Can A, A. Tulga Ulus, Cinar O, Topal Celikkan F, Simsek E, Akyol M, Canpolat U, Erturk M, Kara F, Ilhan O.
 • Which type of conditioning method protects the spinal cord from the ischemia-reperfusion injury in 24 hours? Vascular. 2015 Feb 2. pii: 1708538114568702. [Epub ahead of print] Sapmaz A, A.Tulga Ulus, Turan NN, Kaymaz FF, Yazıcoğlu H, Ersöz S, Simsek E, Köksoy C.
 • Does really previous stenting affect graft patency following CABG A 5-year follow-up: the effect of PCI on graft survival. Heart Vessels. 2015 Jan 31. Songur MA, Özyalçın S, Özen A, Şimşek E, Kervan Ü, Taşoğlu I, Kaplan S, Köse K, A.Tulga Ulus.
 • Outcomes of EVAR with the endurant stent-graft system in patients with infrarenal ruptured abdominal aortic aneurysms: Is hostile anatomy a challenging factor? Eur J Radiol. 2015 Jul 21. doi: 10.1016/j.ejrad.2015.07.018. Kucukay F, Karan A, Şimşek E, Ozdemir M, Okten S, A. Tulga Ulus
 • Brachial index does not reflect upper extremity functionality following surgery for vascular trauma. J Vasc Bras Accepted: 03.18.14. Simsek E, Karapinar K, Ince I, A. Tulga Ulus.
 • Kalp hastalıklarında genetik tedavi. Kalp damar hastalıkları alanında yeni gelişmeler ve tartışmalı konular ışığında güncel durum ve kılavuzların değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri özel sayısı 2014;6(1):112-9. Simsek E, Özyalçın S, A.Tulga Ulus.
 • Kardiyolojik yaklaşımlarda hücresel tedavi yaklaşımı. Hücre temelli tedaviler özel sayısı. Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Dergisi 2014;7(3):58-65. Simsek E, Özyalçın S, A.Tulga Ulus.
 • Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Treatment in the Stent Graft Era. Vasc Endovasc Surg 2014 Oct-Nov;48(7-8):503-8. A.Tulga Ulus, Kucukay F, Simsek E, Oktem S, Mola S, Ozdemir M, Saritas A, Vural K, Birincioglu L.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI