Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

Acıbadem Sağlık Grubu'nun Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü, çocuk ve erişkin kalp ve damar cerrahisi alanında hizmet vermektedir. Bölümde, yenidoğan ve çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları gibi cerrahi gerektiren tüm kalp-damar hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Erişkinlerde ise damar tıkanıklıkları, kapak hastalıkları ve anevrizmaların cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir. Tedavi yöntemleri arasında robotik cerrahiler, minimal invaziv girişimler ve açık cerrahiler yer almaktadır. Kalp ve damar hastalıkları koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları ve kalp ritim bozukluklarını kapsamaktadır. Tanı yöntemleri arasında el bileğinden anjiyo, elektrofizyolojik tanı, holter monitorizasyon, ekokardiyografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi ve kardiyak MR inceleme bulunmaktadır.

Kardiyovasküler (Kalp ve Damar) Cerrahi Bölümü

Acıbadem Sağlık Grubu Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde çocuk ve erişkin kalp ve damar cerrahisi alanında hizmet sunulmaktadır.

Kalp ve Damar Hastalıkları bölümlerimiz; ilgili alandaki akademik çalışmaları takip ederken toplumda kalp sağlığı hakkında farkındalık yaratmak amacıyla da eğitim seminerleri düzenlemektedir.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi bölümümüzde yenidoğan, bebeklik ve çocukluk döneminde görülen, başta doğumsal kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları ile ritim ve ileti bozuklukları olmak üzere cerrahi gerektiren tüm kalp-damar hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi

Bölümümüzde erişkinlik döneminde görülen damar tıkanıklıkları, kapak hastalıkları, anevrizmalar ve varisler gibi kalp-damar hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Kalp Damar Hastalıkları Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Robotik Cerrahiler

Gelişen modern tıpla birlikte, özellikle son dönemlerde robotik cerrahi kalp ameliyatlarında sık kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bunların başında da koroner bypass ameliyatı gelmektedir. Kalp ritim bozuklukları, kalbin içindeki delikliklerin yama ile kapatılması işlemi de robotik cerrahi ile yapılabilmektedir.

Minimal İnvaziv Girişimler

Minimal invazif girişimler, ameliyatlarda olduğu gibi vücut boşluklarının açılmasına gerek kalmaksızın, genellikle endovasküler şekilde, yani damar içerisinden müdahale ile yapılan işlemlerdir. Uygun hastalarda anevrizma ve varis gibi damar hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir.

Açık Cerrahiler

Açık cerrahiler, cerrahın operasyon alanına herhangi bir video sistem kullanmadan eriştiği ve operasyonu gerçekleştirdiği işlemlerdir.

Kalp ve Damar Hastalıkları

Koroner Arter Hastalığı

Koroner arterler kendiliğinden de tıkanabileceği gibi aynı zamanda kalıtsal faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Bu tıkanıklar zamanla göğüs ağrılarına veya kalp krizlerine neden olabilir. Cerrahi müdahalenin gerekli olduğu koroner arter hastalıklarında by-pass işlemi uygulanarak tedavi gerçekleştirilmektedir.

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapaklarının fonksiyonlarında oluşan bozukluklara bağlı olarak gelişir. Genellikle yapısal sorunlara bağlı olarak kalp kapakçığında darlık ya da kalp kapakçığında yetersizlik gözlemlenebilir.

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Doğumsal kalp hastalıkları, anne karnındayken ultrasonografi ile teşhis edilebilen hastalıklardır. Bebek, anne karnındayken yapılan ekokardiyografi meydana gelebilecek kalp hastalıkları açısından taranabilmektedir.

Yapılan tetkikler esnasında saptanan doğumsal kalp hastalıkları anne karnında veya doğum sonrası planlanabilecek bir takım cerrahi girişimlerle tedavi edilebilmektedir.

Kalp Ritim Bozuklukları

Kalbin sağ kulakçık duvarında yer alan sinoatriyal düğüm (sinüs düğümü), kalbin elektriksel sistemini kontrol etmektedir. Kalbin elektriksel ileti sistemindeki sorunlardan kaynaklanan ritim bozuklukları, hastalarda çarpıntı, bayılma gibi şikayetlere yol açabilmekle beraber, fizik muayene ve elektrokardiyografi ile teşhis edilebilmektedir.

Kalp ve Damar Hastalıkları Tanı Yöntemleri

El Bileğinden Anjiyo

Anjiyografi kasıktan veya günümüzde sıklıkla tercih edilen el bileğinden yapılmaktadır. El bileğinden yapılan anjiyoda, girişim yeri uyuşturulyor ve ince borular yardımıyla damar içi görüntüleme ve girişimler gerçekleştirilebiliyor.

Elektrofizyolojik Tanı Yöntemi

Elektrofizyolojik tanı yöntemi, girişimsel yöntemlerden biridir. Sağ kasıktan girilerek kalbin içine yerleştirilen kablolarla, kalbin elektriksel aktivitelerinin ölçülmesi yöntemidir. İşlem 30 ila 60 dakika arasında değişebilir.

Holter Monitorizasyon

Holter takibi vücuduna yerleştirilen bir cihaz yardımıyla, hastaların 24 saat boyunca kalp ritmini ve tansiyon ölçümlerini kaydediyor.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi, ultrasonik ses dalgalarıyla kalbin yapısı ve fonksiyonlarını inceleme ve araştırılmasını sağlıyor.

Sintigrafi

Kalp sintigrafisi kalp kaslarının işlevselliğinin araştırılmasında kullanılıyor.

Sintigrafi hastaya iki farklı şekilde uygulanabiliyor. Birinci uygulama hastaya istirahat durumunda yapılırken, ikinci uygulamada ise hastanın strese karşı olan tepkisini ölçmek için egzersiz yaparken uygulanılıyor.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi x ışınları ile vücudun kesitsel olarak incelenmesine olanak tanıyan radyolojik görüntüleme tekniğidir. Gelişen teknoloji ile beraber, Flash CT, Force CT gibi uygulamaların tomografi tekniğini hızlandırmasıyla kalp ve damar sistemi gibi oldukça hareketli organlarda da tomografi ile anatomik görüntüleme yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Kardiyak MR İnceleme

Manyetik dalgaların kullanıldığı MR tekniğinde, kalpte bulunan anatomik yapılar ve bu yapıların doku içeriklerinin görüntülenmesi mümkün olabilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

Doktorlar

Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?