Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2014 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi / Çocuk Kardiyolojisi / Prof. Dr.
 • 2013 Çocuk Kardiyolojisi / Doçent Dr.
 • 2011 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi
 • 2003 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1995 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2021 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2020 Florence Nightingale Hastanesi / Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Görevlisi
 • 2011 - 2012 Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi / Çocuk Kardiyolojisi
 • 2007 - 2008 Acıbadem İzmit Hastanesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
 • 2004 - 2006 Sani Konukoğlu Hastanesi / Çocuk Hastalıkları
 • 2003 - 2004 Moris Şinasi Hastanesi / Çocuk Hastalıkları
ÜYELİKLER
 • Türk Milli Pediyatri Derneği
 • Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pulmonary artery banding and venous bidirectional cava-pulmonary shunt for two-stage arterial switch procedure in late referral of patients with transposition of the great arteries and intact ventricular septum: midterm results Cardiol Young. 2019 May;29(5):649-654. doi: 10.1017/S104795111900043X.PMID: 31230611 Cevik A, Karaci AR, Polat B, Erturk M, Yalcin Y, Yazicioglu V, Salihoglu E.
 • Coronary sinus ostial atresia: A rare associated anomaly that should be remembered in patients undergoing univentricular palliation. Anatol J Cardiol. 2018 Nov;20(5):303-304. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.84453. Çevik A, Ertürk M, Turgut Balcı Ş, Yalçın K, Karacı AR.
 • Missing atrioventricular echogenic mass during paediatric HeartWare® implantation Anaesthesiol Intensive Ther. 2017;49(2):174. doi: 10.5603/AIT.a2017.0018. Epub 2017 Apr 18.PMID: 28417446 Saracoglu KT, Saracoglu A, Cevik A, Kafali IH.
 • Serum levels of soluble icam-1 in children with pulmonary artery hypertension Tex Heart Inst J. 2014 Apr 1;41(2):159-64. doi: 10.14503/THIJ-12-3012 Oguz MM, Oguz AD, Sanli C, Cevik A.
 • Evaluation of pulmonary vascular resistance and vasoreactivity testing with oxygen in children with congenital heart disease and pulmonary arterial hypertension Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Mar;14(2):196-8. doi: 10.5152/akd.2014.4393. Epub 2014 Feb 11. Cevik A, Kula S, Olguntürk R, Tunaoğlu S, Oğuz D, Saylan B, Sanlı C.
 • Doppler tissue imaging provides an estimate of pulmonary arterial pressure in children with pulmonary hypertension due to congenital intracardiac shunts. Congenit Heart Dis. 2013 Nov-Dec;8(6):527-34. doi: 10.1111/chd.12030. Epub 2012 Dec 27. Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Saylan B, Pektas A, Oguz D, Tunaoglu S.
 • Efficacy of very low-dose prostaglandin E1 in duct-dependent congenital heart disease Cardiol Young. 2013 Oct 29:1-7. [Epub ahead of print] Yucel IK, Cevik A, Bulut MO, Dedeoğlu R, Demir IH, Erdem A, Celebi A.
 • Left-to-Right Shunt with Congenital Heart Disease: Single Center Experience. ISRN Cardiol. 2013 Jun 23;2013:301617. doi: 10.1155/2013/301617. Print 2013. Cevik A, Olgunturk R, Kula S, Saylan B, Pektas A, Oguz D, Tunaoglu S.
 • Assessment of Pulmonary Arterial Hypertension and Vascular Resistance by Measurements of the Pulmonary Arterial Flow Velocity Curve in the Absence of a Measurable Tricuspid Regurgitant Velocity in Childhood Congenital Heart Disease Pediatr Cardiol. 2012 Oct 5. [Epub ahead of print] DOI 10.1007/s00246-012-0520-4 Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Tunaoglu FS, Oguz AD, Saylan B, Cilsal E, Sanli C.
 • Quantitative evaluation of right ventricle function by transthoracic echocardiography in childhood congenital heart disease patients with pulmonary hypertension. Echocardiography. 2012 Aug;29(7):840-8. doi: 10.1111/j.1540-8175.2012.01697.x. Epub 2012 Apr 11. Cevik A, Kula S, Olgunturk R, Tunaoglu FS, Oguz AD, Pektas A, Saylan B

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI