Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1996 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Profesör
 • 1989 İstanbul Üni. Kardiyoloji Enst. Çocuk Kardiyolojisi
 • 1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1978 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1971 Yükseliş Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2000 - 2003 İstanbul Memorial Hastanesi / Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı
 • 1985 - 2000 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü / Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı
 • 1985 - 1986 University of Alabama / Pediatrik Kardiyoloji Fellowship
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Çocuk Kardiyoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Pulmoner Arter bant ameliyatı ve sonrasında biventriküler ve üniventriküler tamir sonuçları. Erek E, Yalçınbaş Y, Türkekul Y, Öztarhan K, Çolakoğlu A, Saygılı A, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2009;9:215-222
 • Konjenital kardiyak reoperasyonlar: Teknik detaylar ve deneyimlerimizden edindiğimiz tecrübeler. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi konjenital kalp hastalıkları özel sayısı 2008; 1:46-59 Sarıoğlu T, Erek E, Yalçınbaş YK, Salihoğlu E, Mamur Y, Çolakoğlu A, Soykan B, Saygılı A, Sarıoğlu A.
 • Atrioventriküler septal defekt ve fallot tetralojisinin birlikte bulunduğu hastalarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2008;36:461-466 Sarıoğlu T,Erek E, Yalçınbaş YK,Türkekul Y, Saygılı A, Sarıoğlu A,Ulukol A.
 • Atrioventriküler kanal defekt tedavisinde cerrahi yaklaşımların ve erken - orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2008;36(3)168-174 Erek E,Yalcinbas Y, Türkekul Y, Salihoğlu E, Soykan B, Saygılı A, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Systemic-to-pulmonary shunt operation in neonates with ductus-dependent pulmonary blood flow. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2007;15:29-35 8. Erek E, Yalçınbaş Y, Mamur Y, Salihoğlu E, Turan T, Çolakoğlu A, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Total autologous ross procedure in a child with aortic root abscess. Journal of Cardiac Surgery. 2006;21: 475-495 Yalçınbaş Y, Erek E, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T
 • Stentless heterograft conduits for pulmonic ventricle to pulmonary artery connection: Is it the right option? Journal of Heart Valve Disease. 2006;15:433-440 Erek E, Yalçınbaş Y, Salihoğlu E,Çolakoğlu A,Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Atrial natriuretic peptide:Could it be a marker for postoperative recurrent effusions after Fontan circulation in complex heart defects? American Society for Artificial Internal Organs Journal. 2006;52:543-8 Alkan T, Sarioglu A,Samanlı ÜB, Sarıoğlu T, Akçevin A, Türkoğlu H, Paker T, Aytaç A.
 • A rare case of respiratory distress in infants:Tracheal compression due to anomalous course of innomi Turkish Journal of Pediatrics. 2006;48:93-95 Yalçınbaş Y, Erek E, Salihoğlu E, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Current Management of Late Failure After Fontan Modifications: Fontan Conversions The Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 2006;54: 21-25 Erek E, Yaçınbaş Y.K, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.
 • Early results of extracardiac Fontan procedure with autologous pericardial tube conduit. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 2005;53:37-40 Yalçınbaş YK, Erek E, Salihoğlu E, Sarıoğlu A, Sarıoğlu T.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI