Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi /Profesör
 • 2005 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi /Doçent
 • 2000 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi/Yardımcı Doçent
 • 1996 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • 1989 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2022 Demiroğlu Bilim Universitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD (Florence Nightingale Hastaneleri)
 • 2018 - 2019 Acıbadem Sağlık Grubu (Bağdat Tıp Merkezi)
 • 2016 - 2017 Medipol Universitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD (Koşuyolu Hastanesi)
 • 2000 - 2015 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
 • 2002 Almanya/Tubingen Eberhard-Karls University School of Medicine Department of Dermatology/Dermatosurgery
 • 2001 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD/Dermatolojik Cerrahi Ünitesi
 • 1997 - 2000 Kayseri Devlet Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği
 • European Pediatric Dermatology
 • Dermato-İmmünoloji Derneği
 • Dermato-onkoloji Derneği
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Dermatolojik Cerrahi Derneği (Türkiye, Kurucu Üye-Yönetim kurulu üyesi)
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • International Society of Dermatologic Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effects of Narrow-band UVB Alone and in Combination with Isotretinoin on Apoptosis and Its Clinical Implications in Early Stage Mycosis Fungoides J Turk Acad Dermatol 2020;14(1):6-11. Taşlıdere N, Canöz O, Ferahbaş Kesikoğlu A.
 • Is acne a sign of androgen excess disorder or not? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Apr;211:21-25. Uysal G, Sahin Y, Unluhizarci K, Ferahbas A, Uludag SZ, Aygen E, Kelestimur F.
 • Investigation of Adenosine deaminase actvity in patients with mycosis fungoides . TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY 2013;47:227-31 Ulaş Y, Ferahbaş A, Yazıcı C, Kartal D
 • Effects of isotretinoin treatment on sleep in patients with severe acne: a pilot study J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Jun;26(6):778-81. Ismailogullari S, Ferahbas A, Aksu M, Baydemir R, Utas S.
 • Prevalence of cutaneous findings in hospitalized neonates: a prospective observational study Pediatr Dermatol. 2009;26(2):139-42 Ferahbas A, Utas S, Akcakus M, Gunes T, Mistik S.
 • Increased micronucleus frequency in phytohaemagglutinin-stimulated blood cells of patients with vitiligo J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008;22:162-7. Donmez-Altuntas H, Sut Z, Ferahbas A, Hamurcu Z, Demirtas H.
 • Terbinafine versus itraconazole and fluconazole in the treatment of vulvovaginal candidiasis: an open comparative study Am J Ther. 2006 Jul-Aug;13(4):332-6. Ferahbaş A, Koç NA, Uksal U, Aygen E, Yildiz S, Mistik S.
 • Micronucleus evaluation in mitogen-stimulated lymphocytes of narrow-band (311nm TL01) UVB-treated patients Photodermatol Photoimmunol Photomed 2004;2:81-85. Ferahbas A, Donmez-Altuntas H, Hamurcu Z, Aktas E, Utas S.
 • A pilot study evaluating anxiety and depressive scores in acne patients treated isotretinoin. J Dermatol Treat 2004; 15 (3): 153-157 Ferahbas A, Turan MT, Esel E, Utas S, Kutkugun C, Kilic Gul C.
 • Clinical evaluation of roxithromycin: a double-blind, placebo-controlled and crossover trial in patients with acne vulgaris J Dermatol 2004;31:6-9. Ferahbas A, Utas S, Aykol D, Borlu M, Uksal U.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI