Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2016 Klinik für Handchirurgie in Bad Neustadt (Germany)
 • 2009 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2007 Justus-Liebig Universitat Giessen, Zentrum für Chirurgie (Germany)
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 Ortopediatri Çocuk Ortopedisi Kliniği / Halen
 • 2017 - 2018 Ağrı Patnos Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
 • 2017 Türk U17 Erkek Basketbol Milli Takım Doktorluğu
 • 2010 - 2015 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Ortopedi
 • 2009 - 2010 İstanbul Kuzguncuk Ethem Arutan Sağlık Ocağı / Aile Hekimi
ÜYELİKLER
 • Çocuk Ortopedisi Derneği (ÇOD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Treatment of Hip Dislocation in Cerebral Palsy with Extraarticular Intervention Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2023;90(2):92-99. English. PMID: 37155997. Sarikaya IA, Birsel SE, Erdal OA, Gorgun B, Seker A, Inan M
 • Collagen Scaffold Application in Arthroscopic Reconstruction of Osteochondral Lesions of the Talus With Autologous Cancellous Bone Grafts Orthop J Sports Med. 2023 Jan 25;11(1):23259671221145733. doi:10.1177/23259671221145733. Gorgun B, Gamli A, Duran ME, Bayram B, Ulku TK, Kocaoglu B
 • Relation of the Sural Nerve and Medial Neurovascular Bundle With the Achilles Tendon in Children With Cerebral Palsy Treated by Percutaneous Achilles Tendon Lengthening J Pediatr Orthop. 2022 Feb 1;42(2):e201-e205. doi: 10.1097/BPO.0000000000002020. Erdal OA, Gorgun B, Yontar NS, Terzibasioglu AE, Sarikaya IA, Inan M
 • Effects of tension band plating on coronal plane alignment of lower extremities in children treated for idiopathic limb length discrepancy J Child Orthop. 2022 Dec;16(6):505-511. doi: 10.1177/18632521221135192. Epub 2022 Nov 10. Erdal OA, Gorgun B, Razi O, Sarikaya IA, Inan M
 • Intraoperative neuromonitoring during distal femoral extension osteotomy in children with cerebral palsy J Pediatr Orthop B. 2022 Mar 1;31(2):194-201. doi: 10.1097/BPB.0000000000000882. Erdal OA, Gorgun B, Sarikaya IA, Inan M
 • Intralesional curettage and cementation of low-grade chondrosarcomas of the appendicular skeleton: Long-term results from a single center Acta Orthop Traumatol Turc. 2022 Nov;56(6):402-407. doi: 10.5152/j.aott.2022.22091. Gorgun B, Ozsahin MK, Tok O, Davulcu CD, Karaismailoglu B, Hiz M
 • Retro-patellar approach in telescopic nailing of the tibia in children with osteogenesis imperfecta J Child Orthop. 2021 Aug 20;15(4):388-394. doi: 10.1302/1863-2548.15.200263 Erdal OA, Gorgun B, Sarikaya IA, Inan M
 • The risk factors for mechanical complication in endoprosthetic reconstruction of knee osteosarcoma Knee. 2021 Dec;33:327-333. doi: 10.1016/j.knee.2021.10.014. Epub 2021 Nov 4. Karaismailoğlu B, Ozsahin MK, Gorgun B, Deger GU, Hız M
 • The Coexistence of Spontaneous Femoral Nerve Palsy and Developmental Dysplasia of the Hip in a Breech-Presenting Newborn: A Rare Case Presentation JBJS Case Connect. 2021 Nov 11;11(4). doi: 10.2106/JBJS.CC.21.00314. Birsel SE, Sarikaya IA, Erdal OA, Gorgun B, Inan M
 • The effect of preoperative radiotherapy on local control and prognosis in high-grade non-metastatic intramedullary osteosarcoma of the extremities Arch Orthop Trauma Surg. 2021 Jul;141(7):1083-1089. doi: 10.1007/s00402-020-03494-4. Epub 2020 Jun 6 Hız M, Karaismailoğlu B, Ulutas S, Camurdan VB, Gorgun B, Dincbas FO

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI