Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Bölüm Hakkında

Acıbadem Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kemik, eklem ve kas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım sunmaktadır. Bölümde, alanında uzman doktorlar ve modern altyapı ile hastalara geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir.
İçindekiler

Acıbadem Sağlık Grubu bünyesindeki ortopedi ve travmatoloji bölümleri birçok birimin bir arada olduğu disiplinler arası yaklaşımıyla hizmet vermektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji Nedir?

Travma; düşme, spor yaralanması, iş kazası veya trafik kazası gibi etkenlerle çoğu zaman bir sürpriz ile karşımıza çıkar. Meydana gelen hasar, travmanın şiddetine göre basit bir yumuşak doku ezilmesinden büyük kemiklerde parçalı kırıklara kadar değişebilir.

Travma hastasının karşılanması ve ilk müdahalelerinin ilgili uzman tarafından yapılması hayati önem taşımaktadır.

Kırıkların tedavisinde yaklaşım ve ameliyat yöntemleri sürekli yenilenmektedir. Amaç hastayı en kısa sürede ve sorunsuz olarak günlük yaşamına döndürmektir.

Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji alanında, özellikle artroskopi ve spor yaralanmaları, modern tıbbın sağladığı yenilikçi tedavi yöntemleriyle ele alınır. Diz ve omuz gibi hareketli eklemlerde meydana gelen yaralanmalar ve hasarlar, artroskopik cerrahi teknikleri kullanılarak minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilir. Bu yöntemler, hastanın daha hızlı iyileşmesine ve operasyon sonrası daha az ağrı yaşamasına olanak tanır.

Artroskopik Diz Ameliyatları

Diz eklemi yaralanmaları, özellikle sporcular arasında yaygındır. Artroskopik cerrahi, dizin iç yapısına minimal kesilerle girilerek yapılan bir işlemdir. Tedavi edilen yaygın problemler arasında:

Menisektomi ve Meniskus Onarımı

Menisküs yırtıklarını onarmak veya hasar görmüş menisküsü çıkarmak için yapılır.

Çapraz Bağlar ve Yan Bağlar

Ön ve arka çapraz bağlar ile iç ve dış yan bağların yırtılması, spor yaralanmalarında sık görülür. Bu bağların rekonstrüksiyonu, dizin stabilitesini sağlamak için gereklidir.

Kıkırdak Yaralanmaları

Artroskopik mikrofraktür veya osteochondral kıkırdak nakli gibi tekniklerle kıkırdak hasarlarının tedavisi yapılır.

Artroskopik Omuz Ameliyatları

Omuz eklemi, karmaşık yapısı nedeniyle çeşitli yaralanma ve hastalıklara açıktır. Artroskopik yöntemlerle yapılan bazı temel omuz operasyonları aşağıda belirtilmiştir:

Bankart Onarımı

Omuz çıkıklarının tekrarlamasını önlemek için yapılan bir işlemdir. Çıkık sonucu zarar gören labrumun artroskopik yolla onarılması esastır.

Subakromiyal Sıkışma Sendromu

Omuzdaki tendonların omuz başı ve çatı kemiği arasında sıkışması sonucu ortaya çıkar ve bu durumun düzeltilmesi için artroskopik dekompresyon yapılabilir.

Omuz Eklem Osteoartriti

Eklem kıkırdağının aşınmasıyla ortaya çıkar ve gerekirse kıkırdak yüzeylerin düzeltilmesi veya protez uygulaması yapılabilir.

Labral Yırtık Eksizyonu ve Onarımı

Omuz stabilitesini etkileyen labral yırtıkların onarımı için gerçekleştirilir.

Rotator Cuff Onarımı

Omuzdaki rotator cuff kaslarının yırtılması durumunda, yırtık tendonların artroskopik yöntemlerle dikilmesi sağlanır.

Bu tedaviler, hastanın ağrısını azaltmayı, fonksiyonel hareket kabiliyetini artırmayı ve özellikle aktif bireylerin spor aktivitelerine dönüşünü hızlandırmayı amaçlar. Artroskopik cerrahi, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha az doku hasarı oluşturduğu için iyileşme süreçleri genellikle daha hızlı ve daha az ağrılı olur. Hastalar, cerrahi sonrası erken dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyona başlayarak, operasyon öncesi aktivite seviyelerine dönmeyi hedefler.

Omurga Cerrahisi (Spinal cerrahi)

Omurga Cerrahisi (Spinal cerrahi), omurgadaki birçok farklı rahatsızlık ve durumu ele alır. Bu, hem doğuştan gelen hem de yaşamın ilerleyen dönemlerinde edinilen çeşitli omurga sorunlarını kapsar. Tedavi, ağrının azaltılması, fonksiyonel yeteneklerin iyileştirilmesi ve omurganın yapısal bütünlüğünün korunması amacını taşır.

Skolyoz ve Kifoz

Skolyoz, omurganın yanlara doğru eğilmesiyle karakterize bir durumdur ve genellikle ergenlik döneminde fark edilir. Kifoz ise omurganın öne doğru eğilmesidir ve aşırı durumlarda kamburluğa neden olabilir. Schuermann Kifozu ise gençlerde görülen ve omurganın üst bölgesindeki aşırı kamburluk ile karakterize bir türdür. Bu durumlar için uygulanan cerrahi müdahaleler, omurganın doğru hizalanmasını sağlamayı ve ilerlemesini önlemeyi amaçlar.

Spondilolistezis ve Spinal Stenoz

Spondilolistezis, bir omurun altındaki omura göre öne kayması durumudur ve ağrıya, uyuşmaya veya yürüme güçlüğüne neden olabilir. Spinal stenoz ise omurga kanalının daralmasıdır ve bu daralma sinirlere baskı yaparak ağrı ve diğer nörolojik belirtilere yol açabilir. Her iki durum için de cerrahi seçenekler, omurganın stabilitesini artırmak ve sinir üzerindeki baskıyı azaltmak için tercih edilebilir.

Ankilozan Spondilit ve Osteoporoz

Ankilozan Spondilit, özellikle omurga ve pelvis eklemlerini etkileyen ilerleyici bir iltihabi romatizmal hastalıktır. Osteoporoz ise kemik yoğunluğunun ve kalitesinin azalmasıyla karakterize edilir ve omurgada kırıklara yol açabilir. Her iki durumda da cerrahi müdahale, şiddetli vakalarda veya konservatif tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda düşünülebilir.

Omurga Kırıkları ve Çıkıkları

Omurga kırıkları ve çıkıkları, genellikle ciddi travmalar sonucu meydana gelir ve acil cerrahi müdahale gerektirebilir. Cerrahi, omurganın stabilitesini sağlamak, sinir dokusunu korumak ve hastanın fonksiyonel iyileşmesini optimize etmek için yapılır.

Omurga Enfeksiyonları

Omurga enfeksiyonları, bakteriyel veya viral ajanlar nedeniyle omurga sütununda meydana gelebilir. Tedavi, enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve omurganın yapısal bütünlüğünü korumak için genellikle antibiyotikler ve gerektiğinde cerrahi müdahaleyi içerir.

Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi

16 yaş altı çocukların doğumsal kalça çıkığı, çarpık ayak, serebral paralizi, myelomeningosel, doğumsal deformiteler, düz tabanlık, tümörler, gelişimsel bozukluklar ve kırıklarının takip ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

Ayak ve ayak bileğinin dejeneratif hastalıkları, spor yaralanmaları, kırıkları, bağ yırtılmaları, kıkırdak yaralanmalarının tedavisi ile uğraşmaktadır.

Ortopedik Onkoloji

Ortopedik Onkoloji, kemik, kas ve yumuşak dokularda gelişen tümörlerin teşhis ve tedavisine odaklanan bir tıp dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, hem iyi huylu (benign) hem de kötü huylu (malign) tümörlerle ilgilenirler ve tedavi yaklaşımları, tümörün tipine, büyüklüğüne, yerine ve yayılma durumuna göre farklılık gösterir.

Ortopedik onkoloji, özellikle aşağıdaki türde tümörleri inceler:

 • Osteosarkom ve Ewing Sarkomu gibi kemik tümörleri
 • Rabdomyosarkom gibi kas tümörleri
 • Lipom ve Fibromatosiz gibi yumuşak doku tümörleri

Bu tümörler, ekstremitelerin yanı sıra, pelvis, omurga ve göğüs kafesi gibi vücudun diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Omuz ve Dirsek Cerrahisi

Omuz ve dirseğin artrozları, rotator kılıf hastalıkları tekrarlayan çıkıklar, aşırı kullanıma veya travmaya bağlı hastalıklarının artroskopik ve açık cerrahi yöntemlerle tedavisini sağlamaktadır.

Artroz-kireçlenmeler

Artroz-kireçlenmeler, özellikle yaşlanan nüfusta sıkça rastlanan ve hareket kabiliyetini kısıtlayan bir dizi eklem rahatsızlığını kapsar. Bu rahatsızlıklar, eklem yüzeylerindeki kıkırdak dokusunun zamanla aşınması ve bozulması ile karakterize edilir. Özellikle gonartroz (diz artrozu) ve koxartroz (kalça artrozu) en yaygın görülen tiplerindendir.

 • Gonartroz ve Koxartroz Tedavisi
 • Kalça-Diz Protezleri
 • Protez Enfeksiyonu ve Gevşemelerde Revizyon Ameliyatları
 • Periacetabular ve Yüksek Tibial Rekonstrüktif Kemik Ameliyatları

Ekstremite Cerrahisi

Ekstremite cerrahisi, üst ve alt extremite (kollar ve bacaklar) ile ilgili geniş bir yelpazede karmaşık cerrahi işlemleri kapsar. Bu tıbbi alandaki başlıca odak noktaları arasında kol ve bacak kemiklerinin uzatılması, kemik deformitelerinin düzeltilmesi, iyileşmeyen kırıkların tedavisi, kemik enfeksiyonları ve external fixator gibi destekleyici cihazların kullanımı bulunmaktadır.

 • Kol ve Bacak Kemik Uzatma Ameliyatları
 • Kemik Deformitelerinin Düzeltilmesi
 • Kırık Kaynamaması ve Psödoartroz
 • Kemik Enfeksiyonları (Osteomiyelit)
 • External Fixator Uygulamaları
 • Kalça Kırıkları

Kalça kırıkları, özellikle yaşlı hasta grubunda sıklıkla görülen ve ciddi tedavi yöntemleri gerektiren durumlardır. Bu tür kırıklar, genellikle düşme sonucu oluşur ve kemik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte risk artar. Yaşlanma ile birlikte kemiklerin zayıflaması (osteoporoz) bu kırıkların en büyük risk faktörlerinden biridir.

Kalça kırıklıkları üç ana kategoriye ayrılır:

 • Femur Boyun Kırıkları
 • Trokanterik Kırıklar
 • Subtrokanterik Kırıklar

El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

El, el bileği, dirsek ve kol ile ilgili sorunları bulunan hastaların tanı ve tedavilerinin planlanması ve uygulanması ile ilgilenir.

Üst Ekstremite Cerrahisi Servisinin klinik aktiviteleri arasında üst ekstremiteyi ilgilendiren akut yumuşak doku travmalarının ( tendon kesileri, periferik sinir kesileri, ezilme ve sıkışma sonucu oluşan cilt ve kas dokusu kayıpları vb), amputasyonların ( mikrocerrahi yöntemler kullanarak replantasyonlar, revaskülarizasyonlar vb), el, elbileği, önkol, dirsek ve kolda meydana gelen kırıkların değerlendirilmesi, koordinasyonu, tanı ve tedavisi yer alır.

Üst Ekstremite Cerrahisi

El cerrahisinin geç rekonstrüksiyonuna yönelik; travma ve kireçlenmeler sonrası doğumsal nöromusküler hastalıkların ve tümöral durumların çözülmesinde el bileği-dirsek artroskopisi, küçük eklem protezi uygulamaları, tendon transferleri, mikrocerrahi doku transferleri bu bölümümüzde yapılmaktadır.

Boyun Fıtığı

Boyun fıtığı, boyun omurları arasındaki hareketi sağlayan diskin bozulup, içindeki kıkırdak maddenin taşarak omurilik veya sinirlere baskı yapmasıyla meydana gelir.

Skolyoz

Skolyoz omurganın yana eğriliği ya da kendi etrafına dönmesine denir. Skolyoz birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir. Skolyoz genellikle ergenlik döneminde kendini göstermektedir. Omurganın doğumsal anomalililerine veya kas ve sinir hastalıklarına bağlı olarak da gelişebilir.

Kifoz

Kifoz, özellikle sırttaki kamburluğun normal değerler dışında aşırı derecede ilerlemesi ile meydana gelir. Kifoz, kişinin duruş bozukluğuna veya omurga hastalıklarına bağlı olarak gelişebilir.

Diz Ağrısı

Diz ağrısı çok sık karşılaşılan ağrı çeşitlerinden biridir. Bunlar spor yaralanmalarına, yaşlanmaya, kıkırdak aşınmasına, romatizmal hastalıklara ya da enfeksiyonlara bağlı gelişebilmektedir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 6 Mayıs 2024 Pazartesi Yayımlanma Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma

Benzer İlgi Alanları

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Ortopedi ve Travmatoloji biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Ortopedi ve Travmatoloji biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

Birimin Tüm İlgi Alanları

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size ulaşmamızı ister misiniz?