Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1997 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2011 Anatolia Tüp Bebek Merkezi, Ankara
 • 1994 - 2011 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • 2000 The Johns Hopkins University , School of Medicine, Division of Reproductive Medicine and Infertility, Baltimore,USA /Prof. Howard A. Zacur ve Dr.Jairo Garcia ile İnfertilite, Tüp Bebek, Mikroenjeksiyon ve Üreme Endokrinolojisi konularında iki hafta süre ile eğitim
 • 2000 Chattanooga Womens LASER center, Tennessee, USA / Dr.C.Y.Liu ile İleri Laparoskopik Cerrahi ve Ürojinekoloji konularında iki hafta sure ile eğitim
 • 1994 - 1997 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent
 • 1994 - 1997 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yardımcı Doçent
 • 1995 Tel-Aviv University, Assaf Harofeh Medical School / Dr.Raphael Ron-El ile Tüp Bebek ve Mikromanipülasyon konularında eğitim
 • 1992 - 1994 Selçuk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
 • 1986 - 1992 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • 1989 - 1990 St.Mary''s Medical School, Department of Obstetrics and Gynecology/London / Prof. Stephen Franks ile İnfertilite ve Üreme Endokrinolojisi konularında 6 ay süre ile eğitim
 • 1989 - 1990 University of London, Royal Postgraduate Medical School / Hammersmith Hospital''de bir yıl süre ile Prof.R.M.L.Winston ile Tuba Mikrocerrahisi, Laparoskopi ve Tüp Bebek konularında research fellowship
 • 1984 - 1986 Eskişehir 3 Nolu Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreter (2002-2004); Genel Başkan (2004-2008); II. Başkan (2008-Halen)
 • Ankara Jinekoloji Derneği Genel Sekreter (1999-2001); Yönetim Kurulu Üyesi (2001-2004)
 • Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Derneği Kurucu Üye, Genel Sekreter (2000-2005); Başkan Yardımcısı (2005-)
 • Ürojinekoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2001-2005)
 • Jinekolojik Endoskopi Derneği Kurucu Üye ve Sayman (2002-2005); Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2007)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Icsi Outcome Following Conservative Fertility Sparing Management Of Endometrial Cancer Reprod Biomed Online. 2009 Mar;18(3):416-20 Gürkan Bozdağ, Hakan Yarali, Mehtap Polat, İbrahim Esinler, M. Bülent Tiraş, A. Ayhan.
 • Use Of Pictorial Chart For Managing Menorrhagia Among Turkish Women. Journal Of The Turkish-German Gynecological Association. 2008; 9(1):35-37 Aydan Biri, Nuray Bozkurt, Ümit Korucuoğlu, Ercan Yilmaz, M.Bülent Tiraş, Haldun Güner.
 • Intravenous Leiomyomatosis Treated With Aromatase Inhibitor Therapy. Int J Gynaecol Obstet. 2008 Jun;101(3):299-300 A. Biri, U. Korucuoğlu, N. Zümrütbaş, M.Bülent Tiraş, Haldun Güner.
 • Effects Of Ritodrine Hydrochloride Tocolysis On Echocardiographic Parameters. J Matern Fetal Neonatal Med. 2007 Oct;20(10):751-5 Önder Tulumbaci, M.Anıl Onan, S. Türkoğlu, M. Kurdoğlu , B. Boyaci, M.Bülent Tiraş.
 • Incidence Of Stress Urinary Incontinence Among Women In Turkey. International Urogynecology Journal 2006; 17: 604-610 Aydan Biri, Elif Durukan, Işıl Maral, Ümit Korucuoğlu, Hasan Biri, M.Bülent Tiraş, Mehmet Ali Bumin.
 • Uterine Lipoma And Coincidental Cervical Cancer: A Case Report. Int J Gynecol Cancer. 2006 Jan-Feb;16(1):445-7 T. Umut Dilek, Akcin U, Erdem O, M. Bülent Tiraş, Ayşe Dursun.
 • Turkish Adolescents Knowledge On And Attitude Toward Emergency Contraception. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2006 Dec;19(6):391-5 N. Bozkurt, U. Korucuoğlu, F.N. Aksakal, A. Biri, B. Çiftçi, Işıl Maral, M.Bülent Tiraş.
 • The Effects Of Rosiglitazone And Metformin On Menstrual Cyclicity And Hirsutism In Polycystic Ovary Syndrome. Gynecol Endocrinol. 2005 Sep;21(3):154-60 M. Yilmaz, A. Karakoç, F.Törüner, N. Çakir, M.Bülent Tiraş , Göksun Ayvaz, Murat Arslan.
 • Guidance Of Laparoscopic Ultrasonography In The Management Of Ovarian Cysts. Gynaecological Endoscopy Mar 2005; 60(2):63-6 Volkan Noyan, M.Bülent Tiraş, Mesut Öktem, Haldun Güner.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI