Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Doçent
 • 2002 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2000 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1991 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2013 - 2015 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı / Doçentlik
 • 2002 - 2012 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı / Yardımcı Doçentlik
 • 2000 - 2002 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
 • 1994 - 2000 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Streotaksi&Fonksiyonel&Ağrı ve Epilepsi Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Spinal arachnoid cysts associated with syringomyelia: a review of the literature and report of a case. Turk Neurosurg. 2014;24(4):606-12. Tucer B, Yilmaz MB, Ekici MA, Menku A, Koc K.
 • Hemangioblastoma of the Filum Terminale Associated with Von Hippel-Lindau Diaease: Case Report. Turk Neurosurg. 2013;23(5):672-5. Tucer B, Ekici MA, Kazancı B, Güçlü B.
 • Surgical Management of Symptomatic T8 Vertebral Hemangioma: Case Report and Review of the Literature. Turk Neurosurg. 2013;23(5):680-4. Tucer B, Ekici MA, Menkü A, Koç RK, Güçlü B
 • Microvascular decompression for primary trigeminal neuralgia : short-term follow-up results and prognostic factors. J Korean Neurosurg Soc. 2012 Jul;52(1):42-7. Epub 2012 Jul 31. Tucer B, Ekici MA, Demirel S, Başarslan SK, Koç RK, Güçlü B.
 • Risk factors for low back pain and its relation with pain related disability and depression in a Turkish sample. Turk Neurosurg. 2009 Oct;19(4):327-32. Tucer B, Yalcin BM, Ozturk A, Mazicioglu MM, Yilmaz Y, Kaya M.
 • Neuronavigation in skull base tumors. Minim Invasive Neurosurg. 2005 Feb;48(1):7-12. Kurtsoy A, Menku A, Tucer B, Oktem IS, Akdemir H.
 • Transbasal approaches: surgical details, pitfalls and avoidances. Neurosurg Rev. 2004 Oct;27(4):267-73. Epub 2004 Apr 8. Kurtsoy A, Menku A, Tucer B, Suat Oktem I, Akdemir H, Kemal Koc R.
 • Nocardia brain abscess mimicking brain tumour in immunocompetent patients: report of two cases and review of the literature. Acta Neurochir (Wien). 2004 Apr;146(4):411-4; discussion 414. Epub 2004 Feb 16. Menkü A, Kurtsoy A, Tucer B, Yildiz O, Akdemir H.
 • Growing skull fracture of the orbital roof: Report of two cases and review of the literature. Neurosurg Rev. 2004 Apr;27(2):133-6. Epub 2003 Nov 12. Review. Menkü A, Koç RK, Tucer B, Kurtsoy A, Akdemir H.
 • Hemilaminectomy for the removal of the spinal lesions. Spinal Cord. 2000 Feb;38(2):92-6. Oktem IS, Akdemir H, Kurtsoy A, Koç RK, Menkü A, Tucer B.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55