Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Profesör
 • 2003 - 2004 Endoüroloji, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi, Washington Üniversitesi, Seattle, WA, ABD, Dr. James R. Porter / Endoüroloji Fellowship
 • 2003 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1998 - 1999 Miami Üniversitesi, Miami, FL. ABD, Prof. Mark S Soloway / Üroonkoloji Fellowship, Klinik Eğitim
 • 1995 - 1996 Miami Üniversitesi, Miami, FL. ABD, Prof. Mark S Soloway / Üroonkoloji Fellowship, Temel Araştırma
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji
 • 1989 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2008 - 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
 • 2011 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2008 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kurucu Anabilim Dalı Başkanı
 • 1989 - 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
 • Dünya Endoüroloji Derneği 30. Dünya Kongresi Genel Sekreteri
 • Üroonkoloji Derneği Prostat Hastalıkları Çalışma Grubu Koordinatörü
 • Société Internationale d''Urologie
 • Amerikan Üroloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Nonprosthetic Direct Inguinal Hernia Repair During Robotic Radical Prostatectomy J Endourol. 2015 Nov 17. [Epub ahead of print] Mourmouris P, Argun OB, Tufek I, Obek C, Skolarikos A, Tuna MB, Keskin S, Kural AR.
 • Patient Decision Making Prior to Radical Prostatectomy: What Is and Is Not Involved Am J Mens Health. 2015 Aug 13. pii: 1557988315599028. [Epub ahead of print] Doğan Ç, Gültekin HM, Erdoğan SM, Özkara H, Talat Z, Erözenci AN, Öbek C.
 • Procedural sedation and analgesia as an adjunct to periprostatic nerve block for prostate biopsy: A prospective randomized trial J Clin Ultrasound. 2015 Jun;43(5):288-94. doi: 10.1002/jcu.22227. Epub 2014 Aug 26 Doğanca T, Savsin A, Erdoğan S, Altindas F, Özdemir F, Ekici B, Öbek C
 • The use of a laparoscopic bulldog clamp to control the dorsal vein complex during robot-assisted radical prostatectomy: a novel technique J Endourol. 2013 Jan;27(1):29-33. doi: 10.1089/end.2012.0013. Epub 2012 Nov 20 Tüfek I, Argun B, Atuğ F, Keskin MS, Öbek C, Coşkuner ER, Kural AR.
 • Core length in prostate biopsy: size matters J Urol. 2012 Jun;187(6):2051-5. doi: 10.1016/j.juro.2012.01.075. Epub 2012 Apr 11 Öbek C, Doğanca T, Erdal S, Erdoğan S, Durak H.
 • Detection of bladder cancer recurrence with real-time three-dimensional ultrasonography-based virtual cystoscopy J Int Med Res. 2011;39(6):2264-72 Gulsen F, Dikici S, Mihmanli I, Ozbayrak M, Onal B, Obek C, Kantarci F.
 • Methylguanine DNA methyl transferase activities, glutathione s transferase and nitric oxide in bladder cancer patients Saygili EI, Akcay T, Dinçer Y, Obek C, Kural AR, Cakalir C
 • Robotic versus conventional laparoscopic skill acquisition: implications for training J Endourol. 2005 Nov;19(9):1098-103. Obek C, Hubka M, Porter M, Chang L, Porter JR.
 • Urinary hyaluronic acid and hyaluronidase: markers for bladder cancer detection and evaluation of grade J Urol. 2000 Jan;163(1):348-56 Lokeshwar VB, Obek C, Pham HT, Wei D, Young MJ, Duncan RC, Soloway MS, Block NL.
 • Periprostatic local anesthesia before ultrasound guided prostate biopsy. J Urol. 2000 Jan;163(1):172-3 Soloway MS, Obek C.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?