Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
EĞİTİM
 • 2022 Moxo Dikkat Testi - Moxo Türkiye
 • 2022 2. Düzey EMDR Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2022 WAIS-R (YETİŞKİNLER İÇİN) Zeka Testi- Yüksek Psikoloji Akademisi
 • 2022 Ulusal Çocuk ve Ergen Şema Terapi Eğitimi - Psikonet Psikoterapi Merkezi - Alp Karaosmanoğlu/ Christof Loose
 • 2022 Nöropsikolojik Testler Eğitimi - Yüksek Psikoloji Akademisi
 • 2021 Şema Terapi Eğitimi - Uluslararası Şema Terapi Derneği (ISST)- Alp Karaosmanoğlu
 • 2021 Deneyimsel Oyun Terapisi- Psikoloji İstanbul/Nilüfer Devecigil
 • 2021 Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) - Psikoloji Enstitüsü
 • 2020 Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Düzey Terapi Eğitimi
 • 2020 EMDR 1. Düzey Terapi Eğitimi / Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • 2020 WİSC-IV Zeka Testi / Türk Psikologlar Derneği
 • 2019 CAS Bilişsel Değerlendirme Testi /İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • 2018 Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi - Bilişsel Davranışcı Psikoterapiler Derneği / Hakan Türkçapar
 • 2018 Rorshcach ve Tematik Algı Testi / Rorschach ve Projektif Testler Derneği
 • 2018 Bağımlılık ile Mücadele Kursu / Necati Tekbaş
 • 2017 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016 Kognitif ve Davranış Terapisi / Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği / Mehmet Zihni Sungur
 • 2016 Travma Gözden Kaçmasın - Ümran Korkmazlar / Kültür Üniversitesi
 • 2015 Denver Gelişim Testi - Gelişimsel Çocuk Norolojisi Derneği
 • 2015 Çocuklarda Psikoterapide Gözlem ve Görüşme Teknikleri / Rasyonel Psikoloji
 • 2015 Başarının Anahtarı Dikkat - Okyanus Koleji
 • 2015 Stanford Binet Zeka Testi - Klinik Psikoloji Enstitüsü
 • 2015 Frostig Görsel Algılama Testi
 • 2015 Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • 2015 WISC-R Zeka Testi - Klinik Psikoloji Enstitüsü
 • 2014 Çocuk Değerlendirme Test Eğitimi ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Testi, Resim Çizme Testleri, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durum Ölçekleri) - Türk Psikologlar Derneği
 • 2014 İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
 • 2006 - 2010 Prof. Dr. Sabahaddin Zaim Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Üniversitesi / Misafir Öğretim Üyesi
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2019 - 2020 Medilife Sağlık Grubu / Uzman Klinik Psikolog
 • 2017 - 2019 Oğuzkaan Koleji / Okul Psikoloğu
 • 2015 - 2019 Danışmanlık Merkezi / Uzman Klinik Psikolog
 • 2016 - 2017 Cihangir Koleji / Okul Psikoloğu
 • 2016 NPISTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi / Stajyer Klinik Psikolog
 • 2013 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Stajyer Psikolog
 • 2013 Nene Hatun Anaokulu / Stajyer Psikolog
 • 2012 Yıldırım Holding / İnsan Kaynakları Stajyeri
ÜYELİKLER
 • EMDR Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?