Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Avrupa Göz Hastalıkları Yeterlilik Sınavı - European Board of Ophthalmology (FEBO)
 • 2017 Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) ve Göz Hastalıkları Kliniği, Koç Üniversitesi Hastanesi
 • 2016 Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, A.B.D. Cornea Research Fellowship
 • 2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2006 The New York Eye and Ear Infirmary, New York, NY, A.B.D.
 • 2005 Harvard Medical School, Ocular Immunology and Uveitis Foundation, Massachusetts Eye Research and Surgery Institute (MERSI), Boston, MA, A.B.D.
 • 2004 The Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD, A.B.D.
 • 2002 Gaziantep Anadolu Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2022 Göz Nurunu Koruma Vakfı, Bayrampaşa Göz Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (American Society of Cataract and Refractive Surgery, ASCRS)
 • Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (European Society of Cataract and Refractive Surgery, ESCRS)
 • Türk Oftalmoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • LASIK cerrahisi Refraktif Cerrahide Güncel Konular. Türkiye Klinikleri; 2021. p.57-63.Taşındı E (ed). 1. Baskı. Ankara. MARANGOZ D, Sipahier A.
 • The Effect of Androgens on Proinflammatory Cytokine Secretion from Human Ocular Surface Epithelial Cells Ocul Immunol Inflamm. 2021 Apr 3;29(3):546-554. Epub 2019 Nov 18. (doi: 10.1080/09273948.2019.1686155). MARANGOZ D, Oner C, Schicht M, Turgut Cosan D, Paulsen F, Yildiz E, Zibandeh N, Sahin A.
 • Imaging Capsular Block Syndrome with Anterior Segment Optical Coherence Tomography Glokom-Katarakt Dergisi. Glo-Kat 2018; 13:(3):124-129. http://www.glaucomacataractjournal.com//index_pdf.phpl=tr&url=PDF_794.pdf. Küçümen RB, MARANGOZ D, Simşek İB.
 • Concordance Between Clinical and Histopathological Diagnoses of Corneal Specimens Ophthalmology. 2017 May;124(5):744-745. Epub 2017 Jan 19. (doi: 10.1016/j.ophtha.2016.11.038). Burris CKH, Azari AA, Eagle RC Jr, Rapuano CJ, MARANGOZ D, Potter HD, Kim K, Thuro B, Phelps PO, Surapaneni K, Rodriguez ME, Raven ML, Lee V,
 • Comparison of the neuroprotective effects of brimonidine tartrate and melatonin on retinal ganglion cells Int Ophthalmol. 2018 Dec;38(6):2553-2562. Epub 2017 Nov 20. (doi: 10.1007/s10792-017-0768-z). MARANGOZ D, Guzel E, Eyuboglu S, Gumusel A, Seckin I, Ciftci F, Yilmaz B, Yalvac I.
 • Contribution of medical science in Turkey to the scientific world and the field of ophthalmology. (Editorial). Arq Bras Oftalmol. 2017 Sep-Oct;80(5): V-VI. (doi: 10.5935/0004-2749.20170067). MARANGOZ D, Sahin A, Rocha EM, Furtado JM.
 • Orbital Eccrine Hidrocystoma Turk J Ophthalmol. 2016 Oct;46(5):251-254. Epub 2016 Oct 17. (doi: 10.4274/tjo.98853). MARANGOZ D, Doğan Ekici I, Çiftçi F
 • Glokomda Nöroproteksiyon Tedavisinde Yenilikler Glokom-Katarakt Dergisi. Glo-Kat 2015; 10(3):159-166. http://www.glaucomacataractjournal.com/abstract.php?lang=tr&id=579. MARANGOZ D, Yalvaç IS.
 • Fundus Findings in Dengue Fever: A Case Report Turk J Ophthalmol. 2015 Oct;45(5):223-225. Epub 2015 Oct 5. (doi: 10.4274/tjo.35761). Şahan B, Tatlıpınar S, MARANGOZ D, Çiftçi F.
 • Surgery on Two Patients with Rhegmatogenous Retinal Detachment with Coexistent Macular Hole Turk J Ophthalmol 2013; 43: 374-376. (doi: 10.4274/tjo.91886). Tatlıpınar S, MARANGOZ D, Altunsoy M, Kohen MC.
 • Diyabetik Makula Ödeminde Aflibercept Monoterapisi Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2013;6(1):71-4 https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-diyabetik-makula-odeminde-aflibercept-mono Tatlıpınar S, MARANGOZ D.
 • İmplant Cerrahisi. Glokom-Katarakt Dergisi. 2011; 6(1) Supplement; 119-126. Yalvaç IS, MARANGOZ D.
 • Yeni Tıbbi Tedavi Stratejileri, Glokom TOD İnternet Sitesi; Glokopedi. (https://www.todnet.org/glokom/) (http://www.todnet.org/glokom/yeni-tibbi-tedavi.htm) MARANGOZ D, Şahin A.
 • Behçet Hastalığı. Üveit El Kitabı Ed: Akduman L, Aydın ODwyer P. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2008. (Kitap Bölümü). Akpek EK, MARANGOZ D.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI