Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 2004 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 1998 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2022 Başkent Üniveritesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı
 • 2014 - 2016 Bursa Acıbadem Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı
 • 2013 - 2014 Ankara Güven Hastanesi, Gastroenteroloji Uzmanı
 • 2011 - 2012 Şırnak Devlet Hastanesi, Mecburi hizmet
 • 2004 - 2008 Ankara Güven Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanı
ÜYELİKLER
 • Endoskopi Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • The effect of helicobacter pylori eradication on atrophic gastritis and intestinal metaplasia : a retrospective single center research Acta Gastroenterol Belg. 2020 Jul-Sep;83(3):381-384. Suna N, Etik D, Öcal S, Gündüz C, Açıkgöz A, Bildik İ, Gürsoy A, Kaşgöz İ, Tüleylioğlu H, Boyacıoğlu A
 • Can a 1-day clear liquid diet with a split -dose polyethylene glycol overcome conventional practice patterns during the preparation for screening colonoscopy? Turk J Gastroenterol. 2019 Sep;30(9):817-825. Özer Etik D, Suna N, Gündüz C, Bostan A, Özdemir A, Gürel BY, Yenişekerci E, Boyacıoğlu AS.
 • Effect of Propranolol Treatment on the Incidence of Hepatocellular Carcinoma in Patients Waiting for Liver Transplant With Cirrhosis: A Retrospective, Surveillance Study in a Tertiary Center Exp Clin Transplant. 2019 Oct;17(5):632-637. Suna N, Özer Etik D, Öcal S, Selçuk H.
 • an the treatment duration be shortened in bismuth-containing therapies for Helicobacter pylori eradication? Turk J Gastroenterol. 2019 Aug;30(8):667-672. Özer Etik D, Sezer S, Suna N, Öztaş E, Kılıç ZMY.
 • Successful Treatment With Direct-Acting Antiviral Agents of Hepatitis C in Patients With End-Stage Renal Disease and Kidney Transplant Recipients Exp Clin Transplant. 2019 Feb;17(1):52-58. Özer Etik D, Suna N, Öcal S, Selçuk H, Dağlı Ü, Çolak T, Hilmioğlu F, Boyacıoğlu AS, Haberal M.
 • On demand pancreatic stenting in chronic pancreatitis might provide good palliation of pain Acta Gastroenterol Belg. 2019 Jul-Sep;82(3):401-406 Etik DO, Parlak E, Oguz D, Oztas E, Kacar S, Onder FO, Sasmaz N, Sahin B.
 • Comparative assessment of prognostic value for revisedMayo risk model and ChildPugh score in patients with primary sclerosing cholangitis Turk J Gastroenterol. 2015 Jan;26(1):31-5. Öztaş E, Özer Etik D, Metin RO, Kalkan İH, Parlak E, Önder FO, Arhan M, Şaşmaz N.
 • The accuracy of endosonograpy-guided fine needle aspiration cytology in order to differentiate malignant and benign pancreatic cystic lesions: Single center experience J Dig Dis. 2013 ;14(3):132 -139 Oztaş E, Kalkan IH, Tayfur O, Cicek B, Aydog G, Kurt M, Beyazit Y, Etik D, Nadir I, Sahin B.
 • The impact of endoscopic retrograde cholangiopancreatography education on radiation exposure to experienced endoscopist: ''trainee effect'' Dig Dis Sci. 2012 May;57(5):1134-43. Oztas E, Parlak E, Kucukay F, Arhan M, Daglı U, Etik DO, Onder FO, Olcer T, Sasmaz N.
 • The value of fecal calprotectin as a marker of intestinal inflammation in patients with ulcerative colitis Turk J Gastroenterol. 2012 Oct;23(5):509-14. Onal IK, Beyazit Y, Sener B, Savuk B, Ozer Etık D, Sayilir A, Oztaş E, Torun S, Ozderın Özın Y, Tunç Demırel B, Ulker A, Dağli U.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI