Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları / Profesör
 • 2008 University of Southern California, Keck School of Medicine, Doheny Retina Institute, Los Angeles,CA, Argus II retina protezi implantasyon eğitimi
 • 1994 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 1989 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1980 - 1983 Ankara Fen Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Göz Hastalıkları Akademik Kurul Üyesi
 • 2008 - 2022 İstanbul Şişli Etfal EAH Göz Hastalıkları Klinik Şefi/ İdari-Eğitim Sorumlusu
 • 1995 - 2008 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göz Kliniği, uzman doktor
 • 2001 - 2004 University of Southern California, Keck School of Medicine, Doheny Retina Institute, Los Angeles,CA, Araştırmacı
 • 1990 - 1994 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma görevlisi
 • 1992 - 1993 Moorfields Eye Hospital, London, UK, Klinik gözlemci
ÜYELİKLER
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • TOD Tıbbi Retina Birimi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Tıbbi Retina Birimi Aktif Üyeliği
 • TOD Vitreoretinal Cerrahi Birimi Aktif Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Optical coherence tomography angiography findings in patients with COVID-19. Can J Ophthalmol. 2021 Jan 9:S0008-4182(21)00006-5. doi: 10.1016/j.jcjo.2020.12.021. Turker IC, Dogan CU, Guven D, Kutucu OK, Gul C.
 • Functional and Morphological Results of Epiretinal Membrane Surgery in Idiopathic versus Diabetic Epiretinal Membranes. Semin Ophthalmol. 2021 Feb 22:1-7. doi: 10.1080/08820538.2021.1890143. Online ahead of print. Ozturk M, Guven D, Kacar H, Karapapak M, Demir M.
 • Microvascular and functional changes according to the fundus location of the affected arteriovenous crossing in patients with branch retinal vein occlusion. Indian J Ophthalmol. 2021 May;69(5):1189-1196. doi: 10.4103/ijo.IJO_1018_20. Arslan GD,Guven D, Demir M, Alkan AA,Ozcan D.
 • Optical coherence tomography angiography of central serous chorioretinopathy patients'' response to breath-holding manoeuvre. Acta Ophthalmol. 2020 Dec;98(8):787-794. Karapapak M, Güven D, Demir M, Tiryaki Demir S, Uslu Dogan C.
 • Makula Deliği Cerrahisinde İki Farklı İç Limitan Membran Soyma Tekniğinin Değerlendirilmesi Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2019;28(3):181-8, doi: 10.5336/ophthal.2018-64035 Tiryaki Demir S, Güven D, Karataş ME, Demir M, Şendül SY, Dirim B.
 • Evaluation of Treatment Models in the Treatment of Retinopathy of Prematurity. Sisli Etfal Hastan Tip Bul. 2019 Aug 21;53(3):290-295. Demir ST, Güven D, Karapapak M, Uslu HS, Bülbül A, Türker İÇ, Şendül SY, Dirim B.
 • Multimodal imaging including optical coherence tomography angiography of a patient with Argus II retinal prosthesis one year after implantation. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging-Retina, 2018 Jan 1;49(1):55-59. Güven D, Demir M, Özcan D, Kaçar H, Tiryaki Demir S, Üke Uzun S.
 • urgical results of 23G pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation ŞEEAH Tıp Bülteni 2016;50(3);189-192. Güven D, Demir M, ErgenE, Sendul Y, Yıldız A, Cınar S.
 • Argus II retinal protez için aday taraması yapılan retinitis pigmentosa hastalarının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Ret-Vit 2016; 24:61-69. üven D, Demir M, Üke Uzun S, Ergen E, Tiryaki Demir S, Demir AG, Kaçar H.
 • Pars plana vitrektomi sonrası uygulanan non-penetran derin sklerektomi ve/veya trabekülektomi sonuçlarının değerlendirilmesi. Glokom-Katarakt dergisi 2015;10(3):219-223 Güven D, Kara O, Demir M, Şendül SY, Can E, Olgun A.
 • Surgical approach and optic coherence tomographic evaluation of optic disc anomaly in association with serous macular detachment Int Ophthalmol. 2013;33(6):721-4. Güven D, Balcıoğlu N, Türker Ç, Baydar Y, Şendül Y.
 • Long-term stimulation by active epiretinal implants in normal and RCD1 dogs Journal of Neural Engineering 2005:2; S65-S73. Güven D, Weiland JD, Fujii G, Mech BV, Mahadevappa M, Greenberg R, Roizenblatt R, Qiu G, LaBree L, Wang X, Hinton D, Humayun MS.
 • isk factors in central retinal vein occlusion and activated protein C resistance. Eur J Ophthalmology 1999; 9(1):43-48. Güven D, Sayınalp N, Kalaycı D, Kirazlı Ş, Hasıripi H, Dündar VS.
 • Hemodynamic Alterations in Diabetic Retinopathy. Ophthalmology 1996;103 (8):1245-50. Güven D, Özdemir H, Hasanreisoğlu B.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI