Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1999 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2017 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi / Neonatoloji Uzmanı
 • 2013 - 2015 Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Neonatoloji Uzmanı
 • 2009 - 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Araştırma Görevlisi Doktor
 • 2008 - 2009 Özel Akpol Tıp Merkezi / Uzman Doktor
 • 2007 - 2008 Akay Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2006 - 2007 Özel Lokman Hekim Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2005 - 2006 Bayındır Hastanesi Yenidoğan Ünitesi / Uzman Doktor
 • 2000 - 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi Doktor
ÜYELİKLER
 • Türk Neonatoloji Demeği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Impact of mode of delivery on skin microcirculation in term healthy nevvborns within the fırst day of life J Matem Fetal Neonatal Med 2017; 30: 673-677. Kulali F, Ergenekon E, Aktas S, Kazanci E, Ünal S, Hirfanoglu I, Onal E, Turkyilmaz C, Koc E, Atalay Y.
 • Nitric oxide metabolites and asymmetric dimethylarginine concentrations in breast milk MN GORM 2017; 23: 41-44. Öztürk H, Koç E, Özgürtaş T, Yeşildal F, Kazancı E, Aksu M, Özcan EK, Hirfanoglu İM, Önal E, Türkyılmaz C, Ergenekon E, Atalay Y.
 • Effects of a closed system suction connector on airway resistance in ventilated neonates Türk J Med Sci 2017; 47: 923-927. Ünal S, Ergenekon E. Kazanci E, Aktas S, Kulali F, Hirfanoglu İM, Turkyilmaz C, Atalay Y.
 • Functionai brain maturation of prematurely born, grovvth discordant monochorionic twins assessed by aEEG Brain Dev 2016; 38: 100-2. Kazanci E, Gucuyener K, Ergenekon E, Aktas S.
 • Perfusion index assessment during transition period of newboms: an observational study. BMC Pediatr 2016; 16: 164. Ünal S, Ergenekon E, Aktas S, Beken S, Altuntas N, Kazanci E, Kulali F, Hirfanoglu İM, Onal E, Turkyilmaz C, Koc E, Atalay Y.
 • Preterm bebeklerde nörogelişim ve uzun süreli prognoz. Türkiye Klinikleri Journal of Pediatric Sciences 2015; 11:110-5. Gücüyener K, Kazanci E.
 • Skinfold thickness of preterm newboms when they become late preterm infants Nutr Clin Pract 2015; 30: 266-273. Simsek M, Ergenekon E, Beken S, Kulali F, Ünal S, Kazanci E, Aktas S, Altuntas N, Hirfanoglu I, Turkyilmaz C, Koç E, Atalay Y.
 • Geç preterm ve erken term bebeklerin erken ve geç nörolojik sorunları. Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences 2014; 10: 35-42. Gücüyener K, Kazancı E
 • Listeria monocytogenes serotip 4b ye bağlı neonatal sepsis: Bir olgu ve literatür derlemesi. Dicle Tıp Dergisi 2014; 41:599-602. Tekay F, Özbek E, Kazancı E, Okur N, Demirel M, İpek MŞ.
 • Bir yenidoğanda anti-E antikorlarına bağlı olarak gelişen hcmolitik hastalık. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2005; 48: 239- 241 Tekşam Ö, Mercan YE, Kazancı E, Yiğit Ş.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI