Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 Friedrich Alexander Ünversitesi Cerrahi ve Koloproktoloji Klinikleri Erlangen, Almanya
 • 2011 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • 2006 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2023 Liv Hospital Vadi İstanbul Genel Cerrahi Bölümü ve Böbrek Nakli Merkezi
 • 2021 BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi
 • 2020 - 2021 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent Doktor / Eğitim Görevlisi
 • 2012 - 2019 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Hekim
ÜYELİKLER
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD)
 • International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO)
 • Fellow of American College of Surgeons (FACS)
 • European Society of Coloproctology (ESCP)
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Effect of genetic factors on the etiopathogenesis ofthrombosed hemorrhoidal disease Chirurgia, 114(1), 89-94. (2019) ABUOGLU HACI HAŞAN,GÜNAY EMRE,UZUNOGLU HAKAN
 • relationship between the rate of biliary fistula development and hydatid cyst diameter: Experience of a single çenter in İstanbul SAS Journal of Surgery, 5(1), 23-28. (2019) GÜNAY EMRE
 • Our results of laparoscopic totally extraperitoneal repair from a single çenter: The learning curve and difficulties. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 59(1), 41-45. (2019) ABUOGLU HACI HAŞAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA,AKTEKIN ALI,GÜNAY EMRE,KAYA BÜLENT,UZUNOGLU HAKAN
 • Surgical approach to giant hepatic hydatid cysts: a single-center experience from İstanbul International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 12(1), 915-922. (2019) ABUOGLU HACI HAŞAN,GÜNAY EMRE,AKYÜZ CEBRAİL,UZUNOGLU HAKAN,KAYA BÜLENT
 • Importance of early diagnosis of gastrointestinal stromal tumors of the stomach: Our 5-year, single-center experience. International Surgery, 102(9-10), 440-445. (2018) AKYÜZ CEBRAİL,ABUOGLU HACI HAŞAN,GÜNAY EMRE,UZUNOGLU HAKAN,TİLKİ METİN,ÇİÇEK OKUYAN GÜLTEN
 • The effects of nigella sativa oil to prevent postoperative adhesions in experimental rat model. SAS Journal of Surgery, 4(11), 281- 286. (2018) ABUOGLU HACI HAŞAN,UZUNOGLU HAKAN,GÜNAY EMRE
 • Complications associated with colonoscopic interventions: A 10-year experience at a surgery clinic Southern Clinics of İstanbul Eurasia, 29(1), 19-23.(2018) ABUOGLU HACI HAŞAN,GENÇTÜRK MEHMET,GÜNAY EMRE,ÖZKAN ERKAN,GÜL MEHMET ONUR,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA
 • Negatif basınçlı yara terapi sistemi ile tedavi edilen karın duvarı nekrotizan fasiit olgusu. Haydarpaşa Numune Medical Journal, 57(1), 50-55.(2017) GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HAŞAN,ODABAŞI HACI MEHMET,ÖZKAN ERKAN,MÜFTÜOGLU MÜNIP ALI TOLGA
 • Should we perform routine upper gastrointestinal endoscopy before cholecystectomy? International Surgery, 102(5-6), 233-237.(2017) GÜNAY EMRE,ABUOGLU HACI HAŞAN
 • Aqueous garlic extract protects against sepsis induced toxicity in pulmonary and ileal tissues. Medical Science and Discovery, 3(4), 192-199. ÖZKAN SEVİL,TUNALI AKBAY TUGBA,SAKARCAN SELİN,GÜNAY EMRE,ŞENER GÖKSEL

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI