Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2004 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 - 2018 Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2016 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2011 - 2013 Konya Refik Saime Koyuncu Kadınhanı Devlet Hastanesi (Mecburi Hizmet)
ÜYELİKLER
 • The International Gynecologic Cancer Society (IGCS)
 • European Society of Gynecological Oncology (ESGO)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türk Perinatoloji Derneği
 • Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Awareness and Knowledge Levels of Turkish College Students about Human Papilloma Virus Infection and Vaccine Acceptance J Cancer Educ. 2016 Sep 21. [Epub ahead of print] ÖZ MURAT, ÇETİNKAYA NİLÜFER, APAYDIN AYŞEN, KORKMAZ ELMAS,BAŞ SEVDA, ÖZGÜ EMRE, GÜNGÖR TAYFUN
 • Could 25-OH vitamin D deficiency be a reason for HPV infection persistence in cervical premalignant lesions? Journal of Experimental Therapeutics and Oncology, Vol. 11, pp. 177?180 ( 2016 ) ÖZGÜ EMRE, YILMAZ NAFİYE, BAŞER ERALP, GÜNGÖR TAYFUN, ERKAYA SALİM, YAKUT HALİL İBRAHİM
 • Evaluation of Breast Cancer Knowledge and Awareness Among Hospital Staff in a Women Heath Hospital in Turkey J Cancer Educ. 2016 Jan 11. [Epub ahead of print] TERZİOĞLU GÖKHAN, ÖZGÜ EMRE, KILIÇ MURAT ÖZGÜR, YILDIZ YUNUS, GÜNGÖR TAYFUN
 • The Possibly Reversible Isotretinoin Effect of Decreased Ovarian Reserve in Sprague-Dawley Albinos: Part I, Biochemical Analyses Gynecology and Obstetic Investigation 2016 Apr 13. [Epub ahead of print] KORKMAZ ELMAS, ÇETİNKAYA NİLÜFER, ÖZ MURAT, ÖZGÜ EMRE, BAŞ SEVDA, IŞIKALAN M, BÜYÜKKAĞNICI ÜMRAN, CAYDERE MUZAFFER, HÜCÜMENOĞLU S, GÜNGÖR TAYFUN
 • Prognostic value of 18F-FDG PET/CT for identifying high- and low-risk endometrial cancer patients Ginekologia Polska 2016, vol. 87, no. 7, 493?497 doi: 10.5603/GP.2016.0032 ÖZGÜ EMRE, ÖZ MURAT, YILDIZ YUNUS, SALMAN ÖZGÜ BURÇİN, ERKAYA SALİM, GÜNGÖR TAYFUN
 • Uterine adenosarcomas: A dual-institution experience Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2016, 10.1080/01443615.2016.1228619 ÖZGÜ EMRE, NARİN MEHMET ALİ, YALÇIN HAKAN RAŞİT, TAŞÇI TOLGA, GÜNGÖR TAYFUN, ÇAVUŞOĞLU DENİZ, MEYDANLI MEHMET MUTLU, TULUNAY GÖKHAN
 • Response to the Letter to the Editor-Re: A randomized controlled experimental study of the efficacy of platelet-rich plasma and hyaluronic acid for for the prevention of adhesion formation in a rat uterine horn model Arch Gynecol Obstet. 2016 Sep;294(3):667. doi: 10.1007/s00404-016-4132-8. Epub 2016 Jun 21 ÖZ MURAT, ÇETİNKAYA NİLÜFER, BAŞ SEVDA, KORKMAZ ELMAS, ÖZGÜ EMRE, TERZİOĞLU GÖKAY SERDAR, BÜYÜKKAĞNICI ÜMRAN, AKBAY SERAP,CAYDERE MUZAFFER,
 • Clinical Analysis of Primitive Neuroectodermal Tumors (PNET) in Female Genital Tract: Report of Three Cases Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 54 (2015) 784-785 ÖZGÜ EMRE, SALMAN ÖZGÜ BURÇİN, HALİSDEMİR BERİL, KALE İBRAHİM, BAYRAMOĞLU HATİCE, GÜNGÖR TAYFUN
 • Interleukin-6 and C-reactive protein levels in the amniotic fluid as indicators of preterm delivery in Turkish women Clinical And Experimental Obstetrics & Gynecology. 2015;42(6):801-4. doi: 10.12891/ceog2009.2015 ÖZ MURAT, POLAT BELGİN, ÖZGÜ EMRE, ŞEÇKİN KEREM DOĞA, TAŞIN CUMA, DANIŞMAN NURİ
 • Ca 19-9 Could Predict both Advanced Disease and Nodal Involvement in Primary Mucinous Endometrial Cancers The West Indian medical journal · February 2016 [Epub ahead of print] doi: 10.7727/wimj.2015.367 SELÇUK İLKER, BAŞ SEVDA, ÖZ MURAT, ÖZGÜ EMRE, TÜRKER MENGÜ, YALÇIN HAKAN, GÜNGÖR TAYFUN

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI