Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğt. ve Araştırma Hast. Kardiyoloji
 • 2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2022 Kartal Koşuyolu Türkiye Yüksek İhtisas Kalp Hastanesi
 • 2014 - 2015 Özel İstanbul Pendik Bölge Hastanesi
 • 2012 - 2013 Özel İstanbul Hisar İntercontinental Hastanesi
 • 2009 - 2011 Şanlıurfa Devlet Hastanesi (Doğu Hizmeti)
ÜYELİKLER
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • European Society of Cardiology
 • Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu
 • Türk Tabipler Birliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Prognostic Value of 3 Nutritional Screening Tools to Predict 30-Day Outcome in Patients Undergoing Carotid Artery Stenting Angiology2022 Mar;73(3):225-233. ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Öcal Lütfi, Erdoğan Emrah, Cerşit Sinan, Efe Süleyman Çağan, Karagöz Ali, Yılmaz Fatih, Fidan Serdar, Alizade Elnur, Zehir Rega
 • Superficial femoral artery mirror lesions; risk factors, diagnosis, and clinical presentation Eastern J Med. 2022; 27(1): 16-21 Emrah Erdoğan, ENDER ÖZGÜN ÇAKMAK, Elmin imanov, Ayhan Tosun, Ali Furkan Tekatlı, Çetin Geçmen, Seyhmus Külahcioglu, Regayip Zehir, Mesut Sismanogl
 • Inferior Vena Cava Collapsibility lndex in Severe Acute Decompensated Heart Failure as Predictor of In-Hospital Mortality Koşuyolu Fleart Journal, 24(1). (2021) ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Bayam Emrah, Alizade Elnur, Kahyaoğlu Muzaffer, Çelik Mehmet, Uysal Samet, İzgi İbrahim Akın, Kırma Cevat
 • Psoas muscle area index as a predictor of majör adverse cardiovascular and limb events in patients with infrarenal aortic occlusions Turkish Journal of Vascular Surgery, 30(2), 133-140. (2021) ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Erdoğan Emrah, Koksal Cengiz, Şişmanoğlu Mesut, Fındıkçıoğlu Uğur
 • Fragmented QRS May Be Associated with Subclinical Left Ventricular Dysfunction in Patients with Hypertension Koşuyolu Heart Journal, 24(2), 114-119. (2021) Kahyaoğlu Muzaffer, Geçmen Çetin, Çelik Mehmet, Yılmaz Yusuf, Bayam Emrah, ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Candan Özkan, izgi İbrahim Akın, Kırma Cevat
 • Elastic characteristics of the aorta in patients with a new diagnosis of metabolic syndrome Eastern Journal Of Medicine, 26(3), 376-381. (2021) ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Fındıkçıoğlu Uğur, Erdoğan Emrah, Zencirci Ertuğrul, Karagöz Ali, Çelik Fatma Seden, Soylu Özer
 • Serum sodium levels in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: Its effects on in hospital and long-term clinical outcomes Koşuyolu Heart Journal, 24(2), 131-136. (2021) Öcal Lütfi, Öcal Aslı, Cerşit Sinan, Eren Hayati, ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Çakır Hakan
 • The usefulness of morphology-voltage-P wave duration ECG score for predicting early left atrial dysfunction in hypertensive patients Clinical and Experimental Flypertension, 43(6), 572-578. (2021) kahyaoğlu muzaffer, Geçmen Çetin, Candan Özkan, Çelik Mehmet, Yılmaz Yusuf, Bayam Emrah, ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, izgi İbrahim Akın, Kırma Cevat
 • The relationship betvveen dual antiplatelet treatment (DAPT) score and saphenous venous grafts patency after coronary artery bypass grafting surgery Açta Cardiologica, 21,1-7.(2021) Bayam Emrah, Öztürkeri Burak, Yıldırım Eersin, Kalçık Macit, Küp Ayhan, ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Günay Nuran, Güner Ahmet, Kalkan Semih, Karaduman Ahmet
 • Outcomes of covered versus bare balloon expandable versus self expanding stents for the kissing stent treatment of aortoiliac bifurcation Turkish journal of vascular surgery, 30(3), 190-198. (2021) ÇAKMAK ENDER ÖZGÜN, Yılmaz Fatih, Koksal Cengiz, Öcal Lütfi, Karagöz Ali, Şişmanoğlu Mesut

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI