Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
 • 2012 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2016 - 2018 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi / Tıbbi Onkoloji
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Efficacy and safety of cetuximab plus FOLFOX in second-line and third-line therapy in metastatic colorectal cancer Journal of BUON, 22(4), 863-868., (Kontrol No: 3707902) (2017) ÖZASLAN ERSİN,TOPALOĞLU ULA? SERKAN,İNANÇ MEVLÜDE,ERDEM UMUT GÖKMEN,DEMİR HACER,ARPACI ERKAN,?EKER MEHMET METİN,KARAAĞAÇ MUSTAFA,KIZILTEPE MELİH,EKER
 • Is sunitinib-induced hypothyroidism a predictive clinical marker for better response in metastatic renal cell carcinoma patients?. JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, 28(3), 230-234., Doi: 10.1179/1973947815Y.0000000039., (Kontrol No: 3714951) (2016) BOZKURT OKTAY,KARACA HALİT,HACIBEKİROĞLU İLHAN,KAPLAN MUHAMMED ALİ,DÜZKÖPRÜ YAKUP,UYSAL MÜKREMİN,BERK VELİ,İNANÇ MEVLÜDE,DURAN AY?E OCAK,ÖZASLAN ERSİN
 • Psychological distress and loneliness in caregiver of advanced oncological inpatients.. Journal of Health Psychology, 21(9), 1896-1906., Doi: 10.1177/1359105314567770, (Kontrol No: 3714548) (2016) SOYLU CEM,ÖZASLAN ERSİN,KARACA HALİT,ÖZKAN METİN
 • Evaluation of the concordance between the stage of the disease and Ki-67 proliferation index in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors.. EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, 28(7), 836-841., Doi: 10.1097/MEG.0000000000000619., (2016) (Kontrol No: 3708071) ÖZASLAN ERSİN,DEMİR SİNAN,KARACA HALİT,GÜVEN KADRİ
 • Hepatic steatosis is associated with higher incidence of liver metastasis in patients with metastatic breast cancer an observational clinical study JOURNAL OF BUON, 20(4), 963-969., (Kontrol No: 3714005) (2015) DURAN AY?E OCAK,YILDIRIM AFRA,İNANÇ MEVLÜDE,KARACA HALİT,BERK VELİ,BOZKURT OKTAY,ÖZASLAN ERSİN,UÇAR MAHMUT,ÖZKAN METİN
 • Predictive Significance of VEGF and HIF-1? Expression in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Receiving Chemotherapy Combinations with Bevacizum ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 16(14), 6149-6154., Doi: 10.7314/APJCP.2015.16.14.6149, (Kontrol No: 3714044) (2015) BERK VELİ,DENİZ KEMAL,BOZKURT OKTAY,ÖZASLAN ERSİN,KARACA HALİT,İNANÇ MEVLÜDE,DURAN AY?E OCAK,ÖZKAN METİN
 • Predicting the role of the pretreatment neutrophil to lymphocyte ratio in the survival of early triple-negative breast cancer patients. JOURNAL OF BUON, 20(6), 1432-1439., (Kontrol No: 3713937) (2015) BOZKURT OKTAY,KARACA HALİT,BERK VELİ,İNANÇ MEVLÜDE,DURAN AY?E OCAK,ÖZASLAN ERSİN,UÇAR MAHMUT,ÖZKAN METİN
 • Is Late Recurrence a Predictive Clinical Marker for Better Sunitinib Response in Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients?. CLINICAL GENITOURINARY CANCER, 13(6), 548-554., Doi: 10.1016/j.clgc.2015.07.005, (Kontrol No: 3714914) (2015) BOZKURT OKTAY,HACIBEKİROĞLU İLHAN,KAPLAN MUHAMMED ALİ,DÜZKÖPRÜ YAKUP,UYSAL MÜKREMİN,KARACA HALİT,BERK VELİ,İNANÇ MEVLÜDE,DURAN AY?E OCAK,ÖZASLAN ERSİN
 • Positive effects of oral ?-glucan on mucositis and leukopenia in colorectal cancer patients receiving adjuvant FOLFOX-4 combination chemotherapy ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 15(8), 3641-3644., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.8.3641, (Kontrol No: 3714556) (2014) KARACA HALİT,BOZKURT OKTAY,ÖZASLAN ERSİN,BALDANE SÜLEYMAN,BERK VELİ,İNANÇ MEVLÜDE,DURAN AY?E OCAK,DİKİLTA? MUSTAFA,ER ÖZLEM,ÖZKAN METİN
 • Lack of prognostic value of mean corpuscular volume with capecitabine therapy in metastatic breast cancer ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 15(6), 2501-2504., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.6.2501, (Kontrol No: 3714566) (2014) BOZKURT OKTAY,BERK VELİ,KAPLAN MUHAMMED ALİ,ÇETİN BÜLENT,ÖZASLAN ERSİN,KARACA HALİT,İNANÇ MEVLÜDE,DURAN AY?E OCAK,ÖZKAN METİN

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI