Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1981 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi
 • 1976 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2015 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2008 - 2014 Bursa Dört Çelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 2001 - 2008 Bursa Çekirge Çocuk Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 1997 - 2007 PEDİ-CER Çocuk Cerrahisi Merkezi
 • 1983 - 2001 Bursa SSK Çekirge Bölge Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 1990 - 2000 Bursa Anatolia Otel / İşyeri Hekimi
 • 1996 University of Texas Medical Branch at Galveston (UTMB), ABD / Assistant Prof. Carlos A. Angel ve ekibi ile mesleki çalışmalar
 • 1993 L''Hospital Universitaire Des Enfasts Reine Fabiola, Belçika / Prof. M.H. De Laet ve ekibi ile mesleki çalışmalar
 • 1981 - 1983 Erzurum Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı (Askerlik)
ÜYELİKLER
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği 1983- Halen, Dernek Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2006)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Çocuklarda İnguinal Bölgenin Hastalıkları SSYB Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni Karadağ E.
 • Results of the Mutaf Procedure in Patients with Gastroesophageal Reflux Disease Ped Surg Int 2004;20(5):326-328. Şanal M, Korkmaz M, Karadağ E, Kocabaşoğlu U, Konca Y, Güvenç H.
 • Megameatus Intact Prepuce (MMIP) Associated with Distal Meatal Web. A Case Report. Acta Chirur Austriaca 2000;32(1):35-36. Şanal M, Karadağ E, Konca Y, Kocabaşoğlu U.
 • Isolated H-Type Tracheoesophageal Fistula in an 8-Year-Old Girl Surgery in Childhood International October 1999;VII(4):256-258 Karadag E, Şanal M, Konca Y, Kocabaşoğlu U, Okay E.
 • Hemolitik Hastalıklar Olmadan Çocuklarda Görülen Safra Taşları SSYB Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 1988; Cilt 4, Sayı 2. Karadağ E
 • SSK bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü (01.04.1983-01.04.1986) Açık Yara Tedavisinde Eosin Sülfat (%2)-Alkol (%90) Solüsyon Uygulaması SSYB Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 1987, Cilt 3, Sayı 1.
 • Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Çağında İdiopatik Spontan Safra Yolları Perferasyonu SSYB Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni 1986; Cilt 2, Sayı 3-4. Karadağ E.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?