Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2017 Memorial Şişli Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Eğitimi
 • 2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 2006 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2016 - 2022 Memorial Ataşehir Hastanesi Kadin Hastalıkları ve Doğum
 • 2014 - 2016 Taşköprü Devlet Hastanesi (devlet hizmet yükümlülüğü)/Uzman Doktor
ÜYELİKLER
 • ESHRE Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD)
 • Üreme Tıbbı Cerrahi Derneği(UTCD)
 • Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği(MİJİD)
 • ASRM Amerikan Üreme Tıbbı Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of pregnancy and live birth rates between fresh day 5 morula transfer and fresh day 6 blastocyst transfer following extended culture for slow growing embryos Arch Gynecol Obstet. 2022 Oct;306(4):1273-1280. doi: 10.1007/s00404-022-06661-7. Epub 2022 Jul 13. TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper.
 • The effects of intra-ovarian autologous platelet rich plasma injection on IVF outcomes of poor responder women and women with premature ovarian insufficiency. Journal of the Turkish-German Gynecological Association, 23(1), 14-21., Doi:10.4274/jtgga.galenos.2021. (2022) TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper
 • Dual trigger with gonadotropin releasing hormone agonist and human chorionic gonadotropin improves live birth rates in POSEIDON group 3 and 4 expected poor responders. Gynecol Endocrinol. 2022 Sep;38(9):731-735. doi: 10.1080/09513590.2022.2101635. Epub 2022 Jul 20. TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper, Demirel Cem.
 • Low first trimester maternal serum PAPP-A concentrations in women with non-cavity-distorting intramural uterine fibroids Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, Doi: 10.1111/jog.15188 (2022) Kahraman Alper, TÜLEK FIRAT
 • Effects of growth hormone co-treatment on in vitro fertilization outcomes in women with expected normal ovarian response Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology, 18(4), 285-290., Doi: 10.4274/tjod.galenos.2021.03439 (2021) TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper
 • Fertility outcomes after preconceptional laparoscopic abdominal cerclage for second-trimester pregnancy losses European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 257, 59-63., Doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.12.012 (2021) Demirel Cem, GÖKSEVER ÇELİK HALE, TÜLEK FIRAT, Kucukdemir Bengisu, GÖKALP DENİZ, ERGİN TOLGA, LEMBET AHMET ARDA
 • Analysis of the association between minor cervical cytological abnormalities and consequent pathology result in accordance with HPV types Southern Clinics of Istanbul Eurasia, 32(4), 371-375., Doi: 10.14744/scie.2021.52207 (2021) Kahraman Alper, TÜLEK FIRAT
 • The impact of a poor quality embryo on the implantation chance of a good quality one when transferred together: A study on double blastocyst transfers Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(6), 1-6., Doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101967 (2021) Demirel Cem, GÖKSEVER ÇELİK HALE, TÜLEK FIRAT, Tuysuz Gulsum, Donmez Ersan, ERGİN TOLGA, BUYRU HASAN FARUK, BAŞTU ERCAN
 • Failure to Detect Viral RNA in Follicular Fluid Aspirates from a SARS-CoV-2-Positive Woman Reproductive Sciences, 28, 2144-2146., Doi: 10.1007/s43032-021-00502-9 (2021) Demirel Cem, TÜLEK FIRAT, GÖKSEVER ÇELİK HALE, Donmez Ersan, Tuysuz Gulsum, Gökcan Bilgi
 • Dual Trigger with Gonadotropin-releasing Hormone Agonist and Human Chorionic Gonadotropin Improves Live Birth Rate for Women with Expected Normal Ovarian Response in Gonadotropin Releasing Hormone Antagonist Cycles: Retrospective Study. Journal of Clinical Obstetrics & Gynecology, 31(3), 89-96., Doi: 10.5336/jcog.2021-86043 (2021) TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper
 • Primary mucinous carcinoma of the vulva with signet ring cells deriving from the cloaca Eur J Gynaecol Oncol. 2016 Aug;37(4):554-557. PMID: 29894084. (2016) TÜLEK FIRAT,, Kahraman Alper, Taskin Salih, Yuksel Seher, Sertcelik Ayşe, Ortac Firat
 • The effects of isolated single umbilical artery on first and second trimester aneuploidy screening test parameters J Matern Fetal Neonatal Med. 2015 Apr;28(6):690-4. doi: 10.3109/14767058.2014.928856. Epub 2014 Jun 26. PMID: 24866346. TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper, Taşkın Salih, Özkavukçu Esra, Söylemez Feride
 • Changes in first trimester screening test parameters in pregnancies complicated by placenta previa and association with hyperemesis gravidarum J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Dec 1;15(4):212-6. doi: 10.5152/jtgga.2014.14045. PMID: 25584028; PMCID: PMC4285208. TÜLEK FIRAT, Kahraman Alper, Taşkın Salih, Özkavukçu Esra, Söylemez Feride

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI