Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2012 Tıpta Uzmanlık Kurulu Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • 2001 Dokuz Eylül Üniversitesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Onkolojisi Uzmanlığı
 • 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2019 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kuru Üyeliği
 • 2011 - 2019 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. / Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı / Prof. Dr.
 • 2003 - 2019 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D / Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Kurucusu ve Başkanı
 • 2006 - 2011 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D / Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı / Doç. Dr.
 • 2003 - 2006 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D / Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı / Yard. Doç. Dr.
 • 2001 - 2003 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı / Çocuk Onkolojisi Uzm. Dr.
 • 1999 - 2001 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. / Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı / Uzm. Dr./ Yan Dal İhtisası Araştırma Görevlisi
 • 1994 - 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • International Society of Paediatric Oncology
 • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Vakfı
 • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu
BİLİMSEL YAYINLAR
 • More than Ophelia syndrome: Multiple paraneoplastic syndromes in pediatric Hodgkin lymphoma. Türk J Pediatr. 2019;61(1): 139-141. doi: 10.24953/turkjped.2019.01.024. PubMed PMID: 31559737. Demirsoy U, Alparslan B, Şen MC, Anık Y, Akansel G, Görür G, Gürel B, Aksu G, Çorapcıoğlu F
 • Rare clinical condition during Wilms'' tumor treatment: Testi cidar metastasis Pediatr Int. 2019 Mar;61 (3):310-311. doi: 10.111 l/ped.13769. PubMed PMID: 30916857. Demirsoy U, Şen MC, Vural Ç, Çorapcıoğlu F.
 • Malignant triton tumor of trigeminal nerve-case report Childs Nerv Syst. 2018 May;34(5):983-986. doi: 10.1007/s00381-017-3708-3. Epub 2017 Dec 26. PubMed PMID: 29279963. Mallak. FA, Tanrıkulu B, Çorapçıoğlu F, Özek MM.
 • The Performance of Radiographic Criteria for Bone Malignancy When Applied to Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging J Med Imaging RadiatSci. 2018 Mar;49(l):84-89. doi: 10.1016/j.jmir.2017.10.003. Epub2017Nov 26. PubMed PMID: 30479294. Onal T, Afacan GO, Akansel G, Arslan AS, Anik Y, InanN, Muezzinoglu B, Corapcioglu F.
 • Subclinical anthracycline-induced cardiotoxicity in long-term follow-up of asymptomatic childhood cancer survivors: Assessment by speclde tracking echocardiography Echocardiography. 2018 Feb;35(2):234-240. doi: 10.1111/echo. 13743. Epub 2017 Nov 6. PubMed PMID: 29106752. Çetin S, Babaoğlu K, Başar EZ, Deveci M, Çorapçıoğlu F.
 • Post-traumatic stress disorder in mothers of children who have undergone cancer surgery Pediatr Int. 2017 Sep;59(9):996-1001. doi: 10.1111/ped.13343. Epub 2017 Aug 7. PubMed PMID: 28613013. Karadeniz Cerit K, Cerit C, Nart Ö, Eker N, Kıyan G, Dağlı T, Ekingen G, Tokuç G, Karaca Ö, Çorapçıoğlu F.
 • Staging and evaluation of neoadjuvant chemotherapy response with 18F-FDG PET/CT in NUT-midline carcinoma in a child: a case report and review of the iteratüre Rev Esp MedNucl Imagen Mol. 2015 Jan-Feb;34(l):53-5. doi: 10.1016/j.remn.2014.08.007. Epub 2014 Oct 7. Review. PubMed PMID: 25304847. Çiftçi E, Demirsoy U, Anik Y, Gorur G, Corapcioglu F, Demir H.
 • Prognostic factors and treatment results of pediatric Flodgkin''s lymphoma: A single çenter experience. Türk J Pediatr. 2015 Jul-Aug;57(4):359-66. PubMed PMID: 27186698. Büyükkapu-Bay S, Çorapçıoğlu F, Aksu G, Anık Y, Demir H, Erçin C.
 • Endobronchial recurrence of non-Hodgkin''s lymphoma mimicking foreign body aspiration. Iııterv Med Appl Sci. 2015 Sep;7(3): 129-31. doi: 10.1556/1646.7.2015.3.8. Epub 2015 Sep 28. PubMed PMID: 26525351; PubMed Central PMCID: PMC4609026. Akça A, Karadoğan M, Yildiz DK, Çorapçioğlu F, Anik Y.
 • The effect of childhood cancer therapy on ovarian reserve and pubertal development Reprod Biomed Online. 2015 Feb;30(2);175-80. doi: 10.1016/j.rbmo.2014.10.010. Epub 2014 Oct 22. PubMed PMID: 25498597. Akar B, Doğer E, Çakıroğlu Y, Çorapçıoğlu F, Sarper N, Çalışkan E.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI