Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Profesör
 • 1995 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Doçent
 • 1991 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent
 • 1990 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji
 • 1984 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1978 T.E.D. Ankara Koleji
İŞ DENEYİMİ
 • 2009 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2009 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • 2003 MD Anderson Cancer Research Center, Houston, TX, ABD (Jinekolojik Patoloji ve Meme Patolojisi) Dr.E.Silva, Dr.A.Malpica, Dr.M.Deavers, Dr.A.Şahin
 • 2002 - 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu,
 • 2001 University of Maryland Medical System, Baltimore, Maryland, ABD (Jinekolojik Patoloji ve Meme Patolojisi) Dr.Steven G.Silverberg
 • 1999 AFIP, Dept.of Pulmonary and Mediastinal Diseases, Washington D.C., ABD (Pulmoner Patoloji) Dr.William D. Travis
 • 1997 Long Island Jewish Medical Center, NewYork, ABD, (Cerrahi Patoloji, Sitopatoloji) Dr.Leonard Kahn
 • 1996 Mayo Clinic Scottsdale, Arizona, ABD, (Pulmoner Patoloji) Dr.Thomas V.Colby
 • 1994 - 2004 Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuarı,
 • 1992 - 1994 Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Wash. DC/ABD, Calendar Binford Fellow (Department of Pulmonary and Mediastinal Pathology)
 • 1991 Transmisyon Elektron Mikroskop kullanımı ve tamiri, Zeiss, Oberkohen, Almanya
 • 1984 - 1986 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,
ÜYELİKLER
 • European Society of Pathology (ESP)
 • European Pulmonary Pathology Working Group Eski Başkanı
 • European Respiratory Society (ERS)
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
 • International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)
 • United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP)
 • Pulmonary Pathology Society (PPS)
 • Çukurova Patoloji Derneği (Kurucu Üye)
 • Çukurova Meme Hastalıkları Derneği (Kurucu Üye)
 • Türk Patoloji Derneği
 • Ankara Patoloji Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
 • Toraks Derneği (Pulmoner Patoloji Çalışma Grubu Eski Başkanı)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Causes of Pulmonary Granulomas: A Retrospective Study of 500 Cases From 7 Countries (2011). Gumurdulu D, Arava S, Zander DS, Tazelaar HD.J Clin Pathol. Oct 21. [Epub ahead of print]. Mukhopadhyay S, Farver CF, Vaszar LT, Dempsey OJ, Popper HH, Mani H, Capelozzi VL, Fukuoka J, Kerr KM, Zeren EH, Iyer VK, Tanaka T, Narde I, Nomikos A
 • Benign and malignant mesothelial proliferation (2010). Surgical Pathology Clinics 3(1):83-107. Zeren EH, Demirag F.
 • Mullerian adenosarcoma of the uterine cervix in an adolescent girl (2010). J Pediatr Adolesc Gynecol. 23(1):e13-5. Buyukkurt S, Guzel AB, Gumurdulu D, Vardar MA, Zeren H, Sucu M.
 • Fallopian tube carcinoma metastatic to the pericardium and breast (2009). Eur J Gynaecol Oncol.30(3):335-7. Buyukkurt S, Vardar MA, Zeren H, Guzel B, Tuncer I.
 • Turkish Cervical Cancer And Cervical Cytology Research Group. Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey (2009). Int J Gynaecol Obstet; 106(3):206-9.
 • Prognostic significance of p16/cdkn2a loss in pleural malignant mesotheliomas (2008). Popper H. Virchows Arch. 453(6):627-35. Dacic S, Kothmaier H, Land S, Shuai Y, Halbwedl I, Morbini P, Murer B, Comin C, Galateau-Salle F, Demirag F, Zeren H, Attanoos R, Gibbs A, Cagle P,
 • Maspin overexpression correlates with increased expression of vascular endothelial growth factors A, C, and D in human ovarian carcinoma (2008) Pathol Res Pract.;204(6):379-87. Bolat F, Gumurdulu D, Erkanli S, Kayaselcuk F, Zeren H, Ali Vardar M, Kuscu E.
 • EGFR and PDGFR differentially promote growth in malignant epithelioid mesothelioma of short and long term survivors (2008) Thorax 63(4):345-51. Kothmaier H, Quehenberger F, Halbwedl I, Morbini P, Demirag F, Zeren H, Comin CE, Murer B, Cagle PT, Attanoos R, Gibbs AR, Galateau-Salle F, Popper HH
 • Pulmonary effects of deltamethrin inhalation: an experimental study in rats.(2006) Ecotoxicol Environ Saf. 63:318-23. Erdogan S, Zeren EH, Emre M, Aydin O, Gumurdulu D.
 • Metastatic thymoma as a retrovesical mass. (2005) Acta Chir Belg. 105(1):102-3. Soyupak B, Soyupak SK, Zeren H, Andogan IA, Satar N, Tansug Z.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55