Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp
 • 2005 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 - 2018 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi / Acil Tıp / Başhekim Yardımcısı
 • 2016 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Öğretim Görevlisi Dr.
 • 2014 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / İlk Ve Acil Yardım Bölümü / Öğretim Görevlisi Dr.
 • 2014 Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi / Acil Tıp Departmanı / Acil Tıp Uzmanı
 • 2012 - 2014 Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp Kliniği / Acil Tıp Uzmanı
 • 2012 Pfizer İlaçları / Onkoloji / Medikal Müdür
 • 2011 - 2012 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Acil Tıp Kliniği / Acil Tıp / Uzman Dr.
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Analysis of Pediatric Traumas: Characteristics and the Role of Scoring Systems Bosphorus Medical Journal, cilt. 1, ss.11-15, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Aldinç H., Gün C.
 • Women in the emergency department: how to screen for intimate partner violence? Journal of Gender Studies, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) GÜN C., ALDİNÇ H., YAYLACI S.
 • Comparison of the efficacy of ShotBlocker and cold spray in reducing intramuscular injection-related pain in adults. A prospective, randomized, controlled trial. Saudi medical journal, cilt.40, ss.996-1002, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Bilge S., Aydin A., Gun C., Aldinc H., Acar Y. A. , Yaylaci S., Cinar O., Balci V.
 • What do we miss without contrast in patients with flank pain? The American journal of emergency medicine, cilt.34, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Gun C., Aldinc H., Yaylaci S., Gudelci T., Karcioglu O.
 • Pediatric Cases That Composed Temporary Legal Report; Whom? When? journal of academic emergency medicine, cilt.12, ss.113-117, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Aldinç H., Çetinel Y., Gülalp B., Karagün Ö., Örel Ö., Seçkin T. D. , Benli S.
 • Lay rescuer training and AED in public area Halktan İlkyardim Uygulayicisi Eğitimi ve Toplu Yaşam Alanlarinda Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Medical Journal of Bakirkoy, cilt.8, ss.151-158, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Gülalp B., Uğur M., Narci H., Karagün Ö., Aldinç H., Benli S.
 • The complaint and outcome of geriatric patient in emergency department Turkish Journal of Emergency Medicine, cilt.9, ss.73-77, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Aldinç H., Gülalp B., Karagün Ö., Çetinel Y., Benli S.
 • Dizziness in the emergency department Journal Of Academic Emergency Medicine, cilt.8, ss.20-23, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Aldinç H., Gülalp B., Karagün Ö., Altınörs M. N.
 • Geriatri hastasının acil serviste şikayet ve sonuçlandırılışı Turkish Journal Of Emergency Medicine, cilt.9, ss.73-77, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Aldinç H., Gülalp B., Karagün Ö., Çetinel Y., Benli S.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI