Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Acıbadem Sağlık Grubu Acil Servisleri’nde ve tıp merkezlerinde acil durumlarda oluşan sorunlar için hizmet sunuluyor. Acil Servis bölümlerimizde aile hekimliği uzmanları ve/veya acil tıp uzmanları görev yapıyor.

Acil Servis birimlerimizdeki ekip tarafından değerlendirilen hastalarımız ilgili tetkikleri yapıldıktan ve sonuçları değerlendirildikten sonra gerekli görüldüğü takdirde ilgili tıbbi bölüme sevk ediliyor.

Mobil Sağlık Hattı: 444 9 724

Acil Servis Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Ambulans hizmetlerimiz Acıbadem Sağlık Grubu şirketlerimizden Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından veriliyor. Bazı hastanelerimizde acil durumlarda hasta nakli ve sevki için heliport (helikopter alanı) da bulunuyor.

Acıbadem Sağlık Grubu’nda, acil ve travma tedavisinin amacı hastaları stabilize etmek ve hastalıklarının ya da yaralanmalarının akut fazında onlara yardımcı olmaktır. Tıbbi durumlar değerlendirilerek, hastanın tedavisi için acil durum teşhis uzmanlarıyla birlikte tanı testleri ve görüntüleme hizmetleri kullanılmaktadır.

Acil Servis ve Travma Merkezi

Ambulanslarımız hastanemizde yatan tüm hastalara hizmet verdiği gibi, 7 gün 24 saat boyunca 444 9 724 numaralı Mobil Sağlık Hattı ile tüm GSM operatörlerinden alan kodu çevirmeden aranabiliyor.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı Yayımlanma Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı

İlgi Alanları

 • A Vitamini

  A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur.


  Detaylı Bilgi
 • Arı Sokması

  Arılar genellikle saldırgan bir yapıya sahip değillerdir fakat insanların yaptığı bazı hareketleri tehdit olarak algılar ve insanları sokabilirler.


  Detaylı Bilgi
 • Ayak Burkulması

  Ayak burkulması, sert doku bağlarının yanlış bir hareket nedeniyle gerilmesi, bükülmesi ya da dönmesinden kaynaklanan yaralanmalara verilen isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Dehidrasyon

  Dehidrasyon, alınandan daha fazla sıvı kullanılması neticesinde vücutta normal işlevleri yerine getirmek adına yeterli su ve sıvının mevcut olmamasıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Gıda Zehirlenmesi

  Gıda zehirlenmesi, çeşitli organizmalar veya toksinler ile kontamine olmuş gıdaların yenilmesi ve sindirim sistemine girmesinden kaynaklanan hastalığına denir.


  Detaylı Bilgi
 • Havacılık Tıp Merkezi (A M C)

  Havacılık Tıp Merkezi (A M C)''nde Uçuş Hekimi; ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor düzenlenmektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Hipertermi (Sıcak Çarpması)

  Aynı zamanda sıcak çarpması ya da güneş çarpması olarak ta bilinen hipertermi, genellikle yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalınması sonucu meydana gelir.


  Detaylı Bilgi
 • Hipotermi

  Hipotermi tanısı vücut sıcaklığı 35 C altına düştüğünde ortaya çıkar. Durumun belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişir.


  Detaylı Bilgi
 • İnme Tedavisi

  Yerleşmiş bulgular ile gelen damar hastalıklarına genel olarak inme adı verilir. İnme %85-90 oranında beyin damarlarının kalıcı tıkanıklığına bağlıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Karbonmonoksit Zehirlenmesi

  Karbonmonoksit gazı, renksiz, kokusuz, tatsız ve non-irritan bir gazdır. Karbonmonoksit zehirlenmesi, kan dolaşımında karbonmonoksit oluştuğunda meydana gelir.


  Detaylı Bilgi
 • Karın Ağrısı

  Hemen her insan zaman içerisinde karın ağrısı yaşar. Karın ağrıları hafif, şiddetli, keskin, kramplı, sürekli veya tekrar eden özelliklere sahip olabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Kene Isırığı

  Keneler örümceğimsiler sınıfının akarlar alt sınıfında bulunur. Keneler sıcakkanlı hayvanların ve insanların kanını emerek beslenirler.


  Detaylı Bilgi
 • Kuduz

  Kuduz, enfekte hayvanların tükürüğünden, salyasından insanlara yayılan ölümcül bir virüstür. Kuduz virüsü genellikle ısırma yoluyla diğer canlılara bulaşır.


  Detaylı Bilgi
 • Mide Kanaması

  Mide mukozasındaki inflamasyona bağlı olarak gelişen kanamalara mide kanaması denir ve kanama belirtileri bireyden bireye değişiklik göstermektedir.


  Detaylı Bilgi
 • Yüksek Ateş

  Yüksek ateş, bireyin vücut sıcaklığında genellikle bir hastalık nedeniyle meydana gelen geçici artışa verilen isimdir.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

Acil Servis biriminde görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55