YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2003 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1994 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2006 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2004 - 2006 Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 2003 - 2004 TC Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 1999 - 2003 Ankara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • 1997 - 1999 Ortaklar Sağlık Ocağı
 • 1996 - 1997 Sarıcaova Sağlık Ocağı
 • 1994 - 1996 Barla Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • Tabipler Odası
 • Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
 • Yoğun Bakım Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Elektif Sezaryen Operasyonlarında mini doz Fentanil+Bupivakain ve Mini Doz Fentanil+Ropivakain ile yapılan kombine Spino-Epidural Anestezinin İntraope ratif Analjezi Kalitesi ve Postoperatif Analjezik gerksinimi üzerine etkileri D.Şahin, H.H. Gönençer, Y. Batislam, Tark 2004 Antalya
 • Elektif Sezaryen Operasyonlarında Mini Doz Fentanil+Bupivakain ve Mini Doz Fentanil+Ropivakain ile yapılan kombine Spino-Epidural Anestezinin Meterna l ve Fatal Stres Hormonları Üzerine Etkisi D.Şahin, H.H. Gönençer, Y. Batislam, Tark 2004 Antalya
 • High-frqency oscillatory ventilation. A better tool for lung protection? H.H.Gönençer, N. Ünsal, M. Oral, M.Tulunay, 24th international symposium on intensive care and emergency medicine brussels
 • Yaygın damar içi pıhtılaşması ve ARDS ile seyreden amniyon sıvı embolisi. M.Oral, N.Ünal, E.Özgencil, F.Alver, H.H.Gönençer, Tark 2003
 • Prone pozisyon ve yüksek frekanslı osilatif ventilasyon. H.H.Gönençer, N.Ünal, M.Oral, M.Tolunay, Tark 2003
 • Preemptif Efedrin Kullanımının Sezaryen Operasyonlarında Spinal Anestezinin Oluşturduğu Hipotansiyonu Engellemedeki Yeri U.B.Dilek, N.Ünal, M.Oral, H.H.Gönençer. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası.
 • Tarokotomi ağrısının giderilmesinde İntraplevral Morfin+İnterkostal Blok ve hasta kontrolü Epidural Anljezinin Karşılaştırılması H.H.Gönençer, U.B.Dilek, İ.Aşık, R. Çelik, S.Çelik, S.Demiralp. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Cemiyeti Mecmuası
 • Nekrotizan pnomoni tedavisinde colistine kullanımı. Ş.Diribaş, M.Oral, N.Ünal, H.H.Gönençer. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ceniyeti Mecbuası
 • Comparison of local anaesthesia with dexmedetomidine sedation and general anaesthesia during septoplasty. Eur J Anaesthesiol. 2010 Nov;27(11):960-964 Dogan R, Erbek S, Gonencer HH, Erbek HS, Isbilen C, Arslan G.
 • Tekli odalar şeklinde düzenlenmiş bir yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi- Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2009;7(1):1-5 Hüseyin H. Gönençer, Fatma Apaydın, Ş.Ferda Kahveci.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55