Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kalp ve Damar Cerrahisi / Doçentlik
 • 2014 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • 2005 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2023 İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Doç. Dr.
 • 2017 İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Uzman Tabip / Halen
 • 2014 - 2017 GATA Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA / Uzman Tabip
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of postoperativeain and pulmonary morbidity due to subxiphoid and midaxillary chest drainage tubes after coronary artery bypass grafting Annalı Italiani di Chirurgia, 20(12), 1-7. (Yay n No: 8301988) SELÇUK İSMAİL, SELÇUK ÜMMÜHAN NEHİR
 • Sarcopenia is a risk factor for majör adverse cardı''ac events after surgical revascutarization for critical limb ischemia. Vascular, 31(1), 64-71., Doi: 10.1177/17085381211059383 (Yay n No: 7844048) SELÇUK ÜMMÜHAN NEHİR, ALBEYOĞLU ŞEBNEM, BAŞTOPCU OSMAN MURAT, SELÇUK İSMAİL, BARUTÇA HAKAN, ŞAHAN HAŞAN (
 • Mid- and long-term outcomes of extra-anatomic bypass procedures Damar Cerrahi Dergisi - Turkish Journal of Vascular Surgery, 31(1), 53-58., Doi: 10.9739/tjvs.2022.1091 (Yay n No: 8274112) ARSLAN GÖKHAN, SELÇUK İSAAAİL
 • Determination of Ekosonic Endovascular System Treatment According to Patient Characteristics in High-Risk Pulmonary Embolism Patients Journal of The Cardiovascular Thoracic Anaesthesia and Intensive Çare Society, 28(4), 318-325., Doi: 10.14744/GKDAD.2022.26986 (Kontrol No: 8221075) SELÇUK İSMAİL, SELÇUK ÜMMÜHAN NEHİR,ŞİMŞEK MUSTAFA, ALBEYOĞLU ŞEBNEM, YILMAZ AHMET TURAN
 • Three Different Strategies for Repair of Symptomatic or Aneurysmatic Aberrant Right Subclavian Arteries Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, 37(6), 801-806., Doi: 10.21470/1678-9741-2021-0439 (Yay n No: 7647047) SELÇUK İSAAAİL, SİCİM HÜSEYİN, SELÇUK ÜMMÜHAN NEHİR, GÜVEN BÜLENT BARIŞ , YILMAZ AHMET TURAN
 • Prosthetic vascular graft management in above-knee amputations. Cardiovascular Journal of Africa, 33(6), 313-316., Doi: 10.5830/CVJA-2022-012 (Yay n No: 8290005) UMUR LEVENT, SELÇUK İSMAİL
 • The Experience of Our Cardiovascular Surgery Intensive Çare in Preoperative False-Negative and Asymptomatic Patients with SARS-COV-2 Infection. Journal of Car dio-Vascular-Thoracic Anae sthesia and İn tensive Çare Socie ty, 27(4), 254-260., Doi: 10.5222/GKDAD.2021.90958 (Kontrol No: 7858840) SELÇUK İSMAİL, GÜVEN BÜLENT BARIŞ , SELÇUK ÜMMÜHAN NEHİR
 • Postoperative morbidity differences betvveen proximal and distal knee saphenous harvesting in coronary artery bypass graft surgery. Journal of Ctinical and Investigative Surgery, 6(2), 131-135., Ooi: 10.25083/2559.5555/6.2.7 (Yay n No: 7858668) SELÇUK İSAAAİL, SELÇUK ÜAAMÜHAN NEHİR, GÜVEN BÜLENT BARIŞ
 • Predictive Value of Systemic Immune Inflammation lndex for Postoperative Atrial Fibritlation in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Grafting. Medeniyet AAedical Journal, 36(4), 318-324., Doi: 10.4274/AAAAJ.galenos.2021.37998 (Yay n No: 7591909) SELÇUK MURAT, ÇINAR TUFAN, AYLIK FAYSAL, DOĞAN SELAM , SELÇUK İSMAİL, ORHAN AHMET LUTFULLAH
 • D- Vitamini Eksikliği: Aterosklerotik Damar Hastalıkları için Risk Faktörü Olabilir mi? Turkish Journal of Vascular Surgery, 25(1), 6-10., Doi: 10.9739/uvcd.2016-51735 (Kontrol No: 8290083) ? EROL GÖKHAN, DURGUN BARIŞ , SELÇUK İSMAİL, ÖZKAN GÖKHAN, KADAN MURAT, KARABACAK KUBİLAY, İNCE MEHMET EMİN, DOĞANCI SUAT, YILDIRIM VEDAT, DEMİRKILIÇ

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI