Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2019 İstinye Üniversitesi / Aile Hekimliği / Profesörlük
 • 2011 ÜAK - Uludağ Üniversitesi / Aile Hekimliği / Doçentlik
 • 2002 Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği
 • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2022 - 2023 İstinye Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Dekan
 • 2020 - 2022 İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi / Dekan
 • 2019 İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı / Anabilim Dalı Başkanı
 • 2011 - 2019 Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Aile Hekimliği Kliniği / Eğitim Görevlisi
 • 2014 - 2015 Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Büyükada Ek Hizmet Binası / Sorumlu Hekim
 • 2008 - 2013 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı / Misafir Öğretim Üyesi
 • 2002 - 2011 Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Aile Hekimliği Kliniği / Uzman Hekim
 • 2002 Sağlık Bakanlığı Pendik Devlet Hastanesi / Uzman Hekim
 • 1998 - 2002 Sağlık Bakanlığı Kar ital Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Aile Hekimliği Kliniği / Asistan Hekim
 • 1994 - 1998 Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Acil Servis / Acil Servis Hekimi
 • 1993 - 1994 Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Hürriyet Mahallesi Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
 • 1992 - 1993 Sağlık Bakanlığı Mardin Nusaybin Duruca Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu (VVONCA)
 • American Psychology Association (APA)
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
 • Aile Hekimliği Eğitim ve Araştırma Derneği (AHEAD) kurucu üyesi - Başkan
 • International Society of Sports Nutrition (ISSN)
 • Aile Hekimliği Akademisi (AHAD)
 • Society of Teachers of Family Medicine (STFM)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Hipertansiyon, Hiperlipidemi ve Koroner Arter Hastalıkları Çalışma Grupları
 • European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine (EURACT)
 • American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
 • Amerikan Aile Hekimleri Akademisi (AAFP)
 • Akademik Solunum Derneği kurucu üyesi
 • Anti-aging ve Sağlıklı Yaşam Akademisi (ASYA) kurucu üyesi
 • Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) kurucu üyesi - Mütevelli Heyeti üyesi
 • European Primary Çare Cardiovascular Society (EPCCS)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Frequency of COVID-19 Vaccination, Level of COVID-19 Fear among University Students: A Cross-sectional Study. Anatol J Family Med 2023;6(2): 100-107. Kaplan AK, Şahin MK, Parıldar H, Kaya Zaman F, Sayharman S, Kılınç E, Tamer İ.
 • Comparison of Muscle Mass betvveen Obesity Classes by Different Formulas in Diabetes Mellitus Int J Med Res Health Sci 2019, 8(1): 28-33. Tüzün S, Çifçili S, Dabak R, Tamer İ, Sargın M.
 • The Prevalence of Sarcopenia Using Different Formulas in Patients with Prediabetes. Cyprus J Med Sci 2019; 4(1): 1- 4. Tüzün S, Sevinç E, Tamer İ, Orbay E, Dabak R.
 • Sarcopenia among Genders in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Using Different Formulas of Bioimpedance Analysis J Coll Physicians Surg Pak. 2018 Aug;28(8):586-589. Tüzün S, Cifcili S, Dabak MR, Tamer İ, Sargin M.
 • Gut Microbiata: From the Perspective of Cardiometabolic Diseases Anatol JFM. 2018 Aug;l:2-7. Ali. Tamer İ.
 • Liraglutide and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017 Aug 31;377(9):839-848. Mann JFE, 0rsted DD, Brovvn-Frandsen K, Marso SP, Poulter NR, Rasmussen S,Torn0e _K, Zinman B, Buse JB; LEADER Steering Committee and Investigators. (
 • Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes N Engl J Med. 2016 Jul 28;375(4):311-22. Marso SP, Daniels GH, Brovvn-Frandsen K and collaborators. (Tamer İ.as a collaborator author)
 • Is vitamin D deficiency an independent risk factor for obesity and abdominal obesity in women? Pol J Endocrinol 2012; 63 (3): 196-201. Tamer G, Mesci B, Tamer I, Kilic D, Arik S.
 • Relative Vitamin D Insufficiency in Hashimoto''s Thyroiditis. Thyroid. August 2011, 21(8): 891-896. Tamer G, Arik S, Tamer I, Coksert D.
 • Effects of thyroid autoimmunity on abdominal obesity and hyperlipidaemia. Pol J Endocrinol 2011; 62 (5): 421-428. Tamer G, Mert M, Tamer I, Mesci B, Kilic D, Arik S.
 • Eight-cycle rituximab therapy resulted in complete remission in primary cutaneous marginal zone lymphoma. Leuk Res 2010 Jul;34(7): 160-3. Seker M, Ustaalioğlu BB, Bilici A, Yildirim ME, Kefeli U, Barisik NO, Tamer I, Gumus M.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI