Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2008 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 2002 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2010 - 2022 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • 2008 - 2010 Gerede Devlet Hastanesi, Ortopedi Kliniği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Kinesiotaping therapy for midshaft clavicular fractures: a randomised trial study Acta Orthop Belg. 2022 Mar;88(1):143-150. doi: 10.52628/88.1.18. Dedeoglu SS, Imren Y, Karslioglu B, Keskin A, Atar S, Bilsel K.
 • The Most Cited Top 100 Articles in Shoulder Arthroscopy Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2022;89(1):27-36. Akçal MA, Öztürk N, Erpala F, Bilsel K.
 • The Effectiveness of Exercises with Electromyographic Biofeedback in Conservative Treatment of Massive Rotator Cuff Tears: A Randomized Controlled Study Am J Phys Med Rehabil. 2022 Sep 23. 10.1097/PHM.0000000000002111 Tiryaki P, Çelik D, Bilsel K, Erşen A.
 • Surgical treatment of scapula body fractures extending glenoid fossa: Surgical technique and early results Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022 Oct;28(10):1508-1513. doi: 10.14744/tjtes.2022.27715. Altun G, Shatat K, Kapıcıoğlu M, Ersen A, Bilsel K.
 • The effect of sagittal orientation of the acromion relative to the scapular spine on the location of rotator cuff tears Acta Orthop Traumatol Turc. 2022 Mar;56(2):116-119. doi: 10.5152/j.aott.2022.21127. Altun G, Türkmen İ, Kara D, Çelik H, Dereli Bulut SS, Bilsel K.
 • Subacromial Spacer Implantation During Arthroscopic Partial Repair in Patients With Massive Irreparable Rotator Cuff Tears Provides Satisfactory Clinical and Radiographic Outcomes: A Retrospective Comparative Study. Arthrosc Sports Med Rehabil. 2022 Apr 13;4(3):e1051-e1057. doi: 10.1016/j.asmr.2022.02.011. Bilsel K, Aliyev O, Altintas B, Bagh Ali Shah SD, Ertogrul R, Kapicioglu M.
 • Three dimensional patient-specific guides for guide pin positioning in reverse shoulder arthroplasty: An experimental study on different glenoid types J Orthop Surg (Hong Kong). 2022 Jan-Apr;30(1):10225536221079432. Mohammad Sadeghi M, Kececi EF, Kapicioglu M, Aralasmak A, Tezgel O, Basaran MA, Yildiz F, Bilsel K
 • Is coracoclavicular ossification a complication or a good prognostic factor after surgical treatment of acromioclavicular joint injury? JSES Int. 2022 May 19;6(5):769-774. doi: 10.1016/j.jseint.2022.04.009. Ertogrul R, Sahin K, Celik H, Kapicioglu M, Ersen A, Bilsel K.
 • An unusual injury of pediatric both forearm fractures: Distraction epiphysiolysis: A case report Int J Surg Case Rep. 2021 Feb;79:1-8. Agir M, Pulatkan A, Kapicioglu M, Bilsel K.
 • Does correction of reverse shoulder arthroplasty angle improve clinical outcomes in cuff tear arthropathy? Acta Orthop Traumatol Turc. 2021 Dec;55(6):466-472. doi:10.5152/j.aott.2021.21189. Uçan V, Pulatkan A, Sarıkaş M, Kapıcıoğlu M, Bilsel K.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI