Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2009 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi / Yardımcı Doçent
 • 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • 1998 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1992 Avusturya Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2007 - 2008 Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Nöroşirurji Klinik Şefi
 • 2005 - 2007 Yale Üniversitesi Nöroşirurji A.B.D. / Nöroonkolji Araştırma "Fellowship"
 • 2002 - 2003 Yale Üniversitesi Nöroşirurji A.B.D. / Fellowship
 • 2000 - 2002 Japonya Matsumoto Üniversitesi Nöroşirurji A.B.D. / Gözlemci
 • 1999 - 2000 Yale Üniversitesi / Boyer Moleküler Tıp Enstitüsünde Moleküler Biyoloji Eğitimi
ÜYELİKLER
 • American Association of Neurological Surgery
 • Congress of Neurological Surgeons
 • Society of Neruscience
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Current Status of Neurosurgery in Turkey. World neurosurgery, 2011, 74(4):398-401 Pamir MN, Özduman K.
 • Temporal expression of angiogenesis related genes in developing neonatal rodent retina: a novel in vivo model to study cerebral vascular development. Neurosurgery. 2010;66(3):538-43 Özduman K, Özkan A, Yıldırım Ö, Pamir MN, Günel M, Kılıç T.
 • Peripheral immunization blocks lethal actions of vesicular stomatitis virus within the brain. Journal of Virology 2009 Sep 2. [Epub ahead of print] Özduman K, Wollmann G, Ahmadi S, van den Pol AN.
 • Viral strategies for studying the brain, including a replication-restricted self-amplifying delta-G vesicular stomatis virus that rapidly expresses transgenes in brain and can generate a multicolor golgi-like expression. J Comp Neurol. 2009 516(6):456-81 22. van den Pol AN, Özduman K, Wollmann G, Ho WS, Simon I, Yao Y, Rose JK, Ghosh P.
 • 3-T ultrahigh-field intraoperative MRI for low-grade glioma resection. Expert reviews in Anticancer therapy. 2009; 9(11) Pamir MN, Özduman K
 • First intraoperative, shared-resource, ultrahigh-field 3-Tesla magnetic resonance imaging system and its application in low-grade glioma resection. J Neurosurg. 2009 Epub ahead of print Pamir MN, Özduman K, Dinçer A, Yıldız E, Peker S, Özek MM.
 • Tumor-biology and current treatment of skull-base chordomas. Pamir MN, Özduman K. Advences and Technical Standards in Neurosurgery 2008;33:129-35
 • Anterior clinoidal meningiomas: Analysis of 43 consecutive surgically treated cases. Acta Neurochir. 2008;150(7):625-35 Pamir MN, Belirgen M, Özduman K, Kılıç T, Özek M.
 • Systemic vesicular stomatitis virus selectively destroys multifocal glioma and metastatic carcinoma in brain. Özduman K, Wollmann G, Piepmeier J, Van Den Pol A. Journal of Neuroscience.2008;28(8):1882-93
 • Tumor-biology and current treatment of skull-base chordomas. Advances and Technical Standards in Neurosurgery 2008, 33:35-129 Pamir MN, Özduman K.
 • Cytomegalovirus induces interferon-stimulated gene expression and is attenuated by interferon in the developing brain. Van Den Pol AN, Robek MD, Ghosh PK, Özduman K, Bandi P, Whim MD, Wollmann G. Journal of Virology.2007;81:332-348
 • Cytomegalovirus induces interferon-stimulated gene expression and is attenuated by interferon in the developing brain. Van Den Pol AN, Robek MD, Ghosh PK, Özduman K, Bandi P, Whim MD, Wollmann G. Journal of Virology.2007;81:332-348
 • Cytomegalovirus induces interferon-stimulated gene expression and is attenuated by interferon in the developing brain. Journal of Virology 2007 81: 332-348 17. van den Pol AN, Robek MD, Ghosh PK, Özduman K, Bandi P, Whim MD, Wollmann G.
 • Non-meningeal tumours of the cavernous sinus: A surgical analysis. Pamir MN, Kılıç T, Özduman K, Özek MM, Türe U. Journal of Clinical Neuroscience,2006;13(6):626-35

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI