Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR

Genel Tanıtım

Acıbadem Sağlık Grubu Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) bölümleri başta; beyin tümörleri, beyin pili (derin beyin stimulasyonu), beyin biyopsisi, çocuk nöroşirurjisi, spinal cerrahi ve yürüme analizi konularında tanı ve tedavi hizmeti veriyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümü; Nöroloji, Nöroradyoloji, Nöroanestezi ve Psikiyatri birimlerinden hekimlerle işbirliği içerisinde çalışıyor.

PET/BT, CyberKnife ve Gamma Knife adlı medikal teknoloji cihazları beyin tümörlerinin tanı ve tedavi sürecinde kullanılıyor.

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroşirurji bölümlerinde birçok hastalık için tanı ve tedavi hizmetleri veriliyor. Bunlar;

Beyin Pili

Beyin Pili; istirahat halinde titreme, hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü ve katılık gibi ana bulguları olan ek olarak uyku, sindirim sistemi bozuklukları ve psikiyatrik yakınmaların da olabileceği beyinde dopamin salınımı azalması nedeniyle ortaya çıkan baş edilmesi zor ve hayat kalitesini ciddi düzeyde etkileyen kronik hastalıklardan biridir.

Parkinson hastalığının etkin tedavi yöntemlerinden biri de beyin pilidir. Beyin pili, parkinson hastalığı dışında ailevi titreme bozukluğu (esansiyel tremor), vücudun belli bölgelerinin kasılma hastalığı (distoni), tik rahatsızlığı (Tourette sendromu) gibi pek çok hareket bozukluğu, takıntı(Obsesif kompulsif bozukluk), depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde ve epilepsi alanında kullanılmaktadır.

Beyin Pili Tedavisi hizmetimiz yalnızca Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesinde verilmektedir.

Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları

Servikal, lomber ve torasik diskektomiler, vertebrektomi, laminektomi, omurga stabilizasyon (instrumentasyon) ameliyatları bu birimin kapsamındadır.

Travmalar

Çökme kırıkları, epidural ve subdural hematomlar, kafa kaidesi tamirleri, omurga kırıkları ve stabilizasyonu, omurilik basısı için acil cerrahi müdahalelerini içermektedir.

Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları

Anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve kavernoma ameliyatları, endarterektomi, intraserebral hematomlar, vasküler anastomozlar, spinal avm’leri içermektedir.

Nöroonkoloji

Her çeşit beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi; meningiomalar, glial tümörler, serebellopontin köşe tümörleri, hipofiz tümörleri, beyin sapı, pineal bölge, posterior fossa tümörleri, kafa kaidesi tümörleri, ekstramedüller veya intramedüller spinal tümörler, kalvaryum lezyonları, kranioplasti ameliyatları, kraniofasiyal cerrahi, kraniosinostoz ve şekillendirme ameliyatları bu birimin dâhilindedir.

Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi

Bu birimin kapsamında şant ameliyatları, nöroendoskopik girişimler, third ventriculostomy ve araknoid kistlerin fenestrayonu yer almaktadır.

Fonksiyonel Nöroşirurji

Hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide mikrovaskülar dekompresyon, vagal sinir stimulatörü yerleştirilmesi ve sara hastalıklarıyla ilgili birimdir.

Periferik Sinir Cerrahisi

Periferik sinir anastomozları, tamirleri, sinir tuzak sendromları cerrahisiyle ilgilenmektedir.

Pediatrik Nöroşirurji

Bu bölüm çocuk beyin, omurilik ve sinir sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisiyle ilgilenmektedir. Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde ve tıp merkezlerinde; nöroendoskopik hidrosefali, beyin sapı gliomları, talamik ve hipotalmik gliomlar gibi derin yerleşimli beyin tümörleri ve epilepsi hastalıklarının tanı ve tedavisi sağlanmaktadır.

Yürüme Analizi Laboratuvarı

Yürüme analizi, hareketlerin sayısal olarak değerlendirilmesi, tanımlanması ve yorumlanmasıdır.  Yürüme analizi fiziki muayene ve 3 boyutlu hareket değerlendirmesi ile uygulanır.

Fizik Muayene: Detaylı fizik muayene, eklem hareketlerinin değerlendirmesi (ROM-Range of motion) ve eklem hareket açılarının ölçülmesi (goniometrik ölçümler) ile analiz başlamaktadır. Boy, kilo, bacak uzunluğu, eklem aralığı ölçümleri yapılmaktadır.

3 Boyutlu Hareket Değerlendirmesi: Yürüme platformu üzerinde, vücuda yapıştırılan işaretleyicilerin hareketleri yürüme sırasında kızılötesi kameralar ve dv kameralar tarafından tespit edilip özel bir bilgisayara aktarılır. Bilgisayarda yapılan kayıtlar değerlendirilir. Kayıtlar, grafiksel ve 3 boyutlu olarak ayrıntılı değerlendirilip rapor haline getirilir.

Acıbadem Web ve Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Güncellenme Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba Yayımlanma Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma

İlgi Alanları

 • Beyin Anevrizmaları

  Beyin anevrizması beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olmasıdır. Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Kanaması

  Beyin kanaması kafatası içinde, beyin dokusu, beyin boşlukları ve beyin yüzeyinde olan kanamalardır. Çok ciddi sakatlıklara ve ölüme sebep olabilir.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Pili

  İlaç alımına bağlı görülen, istemsiz kasılmalar(diskinezi) gibi yan etkilerde düzelme görülür. İlaç alımlarının azaltılmasına yardımcı olur.


  Detaylı Bilgi
 • Beyin Tümörleri

  Beyin tümörleri, beynin kendi içinde oluşan tümörlerin yanı sıra çevredeki dokulardan kaynaklanan ve kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsıyor.


  Detaylı Bilgi
 • Boyun Fıtığı

  Boyun fıtığının öne çıkan belirtisi boyun ağrısıdır. Fakat her boyun ağrısı fıtıktan kaynaklanmaz. Bunların büyük bir kısmı kas kökenli ağrılardan kaynaklanır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuk Nöroşirürjisi

  Çocuk Nöroşirürjisi biriminde nöroendoskopik hidrosefali, epilepsi, derin yerleşimli beyin tümörleri gibi birçok hastalığın tedavisi yapılmaktadır.


  Detaylı Bilgi
 • Çocuk Rehabilitasyon

  Çocuk Rehabilitasyonunda, ekip ve aile birlikte multidisipliner bir şekilde çalışmakta, problemi olan çocuğun fonksiyonel düzeyini en üst seviyeye çıkarmaktadır


  Detaylı Bilgi
 • Çocuklarda Epilepsi

  Çocuklukta görülen epilepsilerin sıklığı, yetişkin yaşlara göre iki kat daha fazladır. Bunlar sıklıkla bazı genetik ve doğumsal hastalıklara bağlıdır.


  Detaylı Bilgi
 • Distoni

  Distoni, beyin tarafından iletilen sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücutta belirli bir bölgede, yaygın şekilde oluşan istemsiz kas spazmlarına verilir.


  Detaylı Bilgi
 • Gliomlar

  Gliomlar beyinin destekleyici dokusu olan glial hücrelerde oluşan bir grup tümörü tanımlamak için kullanılan genel bir isimdir.


  Detaylı Bilgi
 • Hipofiz Tümörleri

  Hipofiz bezinin işlevi çok önemli olduğundan, tümörün büyümesi ve vücudun ihtiyacı olmayan hormonları salgılaması sonucu ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor.


  Detaylı Bilgi
 • Menenjit

  Beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanması olarak tanımlanan menenjit, acil tıbbi müdahale gerektiren bir hastalıktır.


  Detaylı Bilgi
 • Meninjiyom

  Meninjiyomlar genellikle yetişkinlerde 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülür.


  Detaylı Bilgi
 • Parkinson Hastalığı

  Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulmasıyla oluşur.


  Detaylı Bilgi
 • Spina Bifida

  Spina bifida, “Ayrık omurga hastalığı” olarak da bilinir. Türkiye’de her bin bebekten 3’ünde görülür.


  Detaylı Bilgi
 • Trigeminal Nevralji

  Trigeminal nevralji, hisleri yüzden beyne taşıyan trigeminal siniri etkileyen kronik bir ağrı durumudur, yani bir ağrı durumudur, yani bir yüz ağrısıdır.


  Detaylı Bilgi
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE

Hastaneler

Sıralama Türü:

Doktorlar

görevli doktor listemiz aşağıda yer almaktadır:

Medikal Teknolojiler

Beyin ve Sinir Cerrahisi biriminde yer alan tüm medikal teknolojik cihazlarımızı görüntülemektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
İçindekiler
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55