Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1982 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 1973 - 1976 50.Yıl Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi
 • 1986 - 1995 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
 • 1984 - 1986 S.S.K. Osmaniye Dispanseri, İstanbul / Pratisyen Hekim
 • 1982 - 1984 S.S.K. Zonguldak Hastanesi Bölge Dispanseri / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Pediatrik Enfeksiyon Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Araştırma ve Geliştirme Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
 • Larengoloji Derneği
 • American Academy of Otolaryngology ? Head and Neck Surgery
 • European Academy of Otology and Neuro-Otology
 • Anatomi Araştırmaları Derneği
 • Fasyal Plastik Cerrahi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Lack Of Chlamydophila Pneumoniae And Predominance Of Alloiococcus Otitidis In Middle Ear Fluids Of Children With Otıtıs Media With Effusion. Sevgi Ergin, Mehmet Ada, Kemal Altaşauris Nasus Larynx, 2009 Melih Güven Güvenç, Kenan Midilli, Ender İNCİ, Mert Kuşkucu, Rauf Tahamiler, Emel Özergil,
 • Current management of isolated sphenoiditis. Guvenc MG, Kaytaz A, Ozbilen Acar G, Ada M, et al. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009;266:987-92
 • Unusual Localization of Osteoid Osteoma : Frontal Sinus. Journal of Otolaryngology- Head&Neck Surgery; Vol 37 No 1 (February) 2008; pp E1-E4 Fatih Ö., Engin A., Murat T., Mehmet A., Sergülen D.
 • Hoarseness and laryngopharyngeal reflux: a cause and effect relationship or coincidence? Oct;263(10):935-9. Epub 2006 Jul 1. PMID: 16816932 [PubMed - in process] Ozturk O, Oz F, Karakullukcu B, Oghan F, Guclu E, Ada M. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006
 • Infantile supraglottic hemangioma: a case report. Ada M, Guvenc MG, Yilmaz S. Ear Nose Throat J. 2006 Jun;85(6):388-9, 391. PMID: 16866116 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Unusual extension of the first branchial cleft anomaly. PMID: 16267682 [PubMed - as supplied by publisher] Ada M, Korkut N, Guvenc MG, Acioglu E, Yilmaz S, Cevikbas U. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Mar;263(3):263-266. Epub 2005 Nov 3.
 • Tonsillar metastasis of primary signet-ring cell carcinoma of the cecum. PMID: 16169179 [PubMed - indexed for MEDLINE] Guvenc MG, Ada M, Acioglu E, Pamukcu M. Auris Nasus Larynx. 2006 Mar;33(1):85-8. Epub 2005 Sep 15.
 • Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu. F. Oğuz,S. Aydın, M. Ada, B. Kocamal. KBB İhtisas Dergisi. 2002, 9(6): 425-428

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI