Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Turgut Özal Üniversitesi / Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları / Doktora
 • 2005 Harvard University, Mass Eye Ear Infirmary / Post Doctoral Research Fellow
 • 2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2000 Erciyes Üniversitesi / Kulak Burun Boğaz Kliniği / Tıpta Uzmanlık / Doktora
 • 1994 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1994 Hacettepe Üniversitesi / Tıp Fakültesi (İng) / Yüksek Lisans
İŞ DENEYİMİ
 • 2018 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2015 Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği / Profesör
 • 2013 - 2015 Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği / Doç. Dr.
 • 2013 - 2014 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi (38B görevlendirme) / Eğitim Görevlisi
 • 2010 - 2013 Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi / Klinik Şef
 • 2009 - 2010 Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği / Doç. Dr.
 • 2005 - 2009 Erciyes Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği / Yrd. Doç. Dr.
 • 2004 - 2005 Harvard University, Mass Eye Ear Infirmary / Post Doctoral Research Fellow
 • 2003 - 2004 Erciyes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği / Yard.Doç. Dr.
 • 2002 - 2003 Erciyes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği / Öğr. Gör. Dr.
 • 2000 - 2002 SSK Sivas Bölge Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği / Uzman Doktor
 • 1995 - 2000 Erciyes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği / İhtisas
 • 1994 - 1995 Kayseri Yıldırım Beyazıt Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • Kayseri KBB Derneği
 • Schuknecht Society
 • Otoloji Nörotoloji Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Survivin expression correlates with nodal metastasis in T1-T2 squamous cell carcinoma of the tongue. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Mar;272(3):689-94. doi: 10.1007/s00405-014-3009-3. Epub 2014 Mar 28. PMID: 24676727 Doğan M, Cağlı S, Yüce I, Bayram A, Somdaş MA, Karataş D, Cihan MC, Yüksel F, Güney E.
 • N-acetylcysteine Prevents Gentamicin Ototoxicity in a Rat Model. J Int Adv Otol. 2015 Apr;11(1):12-8. doi: 10.5152/iao.2015.650. PMID: 26223711 Somdaş MA, Korkmaz F, Gürgen SG, Sagit M, Akçadağ A.
 • Auditory brainstem implant in postlingual postmeningitic patients. Laryngoscope. 2015 Oct 20. doi: 10.1002/lary.25731. [Epub ahead of print] PMID: 26485185 Bayazit Y, Kosaner J, Celenk F, Somdaş MA, Yilmaz I, Altin G, Cevizci R, Yavuz H, Ozluoglu L.
 • Assessment of early atherosclerotic findings in patients with nasal polyposis. Auris Nasus Larynx. 2014 Apr;41(2):179-84. doi: 10.1016/j.anl.2013.07.013. Epub 2013 Oct 19. PMID: 24148525 Sagit M, Sarli B, Guler S, Namuslu M, Celik HT, Kurtul S, Korkmaz F, Somdas MA.
 • The Ototoxic Effect of Intratympanic Terbinafine Applied in the Middle Ear of Rats. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Feb 4;42:13. doi: 10.1186/1916-0216-42-13. Sagit M, Somdas M, Korkmaz F, Akcadag A.
 • Efficacy of a Single Preoperative Dose of Pregabalin for Postoperative Pain after Septoplasty. J Craniofac Surg. 2013 Mar;24(2):373-5. doi: 10.1097/SCS.0b013e31827fece5. PMID:23524696 Sagit M, Yalcın S, Polat H, Korkmaz F, Cetınkaya S, Somdas M.
 • Impact of mean platelet volume on the occurrence and severity of sudden sensorineural hearing loss. J Laryngol Otol. 2013 Oct;127(10):972-6. doi: 10.1017/S002221511300193X. Epub 2013 Sep 16. PMID: 24041223 [PubMed - in process] Sagit M, Kavugudurmaz M, Guler S, Somdas M.
 • An unusual mass filling within the middle meatus. J Craniofac Surg. 2012 Nov;23(6):e567-8. doi: 10.1097/SCS.0b013e31825d0bb6. PMID:23172479 Sagit M, Guler S, Yasar M, Cetinkaya S, Korkmaz F, Tasdemir A, Somdas MA.
 • Protective effect of thymoquinone against cisplatin-induced ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Nov 17. [Epub ahead of print] PMID: 23161274 Sagit M, Korkmaz F, Akcadag A, Somdas MA.
 • Impact of septoplasty on mean platelet volume levels in patients with marked nasal septal deviation. J Craniofac Surg. 2012 Jul;23(4):974-6. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824e2c08. PMID: 22777441 Sagit M, Korkmaz F, Kavugudurmaz M, Somdas MA.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI