Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1997 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
 • 1993 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2024 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 2011 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Profesörü / Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
 • 2010 Neolife Tıp Merkezi / Radyasyon Onkolojisi Profesörü
 • 1993 - 1997 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Profesörü / Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
ÜYELİKLER
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyesi-Genel Sekreter 2009-2010, Yönetim Kurulu üyesi 2011-2012
 • European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Radiation Oncology Group
 • Türk Onkoloji Grubu TOG-Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu Başkanı 2007-2010
 • American Society for Radiation Oncology (ASTRO)
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)
 • American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 • European Association of Neurooncology (EANO) Yönetim Kurulu-Executive Board üyesi 2010-2014
 • Nöroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi- Başkan Yardımcısı 2013-2015, Başkan 2015
 • Rare Cancer Network
 • European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
 • Romanya Üroloji Derneği Onursal üyelik (Haziran 2015)
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Heidelberg University Hospital, about the Phase-ll Trial Evaluating Carbon Ion Radiotherapy for the Treatment of Primary Glioblastoma (CLEOPATRA) Eur Assoc Neurooncol Mag, 4(1): 47-48, (2014) Abacioglu U. Interview with Dr Stephanie E Combs
 • V30 as a predictor for radiation-induced hypothyroidism: a dosimetric analysis in patients who received radiotherapy to the neck Radiai Oncol, 2014; 9:104 Akgun Z, Atasoy BM, Özen Z, Yavuz D, Gulluoglu B, Sengoz M, Abacioglu U
 • Critical appraisal of RapidArc radiosurgery with flattening filter free photon beams for benign brain lesions in comparison to GammaKnife: a treatment planning study Radiai Oncol, 2014; 9:119. Abacioglu U, Ozen Z, Yilmaz M, Arifoglu A, Gunhan B, Kayalilar N, Peker S, Sengoz M, Gurdalli S, Cozzi L
 • MSKCC, about the RTOG 1114-Phase II randomized Study of Chemotherapy with and without Low-Dose WBRT for Primary Central Nervous Lymphoma Eur Assoc Neurooncol Mag, 4(3): 130-131, (2014). Abacioglu U. Interview with Dr. Antonio Omuro
 • MD, VU University Medical Center, Amsterdam, about the Randomised Trial on Internet-Based Treatment of Depressive Symptoms in Glioma Patients Eur Assoc Neurooncol Mag, 4(2): 90-91, (2014) Abacioglu U. Interview with Florien Boele, MSc, and Martin Klein
 • Concurrent chemoradiotherapy with low dose weekly gemcitabine in medically inoperable muscle-invasive bladder cancer patients Clin Transl Oncol, 16(1): 91-5, (2014) Atasoy BM, Dane F, Alsari Cetin I, Ozgen Z, Ucuncu Kefeli A, Ibrahimov R, Turhal NS, Abacioglu U, Turkeri L
 • Who may benefit from prophylactic cranial irradiation amongst stage III non-small cell lung cancer patients? J BUON. 2013;18(2):453-8 Alsan Cetin I, Akgun Z, Atasoy BM, Fulden Yumuk P, Abacioglu U
 • The benefit of whole brain reirradiation in patients with multiple brain métastasés Radiai Oncol, 2013; 8(1): 186 Özgen Z, Atasoy BM, Ucuncu Kefeli A, Seker A, Dane F, Abacioglu U
 • The effect of magnesium and vitamin E pre-treatments on irradiation-induced oxidative injury of cardiac and pulmonary tissues in rats: a randomized experimental study Anadolu Kardiyol Derg, 12(6), SOS- 14, (2012) 40. Atasoy BM, Ozgen Z, Bostanci K, Yiiksel M, Ozen Z, Ibrahimov R, Abacioglu U
 • Flealth-Related Quality of Life During Postoperative Chemoradiotherapy with Oral Uracil-Tegafur and Leucovorin in Rectal Cancer Patients Hepatogastroenterology. Nov 16;60(123). (2012 42. Ozgen Z, Ozden S, Dane F, Atasoy BM, Akgun Z, Yumuk PF, Mayadagli A, Turhal NS, Abacioglu U

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI