Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2011 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2010 Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi / Doçent
 • 1995 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1981 - 1987 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2006 - 2007 Harvard Medical School, Harvard Shoulder Service / Omuz Cerrahisi
 • 2004 Mayo Clinic / Dirsek Cerrahisi
 • 2001 Southern California Orthopedic Institute / Omuz Cerrahisi
 • 1997 - 1998 Karolinska Institute, Fluddinge Hospital / Spor yaralanmaları,Artroskopi ve Diz Cerrahisi
ÜYELİKLER
 • Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Accuracy of anterior glenohumeral injections: a cadaver study Arch Orthop Trauma Surg. 2009 Jan 13 [Epub ahead of print] Esenyel CZ, Ozturk K, Demirhan M, Sonmez M, Kahraman S, Esenyel M, Ozbaydar MU, Senel B.
 • Results of arthroscopic capsulolabral repair: Bankart lesion versus anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion lesion Arthroscopy. 2008 Nov;24(11):1277?83 Ozbaydar M, Elhassan B, Diller D, Massimini D, Higgins LD, Warner JJ.
 • A comparison of single-versus double-row suture anchor techniques in a simulated repair of the rotator cuff: an experimental study in rabbits J Bone Joint Surg Br. 2008 Oct;90(10):1386?91 Ozbaydar M, Elhassan B, Esenyel C, Atalar A, Bozdag E, Sunbuloglu E, Kopuz N, Demirhan M.
 • Transfer of pectoralis major for the treatment of irreparable tears of subscapularis: does it work? J Bone Joint Surg Br. 2008 Aug;90(8):1059?65 Elhassan B, Ozbaydar M, Massimini D, Diller D, Higgins L, Warner JJ.
 • Soft-tissue resurfacing of the glenoid in the treatment of glenohumeral arthritis in active patients less than fifty years old Elhassan B, Ozbaydar M, Diller D, Higgins LD, Warner JJ. J Bone Joint Surg Am 2009 Feb;91(2):419-24
 • Crescentic distal metatarsal osteotomy for the treatment of hallux valgus: a prospective randomized controlled study of two different fixation method Tonbul M, Baca E, Adaş M, Ozbaydar MU, Yurdoğlu HC. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43(6):497-503. Turkish
 • Arthroscopic capsular release for refractory shoulder stiffness: a critical analysis of effectiveness in specific etiologies Elhassan B, Ozbaydar M, Massimini D, Higgins L, Warner JJ. J Shoulder Elbow Surg. 2010 Jun;19(4):580-7. Epub 2009 Dec 11
 • Open versus arthroscopic acromioclavicular joint resection: a retrospective comparison study Elhassan B, Ozbaydar M, Diller D, Massimini D, Higgins LD, Warner JJ. Arthroscopy. 2009 Nov;25(11):1224-32
 • Acromioclavicular joint injuries: diagnosis and management Simovitch R, Sanders B, Ozbaydar M, Lavery K, Warner JJ. J Am Acad Orthop Surg. 2009 Apr;17(4):207-19
 • Scapulothoracic fusion for clavicular insufficiency. A report of two cases Elhassan B, Chung ST, Ozbaydar M, Diller D, Warner JJ. J Bone Joint Surg Am. 2008 Apr;90(4):875?80

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI