Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kıdemli Yeterlilik Belgesi (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine Senior Fellowship Certificate)
 • 2020 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Profesör
 • 2014 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Doçent
 • 2013 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Başasistan
 • 2012 Avrupa Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Belgesi (European Board of Physical Medicine and Rehabilitation Fellowship Certificate)
 • 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 - 2023 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Öğretim Üyesi
 • 2014 - 2023 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Kurucusu, Eğitim Sorumlusu
 • 2019 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurul Üyesi
 • 2017 - 2019 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
 • 2013 - 2014 İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Başasistan
 • 2010 - 2013 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Uzman Doktor
 • 2009 - 2010 Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi/Uzman Doktor
 • 2002 - 2007 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • 2001 - 2002 Antalya Merkez 6 Nolu Sağlık Ocağı / Pratisyen Hekim
ÜYELİKLER
 • İstanbul Tabip Odası
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Türkiye Lenfödem Derneği
 • Manuel Tıp Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Best Practice Recommendations for Stroke Patients with Dysphagia: A Delphi-Based Consensus Study of Experts in Turkey-Part I: Management, Diagnosis, and Follow-up Dysphagia. 2022;37(2):217-236. Umay E, Eyigor S, Ertekin C, Unlu Z, Selcuk B, Bahat G, Karahan AY, Secil Y, Gurcay E, Kıylioglu N, Yavuz Keles B, Giray E, Tikiz C, Albayrak Gezer I,
 • Effect of Home-Based Exercise Program on Physical Function and Balance in Older Adults with Sarcopenia: A Multicenter Randomized Controlled Study J Aging Phys Act. 2021;29(6):1010-1017. Sen EI, Eyigor S, Dikici Yagli M, Ozcete ZA, Aydin T, Kesiktas FN, Aydin FY, Vural M, Sahin N, Karan A.
 • Could Computed Tomography Hounsfield Unit Values of Lumbar Vertebrae Detect Osteoporosis? Curr Med Imaging. 2021;17(8):988-995. Hocaoglu E, Inci E, Vural M.
 • Functional evaluation of patients with mastectomy lymphedema Turk J Phys Med Rehabil. 2021;67(1):56-61. Erdoğanoğlu Y, Çalık M, Vural M.
 • Prevalence, etiology, and biopsychosocial risk factors of cervicogenic dizziness in patients with neck pain: A multi-center, cross-sectional study Turk J Phys Med Rehabil. 2021;67(4):399-408 Vural M, Karan A, Albayrak Gezer İ, Çalışkan A, Atar S, et al.
 • Assessment of quality of life in relation to spasticity severity and socio-demographic and clinical factors among patients with spinal cord injury J Spinal Cord Med. 2020;43(2):193-200. Vural M, Yalcinkaya EY, Celik EC, Gunduz B, Bozan A, Erhan B.
 • Mini-Review: Human Microbiome and Rheumatic Diseases. Front Cell Infect Microbiol. 2020; 10:491160. Vural M, Gilbert B, Üstün I, Caglar S, Finckh A.
 • Pelvic pain rehabilitation Turk J Phys Med Rehabil. 2018;64(4):291-299. Vural M.
 • Evaluation of effects of urinary incontinence subtypes on women''s sexual function using the Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction J Obstet Gynaecol Res. 2017;43(3):551-556. Doğan K, Vural M. Vural, Akyüz F.
 • Is There Any Relationship Between Mean Platelet Volume, Bone Mineral Density and Vitamin D in Postmenopausal Women? Acta Medica Mediterranea. 2017 33(1), 443-448. Vural M, Mert M, Erhan B, Gunduz B, Yavuz Keles B, Erdem AE, Bozan A, Arslan H.
 • Poststroke Fatigue and its Effect on Functional Status and Quality of Life in Patient with Ischemic Stroke Journal of Neurological Sciences. 2016;33:(3)50; 424-432. Yayla V, Erdoğan HA, Yıldız Aydın F, Vural M, Cabalar M, Ersoy S, Çakmak Bozan B.
 • Evaluation of personality profile in patients with fibromyalgia syndrome and healthy controls Mod Rheumatol. 2014;24(5):823-828. Vural M, Berkol TD, Erdogdu Z, Kucukserat B, Aksoy C.
 • Effectivenes of dry needling for the treatment of temporomandibular myofascial pain: A double-blind, randomized, placebo-controlled study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2012 Jan 1;25(4):285-90 Diracoglu D, Vural M, Karan A, Aksoy C.
 • The effect of viscosupplementation on neuromuscular control of the knee in patients with osteoarthritis J Back Musculoskelet Rehabil. 2009;22(1):1-9. Diracoglu D, Vural M, Baskent A, Dikici F, Aksoy C.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?