Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
 • 2005 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent Doktor
 • 2012 - 2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent Doktor
 • 2015 New York Eye and Ear Infirmary of Mouth Sinai Göz Hastalıkları / Glokom Araştırma Görevlisi
 • 2010 - 2012 Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Göz Hastalıkları Uzmanı
 • 2005 - 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • American Collage of Surgeons
 • Türk Tabipler Birliği
 • International Council of Ophthalmology
 • American Academy of Ophthalmology
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Multicenter case series of standalone XEN implant vs. combination with phacoemulsification in Turkish patients Int Ophthalmol. 2021;41(10):3371-3379. doi: 10.1007/s10792-021-01899-7. Eraslan Muhsin, Ozcan Atakan Altan, Dericioğlu Volkan, Çiloğlu Emine.
 • Phase 3, Randomized, 20 Month Study of the Efficacy and Safety of Bimatoprost Implant in Patients with Open Angle Glaucoma and Ocular Hypertension (ARTEMIS 2) Drugs. 2 Study Group. 81(17):2017-2033. doi: 10.1007/s40265-021-01624-9. Bacharach J, Tatham A, Ferguson G, Belalcázar S, Thieme H, Goodkin ML, Chen MY, Guo Q, Liu J, Robinson MR, Bejanian M, Wirta DL, Eraslan M in ARTEM
 • Diurnal Spikes of Intraocular Pressure in Uveitic Glaucoma: A 24-hour Intraocular Pressure Monitoring Study Semin Ophthalmol. 8;35(4):246-251. doi: 10.1080/08820538.2020.1809683. Eraslan Muhsin, Esen Fehim, Çerman Eren, Çeliker Hande, Kazokoğlu Haluk.
 • Ocular Blood Flow and Choroidal Thickness Changes after Carotid Artery Stenting Arquıvos Brasıleıros de Oftalmologıa, 83(5) (Yayın No: 6035429) Biberoğlu Esra, Eraslan Muhsin, Midi İpek, Baltacıoğlu Feyyaz, Bitargil Macit
 • Efficacy Of Epithelium-Off And Epithelium-On Corneal Collagen Cross-Linking İn Pediatric Keratoconus Eye Contact Lens: Science Clinical Practice, 43(3), 155-161., Doi: 10.1097/ICL.0000000000000255 (Yayın No: 2587030) Eraslan Muhsin,Toker Ayse Ebru,Çerman Eren,Özarslan Deniz
 • The Choroid And Lamina Cribrosa is Affected in Patients with Parkinson''s Disease: Enhanced Depth Imaging Optical Coherence Tomography Study. Acta Ophthalmologica, 94(1), 68-75., Doi: 10.1111/Aos.12809 Eraslan Muhsin, Çerman Eren,Yildiz Balci Sevcan,Çeliker Hande,Sahin Özlem,Temel Salih Ahmet,Suer Devran,Tuncer Elmaci Emine Nese
 • Necrotizing Scleritis İnduced After Pterygium Excision With Fibrin Glue Fixated Conjunctival Autograft in Behcet?s Disease: A Case Report. Canadian Journal Of Ophthalmology, Doi: 10.1016/J.Jcjo.2016.03.007 Eraslan Muhsin,Toker Ayse Ebru
 • Retinal Electrophysiological Effects of Intravitreal Bone Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells in Streptozotocin Induced Diabetic Rats. PLoS One. 14;11(6): 156495. doi:10.1371/journal.pone.0156495. Çerman E, Akkoç T, Eraslan Muhsin, Şahin Ö, Özkara S, Vardar Aker F, Subaşı C, Karaöz E, Akkoç T.
 • Comparison Of Optical Coherence Tomography Findings İn Patients With Primary Open-Angle Glaucoma And Parkinson Disease. Journal of Glaucoma, 25(7), 639-646., Doi: 10.1097/IJG.0000000000000239 Eraslan Muhsin,Balci Sevcan,Çerman Eren,Temel Salih Ahmet,Süer Devran,Tuncer Elmaci Emine Nese
 • Neurodegeneration in Ocular And Central Nervous Systems: Optical Coherence Tomography Study in Normal-Tension Glaucoma And Alzheimer Disease. Turkish Journal Of Medical Sciences, 45, 1106-1114.Doi: 10.3906/Sag-1406-145 Eraslan Muhsin, Çerman Eren, Çekiç Osman, Balci Sevcan, Dericioglu Volkan, Sahin Özlem, Suer Devran, Chabou Biman, Tuncer Elmaci Emine Nese
 • Superior Oblique Anterior Transposition With Horizontal Recti Recession-Resection For Total Third-Nerve Palsy Journal Of Ophthalmology, 2015, 1-8., Doi: 10.1155/2015/780139 Eraslan Muhsin,Çerman Eren,Önal Sumru,Ögüt Mehdi Süha

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI