Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2016 Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 2002 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1994 Galatasaray Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2020 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2012 - 2017 İstanbul Medipol Üniversitesi KBB / Doçent Doktor
 • 2016 Kafa Tabanı Derneği Kadavra Uygulamalı İşitsel İmplantasyon Kursu
 • 2014 Da Vinci Robotik Cerrahi Sistem Sertifikasyon Eğitimi
 • 2014 İm Thema Hipoglossal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Cerrahi Kadavra Kursu
 • 2013 İstanbul Medipol Üniversitesi - Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı / Doçent
 • 2008 - 2013 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı
 • 2011 Stanford Üniversitesi - Sinüs Cerrahisi
 • 2011 Stanford Üniversitesi - Uyku Apnesi ve Horlama Cerrahisi
 • 2011 Lınstitut Gustave Roussy-Paris (ENT)
 • 2010 L''Hopital Foch - Uyku Apnesi ve Horlama Cerrahisi
 • 2003 - 2008 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Asistanı
ÜYELİKLER
 • Türkiye Kafa Tabanı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Üyeliği
 • KBB Forum Üyeliği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlik Genel Kurulu Üyeliği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Üyeliği
 • KBB-BBC Uzmanları Derneği Üyeliği
 • Galatasaray Spor Kulübü
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of Fiber Delivered O2 LASER and Electrocautery in Transoral Robot Assisted Tongue Base Surgery EurArch Oto Karaman Murat
 • Comparison of radiofrequency and transoral robotic surgery in obstructive sleep apnea syndrome treatment. Acta Otolaryngol Aynacı E, Karaman Murat, Kerşin B, Fındık MO.
 • Giant Sialolith of Sublingual Gland Sakaryamj 2015;5(2): 109-112 Gurkan Kayabasoglu, Murat Karaman, Nihan Karaman, Alpen Nacar
 • Late autoplasty complication: keloid formation Praxis of ORL. 2014; 2(3): 142-146 Murat Karaman, Adem Emre İlhan, Ömer Aşkmer, Ömer Faruk Ç hm, Gökhan Altın, Ahmet Mahmut Tekin
 • Circulating Vascular Endothelial Growth Factor and Vascular Cell Adhesion Molecule in Laryngeal Squamous Cell Carcinomas Journal of Rhinolaryngo-Otologies Murat Karaman, Taylan Gün, Gökhan Altin, Raşit Cevizci, Necdet Özçelik, Ahmet Mahmut Tekin and Yildirim Bayazit
 • Late autoplasty complication: keloid formation Praxis of ORL. 2014; 2(3): 142-146 25. Murat Karaman, Adem Emre İlhan, Ömer Aşkmer, Ömer Faruk Ç hm, Gökhan Altın, Ahmet Mahmut Tekin
 • Amniotic membrane covering for facial nerve repair Neural Regen Res. Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei, Murat Hakan Karabulut, Mehmet Güney Şenol, İldem Deveci, Nihan Karaman
 • Functional Capacity Of The Thyroid Autograft and Heterograft: An Experimental Study. Head & Neck Murat Karaman, Arzu Tuncel, Shahrouz Sheidaei, Murat Hakan Karabulut, Arzu Tatlıpınar
 • Determination of optimum dosage of intraoperative single dose dexamethasone in pediatric tonsillectomy and adenotonsillectomy Int J Pediatr Otorhinolaryngol Murat Karaman, Adem Emre Ilhan, Gökçe Dereci, Arman Tek
 • Deleterious effect of smoking and nasal septal deviation on mucociliary clearance and improvement after septoplasty Am J Rhinol Allergy Murat Karaman & Arman Tek
 • Effect of functional neck dissection and postoperative radiotherapy on the spinal accessory nerve Acta Oto-Laryngologica Murat Karaman, Arman Tek, Celil Uslu, Davut Akduman, Ömer Bilaç

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI