Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı / Doçent
 • 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı / Yardımcı Doçent
 • 1995 Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji
 • 1990 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2007 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1998 - 1999 Ankara Sevgi Hastanesi
 • 1996 - 1998 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 1995 - 1996 Ankara Sevgi Hastanesi
ÜYELİKLER
 • Türk Üroloji Derneği Üyeliği
 • Türk Androloji Derneği Üyeliği
 • Endoüroloji Derneği Üyeliği
 • Kontinans Derneği Üyeliği
 • Amerikan Androloji Derneği Üyeliği (ASA)
 • Amerikan Üroloji Derneği Üyeliği (AUA)
 • Avrupa Üroloji Derneği Üyeliği (EAU)
 • ICS (International Continence Society) Üyeliği
 • ESSM (European Society for Sexual Medicine) Üyeliği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Testicular tissue histology in rabbit testes after transparenchymal suturing with six different types of suture material Int Urol Nephrol, 42(4), 991-997 (2011). Samli, M.M., M. Demirbas, C. Guler, F. Aktepe
 • Genetic anomalies detected in patients with non-obstructive azoospermia and oligozoospermia. Samli H, Samli MM, Solak M, Imirzalioglu N. 2006 Jul-Aug;52(4):263-7.
 • Absorbable versus nonabsorbable graft: outcome of bone anchored male sling for post-radical prostatectomy incontinence. Samli M, Singla AK. J Urol. 2005 Feb;173(2):499-502.
 • Effects of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on free radical formation in remote organs and use of verapamil as an antioxidant. Guler C, Samli M, Aksoy Y, Demirbas M, Kilinc A, Ellidokuz E, Dincel C. J Endourol. 2004 Apr;18(3):245-9.
 • Plasma kinetic vaporization of the prostate: clinical evaluation of a new technique. Dincel C, Samli M, Guler C, Demirbas M, Karalar M. J Endourol. 2004 Apr;18(3):293-8.
 • Early tissue reactions in the rat bladder wall after contact with three different synthetic mesh materials. Samli MM, Demirbas M, Guler C, Aktepe F, Dincel C. BJU Int. 2004 Mar;93(4):617-21.
 • Induction of spermatogenesis in idiopathic hypogonadotropic hypogonadism with gonadotropins in older men. Samli M, Demirbas M, Guler C. Arch Androl. 2004 Jul-Aug;50(4):267-71.
 • An artificial neural network for predicting the presence of spermatozoa in the testes of men with nonobstructive azoospermia. Samli M, Dogan I. J Urol. 2004 Jun;171(6 Pt 1):2354-7.
 • The effect of verapamil on the prevention of ischemia/reperfusion injury in the experimental retroperitoneoscopic donor nephrectomy model. Demirbas M, Guler C, Samli M, Koken T, Dincel C, Polat C. Surg Endosc. 2004 Aug;18(8):1272-5. Epub 2004 Jun 23.
 • The effect of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on free oxygen radicals in rabbit retroperitoneoscopy model. Samli M, Guler C, Demirbas M, Koken T. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2004 Jun;14(3):153-6.
 • Terazosin and doxazosin in the treatment of BPH: results of a randomized study. Samli M, Dincel C. Urol Int. 2004;73(2):125-9.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55