Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2023 Doçent Doktor
 • 2019 - 2021 İstinye Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sağlık yönetimi yüksek lisans (Tezsiz) diploması
 • 2002 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
 • 1996 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2023 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2018 - 2023 İSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Mudanya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / Dr.Öğretim Görevlisi
 • 2015 - 2023 Medikalpark Hastanesi (2017-2021 Başhekim) / Dr.Öğretim Görevlisi
 • 2014 - 2015 Özel Rentıp Hastanesi / Op. Dr.
 • 2009 - 2015 Özel Bahar Hastanesi / Op. Dr.
 • 2006 - 2008 Özel Yenihayat Hastanesi (Başhekim) / Op. Dr.
 • 2002 - 2006 Osmaniye Devlet Hastanesi(Başhekim yard-Başhekim) / Op. Dr.
ÜYELİKLER
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği
 • Kalça Eklemi Koruyucu Cerrahi Derneği
 • Artroplasti Derneği
 • Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Clinical and Radiological Results of Posterior ankle Arthroscopy Treatment for the Flexor Hallusis Longus Tnosynovitis and Os Trigonum Syndrome. The European Research Journal 9(1): 155-163, 2023 M Saylık
 • Bilateral locked posterior shoulder dislocation overlooked for 15 rnonths treated with the modifıed McLaughlin procedure: A Case Report. Joint Diseases and Related Surgery 34(l):-vii;2023. M Saylık, K Gökkuş.
 • Outcome of mobil and fıxed unicompartmental knee arthroplasty and risk factors for revision. Journal of İnternational Medical Research. 50(8) 1-10,2022 M Saylık, AE Yenigül, T Atıcı.
 • Fixed-Bearing versus Mobile Bearing Unicondylar Knee Arthroplasty: Comparison of Patients with Similar Component and Mechanical Axis Alignment Düzce Medical Journal 24(3):293-298, 2022 M Saylık, S Ergün, T Güneş
 • Comparison of Isolated Calcaneal Spur Excision and Plantar Fasciotomy in Addition to Spur Excision in Patients With Plantar Heel Pain Accompained by Calcaneal Spur Cureus 14(1 l):e31768,2022. M Saylık, F Fidan. O Lapçin.
 • Comparison of Clinical and Radiological Result of Lateral Retinacular Release or Lateral Retinacular Lengthening Methods Combincd With Mcdial Rctinaculun Plication in Patellofemoral Instability. Cureus 28;14(9):e29684,2022. M Saylık, Y Bilgin, T Atıcı.
 • Minimal İnvaziv Unikompartmantal Diz Artroplasti(MİUCA) Oxford Gurubu Radyolojik Değerlendirmesine Göre Sık Uygulama Hataları Acıbadem Univ. Sağlık Bilim.Derg.2021; 12(2): 220-227. uslararası katılımlı (28 Eylül-1 Ekim). S-02;73 M.Saylık, N.Şener
 • Factors affecting Baker cyst volüme with emphasis on cartilage lesion degree and effusion in the young and middle- aged population BMC Musculoskelet Disorders 5;22(1):851, 2021. M Saylık, K Gökkuş, M.S.şahın
 • 26 yaşındaki genç maden işçisinde eş zamanlı iki tarflı femur boyun stres kırığı. Pamukkale Medical Journal. 2021; 916-920. ciltl4-case report M Saylık, K Gökkuş
 • Treatment of baker cyst, by using öpen posterior cystectomy and supine arthroscopy on recalcitrant cases (103 knees) BMC Musculoskeletal Disorders, 18; 17( 1 ):435, 2016. M Saylık, K Gökkuş
 • Trevor''s disease: up-to-date review of the literatüre with case series. Journal of pediatric orthopedics B, 26(6):532-545, 2016. K Gökkuş, H Atmaca, E Sagtas, M Saylik, AT Aydin
 • Limited distal clavicle excision of acromioclavicular joint osteoarthritis Orthopaedics Traumatology Surgery Research 102(3):311-8, 2016. K Gokkus, M Saylık, H Atmaca, E Sagtas, AT Aydin
 • Luxatio erecta humeri: Report of a svvimming injury with analysis of the mechanism of the injury and associated injuries in literatüre (Revievv article) Journal of emergencies, trauma, and shock, 2015. K Gökkuş, E Sagtas, M Saylık, AT Aydın, H Atmaca.
 • Dysplasia epiphysealis hemimelica of the knee: an unusual presentation with intra-articular loose bodies and literatüre review)Letter to the Editör, Journal of pediatric orthopaedıcs-part B. 24;377, 2015. K Gokkus, M Saylik, AT Aydin
 • Degenerative arthritis of pseudoarticulation between the os peroneum and cuboid: A rare cause of lateral foot pain - Case Report Case report Foot and Ankle Surgery, 21(l):e9-el 1, 2015 K Gökkuş, E Sagtas, E Demirci, M Saylik. AT Aydın
 • Osteochondromas originating from unusual locations complicating orthopedic discipline: case series Eklem hastalıkları ve cerrahisi Joint diseases 26(2): 100-9, 2015 K Gökkuş, H Atmaca, E Sağtaş, M Saylık, AT Aydın
 • Comment to: Haque S, Khan A, Sharma A, Sundararajan S: Technical tip: Tightrope fıxation of neer type II distal clavicle fracture supported by a case Pol Orthop Traumatol, 2014; 79: 19-22 Polish orthopedics and traumatology, 2014 Letter to the Editör K Gökkuş, M Saylik, A T Aydin
 • Recurrence of Pelvic Chondrosarcoma through Fascial Defect into Abdominal Cavity - Case Report Case reports in oncological medicine, 2014 K Gökkuş, T Akin, E Sagtas, M Saylik, AT Aydın
 • Unikompartmantal Diz Protezinde Öğrenme Eğrisi Acıbadem Üniversitesi Dergisi, 2013 M Saylık, N Şener
 • Para-articular extraskeletal osteochondroma: the nomenclature dilemma and diffıculties in differential diagnosis (Letter to the Editör) Açta Orthop Traumatol Turc, 2012 K Gökkuş, AT Aydin, M Saylık
 • Forearm Compartment Syndrome Due to Trapping in an İndustrial Press Machine Kafkas J Med Sci 2011 K Gökkuş, M Saylık, A T Aydın.

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI