Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1995 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2013 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği / 35. Ulusal Kongre Başkanı
 • 2013 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı / Başkan
 • 2012 İstanbul KBB, BBC Uzmanları Derneği / Başkan
 • 2010 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı / Akademi Toplantısı Başkanı
 • 2004 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1992 Bursa Asker Hastanesi
 • 1991 ''House Ear Institute'' Los Angeles, USA
 • 1987 Silivri Devlet Hastanesi
 • 1984 - 1986 Vakıflar Köyü Sağlık Ocağı
ÜYELİKLER
 • European Academy of Otology and Neuro-Otology European Acoustic
 • KBB Postası Yayın Kurulu Üyeliği
 • Akustik Derneği
 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Otolarengoloji Arşivi Editör
 • Larengoloji Derneği
 • American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
 • Association International Rhinologic Society
 • Doktor Mesleki Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • KBB İhtisas Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • Türkiye Klinikleri KBB Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği
 • Türk Tabipler Derneği
 • Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Araştırma Geliştirme Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Sık karşılaşılan sorular ışığında tonsillit tedavisi Doktor, Cilt 13, Sayı:72, SD:50-53, 2014 Murat Toprak
 • Alerjik rinittde klinik tedavi Klinik Tıp Aile Hekimliği özel ek Issn 1309-0461 Cilt:5 sayı:2 2013 Murat Toprak
 • Klinik Tıp Aile Hekimliği KBB özel sayısı Editör, Cilt 5, Sayı3, 2013 Murat Toprak
 • Klinik Tıp Aile Hekimliği KBB özel sayısı Editör, Cilt 4, Sayı 4, 2012 Murat Toprak
 • Akılcı Antibiotik Kullanımı Klinik Tıp Aile Hekimliği özel sayısı Cilt:4 sayr.4 S: 31-38, 2012 Murat Toprak
 • Tiroid ve Paratiroid Emriyolojisi Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Ed. Murat Toprak Bölüm: 1 S:1-2, 2011 M.Toprak, SM Akkın, M.Yener, T.Edizer
 • Yumuşak Damak Radyofrekans ve Laser cerrahisi Horlama ve Obstruktif Uyku Apnesi Ed:Cemal Cingi, Bölüm:18S:247-263, 2010 Murat Toprak
 • Akut Tonsillit Etyoloji Mikrobiyoloji Tanı Kulak Burun Boğaz Enfeksiyonları, Ed Cemal Cingi s: 352-367, 2008 Murat Toprak
 • Unusual localization of osteoid osteoma: frontal sinus. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Feb;37(1):E1-4. Oktem F, Acioglu E, Toprak M, Ada M, Dervişoglu S J
 • Rinosinüzittede Medikal Tedavi Rinosinüzitler Ed Atilla Tekat, s:105-121, 2008 Murat Toprak, Emin Karaman

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI