YENİ NORMAL SÜREÇTEKİ UYGULAMALARIMIZI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
MENU
TR
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2005 Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık İşletmeciliği Sertifika Programı / Temel ve İleri Düzey
 • 1989 Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi
 • 1982 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1976 Kayseri Lisesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2000 - 2004 Kartal Dr. LütfüKırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2000 - 2002 Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 1993 - Halen Acıbadem Sağlık Grubu
 • 1991 - 2000 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği / Başasistan
 • 1991 - 2000 Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
 • 1991 - 1991 Bursa Devlet Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 1989 - 1990 GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 1984 - 1989 Edirne Kırcasalih ve Havsa Sağlık Ocağı / Hekim
ÜYELİKLER
 • Pediatrik Toraks Cerrahisi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • İstanbul Tabip Odası
 • TEMA Vakfı
 • ŞEH Erozyonla Mücadele Derneği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Renal cell carcinoma in childhood: A case report Pediatric Hematology and Oncology, 1995, 12 313-316 Kebudi R, Candan M, Uysal V, Darendeliler E.
 • Çocuklarda akut skrotum Türk Üroloji Dergisi 1995 21, 157-159 Tander B, Baskın D, Yiğit Ü, Candan M, Sever N, Bulut M.
 • Bir trikobezoar olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi 1993, 33-3 159-161 Candan M, Abbasoğlu L, Yalbaz I, Bulut M.
 • Çocuklarda meme lenfoması: Ender bir patoloji Pediatrik Cerrahi Dergisi 1994 8;47-49 Tander B, Candan M, Ayan I, Bulut M
 • Çocuklarda sık rastlanan cerrahi hastalıklar Çocuk Forumu Dergisi 2001 4-1:27-31 Candan M.
 • İlginç bir rekürrens olgusu: Insizyonal kist hidatik. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 Candan M
 • Bir gezici dalak(Wandering spleen) olgusu Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 Candan M, Sever N, Karadağ ÇA.
 • Izole özofagus atrezili bir olguda anterior flap uygulaması Kartal Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 Candan M, Sever N, Sarıca K.
 • Çocuklarda femoral herniler Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000 Candan M, Abbasoğlu L, Sever N, Karadağ ÇA.
 • Çocukluk çağında teratomlar Cerrahi Tıp Bülteni 1995 1:23-25 Abbasoğlu L, Candan M, Tander B, Yiğit Ü, Sever N, Buyru Y, Bulut M.
YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Sağlığınız Sağlığımızdır
20 : 59 : 55