Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 2022 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent
 • 2016 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
 • 2011 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 2022 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2021 - 2022 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan
 • 2019 - 2021 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2016 - 2019 Kahta Devlet Hastanesi / Uzman Doktor
 • 2012 - 2016 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Manuel Tıp Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Comparison of the Effectiveness of Two Different Types of Slings in Shoulder Subluxation After Stroke Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, Doi: 10.31609/jpmrs.2021-86796. (2022) YILDIRIM MUSTAFA AZIZ, ONES KADRIYE, ATA ILHAMI, CORUM MUSTAFA, GOKSENOGLU GOKSEN
 • The efficacy of robot-assisted training for patients with upper limb amputations who use myoelectric prostheses: a randomized controlled pilot study International Journal of Rehabilitation Research, 45(1), 39- 46., Doi: 10.1097/MRR.0000000000000506 (2022) AYDIN TUGBA, KESIKTAS FATMA NUR, AKBULUT YUSUF DOGAN, CORUM MUSTAFA, ONES KADRIYE, KIZILKURT TAHA, BUGDAYCI NAZLI DERYA, KARACAN ILHAN
 • The reflex mechanism underlying the neuromuscular effects of whole-body vibration: Is it the tonic vibration reflex? Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 22(1), 37-42.(2022) CORUM MUSTAFA, TOPKARA BETILAY, KOKCE MUSTAFA, OZKAN MEHMET, BUCAK OMER FARUK, AYTURE LUTFIYE, KARACAN ILHAN, TURKER KEMAL SITKI
 • Evaluation of Cervical Dysfunctions in Temporomandibular Disorders Bakırkoy Tıp Dergisi-Medical Journal of Bakırkoy, 17(1), 72-78., Doi: 10.5222/BMJ.2021.92485.(2021) CORUM MUSTAFA
 • Comparison of the effectiveness of radial extracorporeal shock wave therapy and supervised exercises with neuromuscular inhibition technique in lateral epicondylitis: A randomized-controlled trial Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 67(4), 439-448., Doi: 10.5606/tftrd.2021.5871 (2021) CORUM MUSTAFA, BASOGLU CEYHUN, YAVUZ HADI, AKSOY CIHAN
 • Effectiveness of Combined Complex Decongestive Therapy and Resistance Exercises in the Treatment of Lymphedema Associated with Breast Cancer and the the Effect of Pain on Treatment Response Lymphatic Research and Biology, 19(4), 383-390., Doi: 10.1089/lrb.2020.0099 (2021) CORUM MUSTAFA, BASOGLU CEYHUN, KORKMAZ MERVE DAMLA, YILDIRIM MUSTAFA AZIZ, ONES KADRIYE
 • The comparative effects of spinal manipulation, myofascial release and exercise in tension-type headache patients with neck pain: A randomized controlled trial Complementary Therapies in Clinical Practice, 43, 1-8., Doi: 10.1016/j.ctcp.2021.101319 (2021) CORUM MUSTAFA, AYDIN TUGBA, MEDIN CEYLAN CANSIN, KESIKTAS FATMA NUR
 • Sarcopenia in patients following stroke: an overlooked problem International Journal of Rehabilitation Research, 44(3), 269-275., Doi: 10.1097/mrr.0000000000000487 (2021) AYDIN TUGBA, KESIKTAS FATMA NUR, OREN MERYEM MERVE, Obekli Erdogan Tugba, Ahisha Yigit Can, KIZILKURT TAHA, CORUM MUSTAFA, KARACAN ILHAN,
 • Comparison of complete decongestive therapy and kinesiology taping for unilateral upper limb breast cancer- related lymphedema: A randomized controlled trial. Lymphology, 54(1), 41-51. (2021) BASOGLU CEYHUN, SINDEL DILSAD, CORUM MUSTAFA, ORAL AYDAN
 • Ultrasonographic Measurement of the Distal Femoral Cartilage and Quadriceps Muscle Thickness in Hemiparetic Patients After Stroke and the Associations Functional Status . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 24(3), 223-230., Doi: 10.31609/jpmrs.2020-80466.(2021) SEYHAN AYSEL CINAR, YILDIRIM MUSTAFA AZIZ, ONES KADRIYE, CORUM MUSTAFA
 • A new method to determine stretch reflex latency Muscle & nerve, 64(6), 726-733., Doi: 10.1002/mus.27434 (2021) TOPKARA ARSLAN BETILAY, AYDIN TUGBA, CORUM MUSTAFA, KARAOGLU AYSE, ZINCIRCI DILARA EKINCI, BUGDAYCI DERYA SOY, ONES KADRIYE,
 • Relationship Between Clinical Disease Characteristics and Acute and Structural Changes in Sacroiliac Magnetic Resonance Imaging in Patients with Newly Diagnosed Axial Spondyloarthritis. Haseki Tıp Bulteni-Medical Bulletin of Haseki, 59(2), 152-158., Doi: 10.4274/haseki.galenos.2021.6491.(2021) CORUM MUSTAFA, AYDIN TUGBA
 • Sleep quality in individuals with short-duration chronic spinal cord injury. International Journal of Rehabilitation Research, 43(4), 369-375., Doi: 10.1097/MRR.0000000000000436 (2020) AYDIN TUGBA, ONES KADRIYE, KESIKTAS FATMA NUR, CORUM MUSTAFA, KALAOGLU ESER, KARACAN ILHAN
 • A spontaneous cervical spinal epidural hematoma in a male patient receiving treatment for acute coronary syndrome: A case report Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 66(3), 360-363., Doi: 10.5606/tftrd.2020.3971.(2020) CORUM MUSTAFA, UYSAL ISMAIL, AFSIN ABDULMECIT, AKSOY CIHAN
 • Analysis of Stroke Patients Requiring Re-hospitalisation for Rehabilitation Haseki Tıp Bulteni-Medical Bulletin of Haseki, 58(5), 422-427., Doi: 10.4274/haseki.galenos.2020.6591. (2020) AYDIN TUGBA, KESIKTAS FATMA NUR, CORUM MUSTAFA
 • Effects of whole body vibration training on isokinetic muscular performance, pain, function, and quality of life in female patients with patellofemoral pain: a randomized controlled trial Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 18(4), 473-484. (2018) CORUM MUSTAFA, BASOGLU CEYHUN, YAKAL SERTAC, SAHINKAYA TURKER, AKSOY CIHAN
 • Spinal high-velocity low-amplitude manipulation with exercise in women with chronic temporomandibular disorders Manuelle Medizin, 56(3), 230-238., Doi: 10.1007/s00337- 018-0406-5. (2018) CORUM MUSTAFA, BASOGLU CEYHUN, TOPALOGLU MAHIR, DIRACOGLU DEMIRHAN, AKSOY CIHAN

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI
Size nasıl yardımcı olabiliriz?