Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
ÖZGEÇMİŞ
ÜYELİKLER
BİLİMSEL YAYINLAR
EĞİTİM
 • 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Profesör
 • 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Doçent
 • 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
 • 1981 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
İŞ DENEYİMİ
 • 1983 - 2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı / Öğretim Üyesi
 • 2008 Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2005 Würzburg University, ENT Clinic Cochlear Implant Center.
 • 2001 UCSF San Francisco, Skull Base Surgery.
 • 1998 Bordeaux University, Pellegrin Hopital, Portmann Ear Institute.
 • 1997 Berlin Frei University, ENT Clinic.
 • 1988 - 1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Uzman Hekim
 • 1983 - 1988 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
ÜYELİKLER
 • Koklear İmplant Konseyi. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • İstanbul KBB Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Kurucu Üye
 • Anatomi Araştırmaları Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği Kurucu Üye
 • Larengoloji Derneği Kurucu Üye
 • European Association Otology and Neurootology Kurucu Üye
 • European Rhinologic Society
 • American Academy of Otorhinolaryngology and Head & Neck Surgery
BİLİMSEL YAYINLAR
 • Alveolar sofi tissue sareoma. HNO. 2004 Feb;52(2):145-9 İnci E, Korkut N, Kalekoğlu N.
 • Prognostic factors of sudden sensorineural hearing in children. The Journal of International Advanced Otology. 2011; 7(1) 62-66 . İnci E, Edizer DT, Tahamiler R, Guvenc MG, Oktem F, Enver O, Altug T, Ada M, Korkut N, Toprak M, Can G, Gokce S.
 • Carotid sheath-like foreign body in the neck. Turk Arch Otolaryngol 1997;35(1-2):11-15. Karaman E, Hacizade Y, Isildak H, Agayev A, Mercan H. Alimoglu Y, Korkut N J Craniofac Surg. 2010 Jul;21(4):1296-8
 • Management of jugular paragangliomas in otolaryngology practice. Karaman E, Yilmaz M, Isildak H, Hacizade Y, Korkut N, Devranoğlu I, Enver O, Sekercioglu N. J Craniofac Surg. 2010 Jan;21(1):117- 20
 • Huge arteriovenous malformation in masseter muscle. Karaman E, Mercan H, Ozdilek A, Alimoglu Y, Korkut N. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1292-4
 • Huge arteriovenous malformation in masseter muscle. Karaman E, Mercan H. Ozdilek A, Alimoglu Y, Korkut N. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1292-4
 • Follicular dendritic cell sarcoma of the parotid gland recurring 6 times within 12 years. J Craniofac Surg. 2009 Nov;20(6):2171-2 Follicular dendritic cell sarcoma of the parotid gland recurring 6 times within 12 years. Karaman E, Saritzali G, Kilic E, Korkut N, Enver O.
 • Huge arteriovenous malformation in masseter muscle. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Mar;263(3):263-6 Karaman E, Mercan H. Ozdilek A, Alimoglu Y, Korkut N. J Craniofac Surg. 2009 Jul;20(4):1292-4
 • Lipoma of the cerebellopontine angle: two cases report and review of literature. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Jul-Aug;19(4):207-11 Lipoma of the cerebellopontine angle: two cases report and review of literature. Korkut N, Işildak H, Tuskan K, Oğreden S.
 • Lipoma of the cerebellopontine angle: two cases report and review of literature. Turk Arch ORL, 1998; 36(3-4): 106-111 KKorkut N, Işildak H, Tuskan K, Oğreden S. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2009 Jul-Aug;19(4):207-11
 • Choristoma of the parotid gland. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Mosby, Inc.,12/2008 Aksoy E, Karakullukçu B, Korkut N, Ince Ü.
 • Intravascular papillary endothelial hyperplasia (Masson lesion) of the hypopharynx and larynx. . Güvenç MG, Dereköylü L, Korkut N et al. Ear Nose Throat J. 2008 Dec;87(12):700-1
 • Facial Nerve Surgery. Turkiye Klinikleri J. E.N.T. - Special Topics 2008, 1. 36-44 Korkut N.

HEKİMİN ACIBADEM HAYAT İÇERİKLERİ

Bize Ulaşın

Bilgi talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Acıbadem Sağlık Grubu olarak size daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunabilmemiz için istek, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi aşağıdaki formu doldurarak ya da 444 55 44 numaralı telefondan tarafımıza ulaşarak bildirebilirsiniz.

Devamı
Devamı
Güvenlik Kodu

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

YUKARI